Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Perica Bačić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Perica04.09.2017. Prezime Bačić04.09.2017.
Stručna sprema VSS04.09.2017.
Zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike04.09.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke04.09.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana04.09.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece04.09.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 20271 Blato04.09.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji04.09.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika04.09.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Blato04.09.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20271 Blato04.09.2017. Ulica Trg dr. Franje Tuđmana 04.09.2017. Kućni broj 404.09.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852085104104.09.2017.
Datum početka mandata 08/06/201704.09.2017. Predviđeni datum kraja mandata 08/06/202104.09.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski04.09.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji04.09.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji04.09.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji04.09.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto nastavnik04.09.2017. Naziv pravne osobe Srednja škola Blato04.09.2017. OIB pravne osobe 6470649999504.09.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 20271 Blato04.09.2017. Ulica 1. ulica 04.09.2017. Kućni broj 25/104.09.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 05/09/200504.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa 04.09.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji04.09.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto nastavnik04.09.2017. Naziv pravne osobe Srednja škola Blato04.09.2017. OIB pravne osobe 6470649999504.09.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 20271 Blato04.09.2017. Ulica 1. ulica 04.09.2017. Kućni broj 25/104.09.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 05/09/200504.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 04.09.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 1600,9704.09.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji04.09.2017.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Ministarstvo znanosti i obrazovanja04.09.2017. OIB isplatitelja 4950839704504.09.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 6577,4804.09.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada04.09.2017.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji04.09.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji04.09.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Općina Blato04.09.2017. OIB poslodavca 4009791896104.09.2017.
Bruto iznos (HRK) 58242,2404.09.2017. 4681,76 Neto iznos (HRK) 46593,7204.09.2017. 3745,41
Datum stupanja u radni odnos 15/06/199304.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa 04.09.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji04.09.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 4612,4204.09.2017. 4563,54 Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak04.09.2017.
Vremenski raspon Mjesečno04.09.2017.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji04.09.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji04.09.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.09.2017. Nositelj obveze Osobno04.09.2017.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) OTP banka04.09.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 60000,0004.09.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna04.09.2017. Godina zaduženja 201504.09.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 7204.09.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1008,3104.09.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,4904.09.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.09.2017. Nositelj obveze Osobno04.09.2017.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Splitska banka d.d.04.09.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 63900,0004.09.2017.
Valuta duga CHF - Švicarski Franak04.09.2017. Godina zaduženja 200604.09.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 14404.09.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 566,3404.09.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,2004.09.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) OTP BANKA Iznos duga (početni iznos glavnice) 3600,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2020
Rok vraćanja u mjesecima 36 Iznos mjesečnog anuiteta 109,11 Ugovorena kamatna stopa 5,75
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji04.09.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji04.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća04.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.09.2017.
Mjesto Blato04.09.2017. Poštanski broj 2027104.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.09.2017. Površina 150,0004.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4800000,0004.09.2017.
Katastarska općina Blato04.09.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno04.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug04.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan04.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.09.2017.
Mjesto Zagreb04.09.2017. Poštanski broj 1000004.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.09.2017. Površina 46,3804.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600000,0004.09.2017.
Katastarska općina Trešnjevka04.09.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno04.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug04.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto BLATO Poštanski broj 20271
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4248,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,00
Katastarska općina BLATO Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji04.09.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.09.2017. Marka/tip Opel Astra04.09.2017.
Godina proizvodnje 200604.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0004.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.09.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip NISAN
Godina proizvodnje 2019 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 179000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Na neki drugi način, Novčanom pozajmicom
Drugi način stjecanja nekretnine POMOĆ RODITELJA BRATA I OSOBNI DOHODAK
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji04.09.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji04.09.2017.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice04.09.2017. Naziv poslovnog subjekta Radež d.d.04.09.2017.
OIB poslovnog subjekta 8451232469804.09.2017. Sjedište poslovnog subjekta Ulica 2 15, Blato04.09.2017.
Broj dionica 2704.09.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 360,0004.09.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos04.09.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno04.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.09.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji04.09.2017.

Podatci o štednji

Iznos 11700,0004.09.2017. 659,99 Valuta EUR - Euro04.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.09.2017. Način stjecanja Od osiguranja04.09.2017. Na neki drugi način
Drugi način stjecanja UŠTEDA OD OSOBNOG DOHOTKA
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 3200,0004.09.2017. Valuta EUR - Euro04.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.09.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Od imovine i imovinskih prava, Nasljedstvom, Novčanom pozajmicom04.09.2017.
Drugi način stjecanja Pomoć hrvatskog iseljeništva04.09.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji04.09.2017.