Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Pejo Kovačević

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Pejo28.06.2017. Prezime Kovačević 28.06.2017.
Stručna sprema SSS28.06.2017.
Zvanje ELEKTROTEHNIČAR28.06.2017. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske28.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana28.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 35213 Oprisavci28.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik28.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Oprisavci28.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35213 Oprisavci28.06.2017. Ulica TRG SVETOG KRIu00c5u00bdA 28.06.2017. Kućni broj 1628.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853522750128.06.2017.
Datum početka mandata 30/05/201728.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 30/05/202128.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji28.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji28.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji28.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 11710,8428.06.2017. Neto iznos (HRK) 9172,1928.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji28.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji28.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.06.2017. Nositelj obveze Osobno28.06.2017.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) ERSTE BANKA28.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 70000,0028.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.06.2017. Godina zaduženja 201728.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 8428.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1089,2928.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,9528.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.06.2017. Nositelj obveze Osobno28.06.2017.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) ERSTE BANKA28.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 3031,0428.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro28.06.2017. Godina zaduženja 201328.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 4828.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 100,0028.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,2728.06.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto OPRISAVCI28.06.2017. Poštanski broj 3521328.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 647,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1125000,0028.06.2017.
Katastarska općina OPRISAVCI28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto OPRISAVCI28.06.2017. Poštanski broj 3521328.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 8453,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 112500,0028.06.2017.
Katastarska općina OPRISAVCI28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto BUKOVLJE28.06.2017. Poštanski broj 3520928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 6210,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,0028.06.2017.
Katastarska općina BUKOVLJE28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom28.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.06.2017. Marka/tip MERCEDES VITO28.06.2017.
Godina proizvodnje 199828.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0028.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.06.2017. Marka/tip TOYOTA COROLLA28.06.2017.
Godina proizvodnje 200428.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 29000,0028.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti28.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Kamion28.06.2017. Marka/tip MAN28.06.2017.
Godina proizvodnje 200228.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,0028.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Kamion28.06.2017. Marka/tip VOLVO28.06.2017.
Godina proizvodnje 198928.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0028.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor28.06.2017. Marka/tip DAVID BROWN28.06.2017.
Godina proizvodnje 196228.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0028.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor28.06.2017. Marka/tip IFA28.06.2017.
Godina proizvodnje 197828.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0028.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Radni Stroj28.06.2017. Marka/tip BOB CAT28.06.2017.
Godina proizvodnje 199928.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0028.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Radni Stroj28.06.2017. Marka/tip YAHMAR28.06.2017.
Godina proizvodnje 199628.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0028.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Radni Stroj28.06.2017. Marka/tip BENFRA28.06.2017.
Godina proizvodnje 199128.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0028.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Radni Stroj28.06.2017. Marka/tip BENFRA28.06.2017.
Godina proizvodnje 199228.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0028.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji28.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji28.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji28.06.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: 
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: