Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Perica Bosančić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Perica 28.06.2017. Prezime Bosančić28.06.2017.
Stručna sprema Magistar Inženjer28.06.2017.
Zvanje Magistar inženjer elektrotehnike28.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica28.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana28.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 21204 Dugopolje28.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik28.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Dugopolje28.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21204 Dugopolje28.06.2017. Ulica Trg Franje Tuđmana28.06.2017. Kućni broj 128.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852166828028.06.2017. Fax (službeni) +3852166025028.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201728.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 26/05/202128.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji28.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji28.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji28.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Direktor28.06.2017. Naziv pravne osobe Podi Dugopolje d.o.o.28.06.2017. OIB pravne osobe 7146500882628.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21204 Dugopolje28.06.2017. Ulica Matice hrvatske28.06.2017. Kućni broj 1128.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 02/11/201128.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 25/05/201728.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 14386,5428.06.2017. Neto iznos (HRK) 11509,2328.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji28.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 10000,0028.06.2017. Pravna osnova Od drugog dohodka28.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji28.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji28.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji28.06.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 1600,0028.06.2017. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak28.06.2017.
Vremenski raspon Mjesečno28.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji28.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Dugopolje28.06.2017. Poštanski broj 2120428.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 250,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500000,0028.06.2017.
Katastarska općina Dugopolje28.06.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom28.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Kaštel Kambelovac28.06.2017. Poštanski broj 2121428.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 812,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 750000,0028.06.2017.
Katastarska općina Kaštel kambelovac28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug28.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom28.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.06.2017. Marka/tip Suzuki Swift28.06.2017.
Godina proizvodnje 200728.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0028.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.06.2017. Marka/tip Volkswagen caddy28.06.2017.
Godina proizvodnje 200828.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 67000,0028.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Novčanom pozajmicom28.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji28.06.2017. Postoji11.06.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio11.06.2018. Naziv poslovnog subjekta Elux-sustavi d.o.o.11.06.2018.
OIB poslovnog subjekta 7311021966811.06.2018. Sjedište poslovnog subjekta Oranice 108 A, Zagreb11.06.2018.
Udio vlasništva izražen u postocima 50,0011.06.2018.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos11.06.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama11.06.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.06.2018.
Postotak 50,0011.06.2018.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji28.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji28.06.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska demokratska zajednica28.06.2017. Sjedište pravne osobe Zagreb28.06.2017.
OIB pravne osobe 0415000846328.06.2017.
Datum učlanjenja 12/09/200728.06.2017. Datum kraja članstva 28.06.2017.
Funkcije 28.06.2017.