Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Pejo Kovačević

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Pejo28.06.2017. Prezime Kovačević 28.06.2017.
Stručna sprema SSS28.06.2017.
Zvanje ELEKTROTEHNIČAR28.06.2017. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske28.06.2017. Nisam član stranke02.07.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana28.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 35213 Oprisavci28.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik28.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Oprisavci28.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35213 Oprisavci28.06.2017. Ulica TRG SVETOG KRIŽA 28.06.2017. Kućni broj 1628.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853522750128.06.2017.
Datum početka mandata 30/05/201728.06.2017. 04/06/202102.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 30/05/202128.06.2017. 30/05/202502.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji28.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji28.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji28.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 11710,8428.06.2017. 14190,7202.07.2021. 1883,3402.07.2021. Neto iznos (EUR) 9172,1928.06.2017. 11082,0602.07.2021. 1470,8302.07.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji28.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji28.06.2017. Postoji02.07.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 2490,0002.07.2021. 179,1830.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak02.07.2021.
Vremenski raspon Mjesečno02.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.06.2017. Nositelj obveze Osobno28.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ERSTE BANKA28.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 70000,0028.06.2017. 9290,6028.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.06.2017. EUR - Euro28.06.2017. Godina zaduženja 201728.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 8428.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1089,2928.06.2017. 144,5428.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,9528.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.06.2017. Nositelj obveze Osobno28.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ERSTE BANKA28.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 3031,0428.06.2017. 57000,0002.07.2021. 7565,2002.07.2021.
Valuta duga EUR - Euro28.06.2017. HRK - Hrvatska Kuna02.07.2021. EUR - Euro02.07.2021. Godina zaduženja 201328.06.2017. 202102.07.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 4828.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 100,0028.06.2017. 1341,0002.07.2021. 177,9802.07.2021. Ugovorena kamatna stopa 7,2728.06.2017. 6,0902.07.2021.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto OPRISAVCI28.06.2017. Poštanski broj 3521328.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 647,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1125000,0028.06.2017. 149313,1628.06.2017.
Katastarska općina OPRISAVCI28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom28.06.2017. Kupnjom od samostalne djelatnosti30.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto OPRISAVCI28.06.2017. Poštanski broj 3521328.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 8453,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 112500,0028.06.2017. 14931,3228.06.2017.
Katastarska općina OPRISAVCI28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom28.06.2017. Darovnim ugovorom30.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto BUKOVLJE28.06.2017. Poštanski broj 3520928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 6210,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0028.06.2017. 9954,2128.06.2017.
Katastarska općina BUKOVLJE28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća02.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.07.2021.
Mjesto OPRISAVCI02.07.2021. Poštanski broj 3521302.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.07.2021. Površina 954,0002.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 55000,0002.07.2021. 7299,7502.07.2021.
Katastarska općina OPRISAVCI02.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno02.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama02.07.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom02.07.2021.
Postotak 33,0002.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište02.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.07.2021.
Mjesto OPRISAVCI02.07.2021. Poštanski broj 3521302.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.07.2021. Površina 3632,0002.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0002.07.2021. 1990,8402.07.2021.
Katastarska općina OPRISAVCI02.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno02.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama02.07.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom02.07.2021.
Postotak 33,0002.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište02.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.07.2021.
Mjesto OPRISAVCI02.07.2021. Poštanski broj 3521302.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.07.2021. Površina 2412,0002.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0002.07.2021. 5308,9102.07.2021.
Katastarska općina OPRISAVCI02.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno02.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama02.07.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom02.07.2021.
Postotak 33,0002.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.01.2023.
Mjesto Oprisavci30.01.2023. Poštanski broj 3521330.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.01.2023. Površina 5755,0030.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,0030.01.2023.
Katastarska općina Oprisavci30.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno30.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2023. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.06.2017. Marka/tip MERCEDES VITO28.06.2017.
Godina proizvodnje 199828.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0028.06.2017. 10000,0002.07.2021. 1327,2302.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.06.2017. Marka/tip TOYOTA COROLLA28.06.2017.
Godina proizvodnje 200428.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 29000,0028.06.2017. 14000,0002.07.2021. 1858,1202.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti28.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Kamion28.06.2017. Marka/tip MAN28.06.2017.
Godina proizvodnje 200228.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0028.06.2017. 9954,2128.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Kamion28.06.2017. Marka/tip VOLVO28.06.2017.
Godina proizvodnje 198928.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0028.06.2017. 75000,0002.07.2021. 9954,2102.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor28.06.2017. Marka/tip DAVID BROWN28.06.2017.
Godina proizvodnje 196228.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0028.06.2017. 1990,8428.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor28.06.2017. Marka/tip IFA28.06.2017.
Godina proizvodnje 197828.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0028.06.2017. 2654,4628.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Radni Stroj28.06.2017. Marka/tip BOB CAT28.06.2017.
Godina proizvodnje 199928.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0028.06.2017. 50000,0002.07.2021. 6636,1402.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Radni Stroj28.06.2017. Marka/tip YAHMAR28.06.2017.
Godina proizvodnje 199628.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0028.06.2017. 7963,3728.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Radni Stroj28.06.2017. Marka/tip BENFRA28.06.2017.
Godina proizvodnje 199128.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0028.06.2017. 2654,4628.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Radni Stroj28.06.2017. Osobni automobil02.07.2021. Marka/tip BENFRA28.06.2017. TOYOTA RAV02.07.2021.
Godina proizvodnje 199228.06.2017. 200402.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0028.06.2017. 30000,0002.07.2021. 3981,6802.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji28.06.2017. Postoji02.07.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Vlasnik obrta02.07.2021. Naziv poslovnog subjekta AUTOPRIJEVOZNIK02.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 4712351968102.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta OPRISAVCI 26502.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno02.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji28.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji28.06.2017.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: