Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Pavo Klarić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Pavo28.06.2017. Prezime Klarić 28.06.2017.
Stručna sprema VSS28.06.2017.
Zvanje Diplomirani ekonomist28.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica28.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana28.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 35429 Gornji Bogićevci28.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik28.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Gornji Bogićevci28.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35429 Gornji Bogićevci28.06.2017. Ulica Trg hrvatskih branitelja 28.06.2017. Kućni broj 128.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853537505628.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201728.06.2017. 21/05/202116.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 31/05/202128.06.2017. 21/05/202116.07.2021. 22/05/202518.01.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 25/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji28.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji28.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji28.06.2017. Postoji16.07.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Općinski načelnik16.07.2021. Naziv pravne osobe Općina Gornji Bogićevci16.07.2021. OIB pravne osobe 8941403951816.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35429 Gornji Bogićevci16.07.2021. Ulica Trg hrvatskih branitelja 16.07.2021. Kućni broj 116.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 29/05/201716.07.2021. 30/05/202117.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 16.07.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 10386,3028.06.2017. 13338,0404.01.2019. 12741,3030.12.2019. 13777,3018.01.2022. 1816,3017.01.2023. Neto iznos (EUR) 8309,0428.06.2017. 9104,4604.01.2019. 9652,9930.12.2019. 8947,3930.12.2020. 9547,2518.01.2022. 1259,3017.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji28.06.2017. Ne postoji30.12.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1400,0028.06.2017. 185,8128.06.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava28.06.2017.
Vremenski raspon Mjesečno28.06.2017.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji28.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Općina Gornji Bogićevci28.06.2017. OIB poslodavca 8941403951828.06.2017.
Bruto iznos (EUR) 87291,6028.06.2017. 9375,7704.01.2019. 90917,0608.03.2019. 8947,7830.12.2020. 9657,4018.01.2022. 1281,7018.01.2022. Neto iznos (EUR) 69018,4828.06.2017. 6185,6804.01.2019. 71187,9808.03.2019. 6362,3530.12.2020. 6943,4818.01.2022. 921,4918.01.2022.
Datum stupanja u radni odnos 27/12/200528.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 28.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji28.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji28.06.2017.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi28.06.2017. OIB isplatitelja 4833986962628.06.2017.
Neto iznos (EUR) 27000,0028.06.2017. 45000,0004.01.2019. 5972,5304.01.2019. Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.06.2017.
Vrsta Poticaj28.06.2017.
Korisnik Svrha
Napomena

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanje u poljoprivredi30.12.2020. OIB isplatitelja 4833986962630.12.2020.
Neto iznos (EUR) 111678,0030.12.2020. 14822,2230.12.2020. Vremenski raspon Na godišnjoj razini30.12.2020.
Vrsta Subvencija30.12.2020.
Korisnik Svrha
Napomena

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi18.01.2022. OIB isplatitelja 4833986962618.01.2022.
Neto iznos (EUR) 45000,0018.01.2022. 5972,5318.01.2022. Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.01.2022.
Vrsta Poticaj (potpora)18.01.2022.
Korisnik Svrha
Napomena 18.01.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji28.06.2017. Postoji30.12.2019. Ne postoji30.12.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.12.2019. Nositelj obveze Osobno30.12.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka30.12.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 60000,0030.12.2019. 7963,3730.12.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna30.12.2019. EUR - Euro30.12.2019. Godina zaduženja 201830.12.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 2430.12.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 2661,9530.12.2019. Ugovorena kamatna stopa 6,1030.12.2019.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Zagreb28.06.2017. Poštanski broj 1000028.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 35,5428.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 280000,0028.06.2017. 37162,3928.06.2017.
Katastarska općina Dubrava28.06.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug28.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način28.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Rad u Republici Njemačkoj za vrijeme studiranja28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 120,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 350000,0028.06.2017. 46452,9828.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Obnova u ratu porušenih kuća28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 53,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0028.06.2017. 13272,2828.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način28.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Od plaće i samoizrada28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 3086,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0028.06.2017. 1327,2328.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci i Kosovac28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Prodajom drveta i poljoprivredni proizvoda28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 865,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0028.06.2017. 398,1728.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 1439,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0028.06.2017. 265,4528.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 969,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0028.06.2017. 398,1728.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 1353,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0028.06.2017. 398,1728.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 1073,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0028.06.2017. 265,4528.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 1880,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0028.06.2017. 663,6128.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način28.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Isjekao i izvezao šumu vlasniku a za uslugu sam dobio zemlju.28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 2258,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0028.06.2017. 663,6128.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 6983,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0028.06.2017. 1990,8428.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 6409,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0028.06.2017. 2654,4628.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 4925,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0028.06.2017. 1990,8428.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Postotak 95,0028.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Izrada drva vlasniku prije kupnje28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 2512,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0028.06.2017. 1327,2328.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 1584,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,0028.06.2017. 530,8928.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 3096,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0028.06.2017. 663,6128.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Postotak 66,6028.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 3547,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7500,0028.06.2017. 995,4228.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom28.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 2462,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0028.06.2017. 663,6128.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 1454,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0028.06.2017. 265,4528.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 4996,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0028.06.2017. 1327,2328.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 3672,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0028.06.2017. 663,6128.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 1569,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0028.06.2017. 398,1728.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 895,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0028.06.2017. 265,4528.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 1043,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0028.06.2017. 265,4528.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način28.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Zamjenom za drva28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 977,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0028.06.2017. 265,4528.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način28.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Zamjena za uslugu obrade poljoprivrednog zemljišta.28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 2041,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0028.06.2017. 663,6128.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 1475,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0028.06.2017. 398,1728.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 1602,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0028.06.2017. 398,1728.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 1393,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0028.06.2017. 398,1728.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 5167,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7500,0028.06.2017. 995,4228.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 1507,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0028.06.2017. 663,6128.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 2803,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0028.06.2017. 1327,2328.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 4719,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7500,0028.06.2017. 995,4228.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2017.
Postotak 75,0028.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Zamjena za ogrijevno drvo28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 3447,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0028.06.2017. 663,6128.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način28.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Zamjena za ogrijevno drvo28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 2494,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,0028.06.2017. 530,8928.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način28.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Zamjena za ogrijevno drvo28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 1510,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 9000,0028.06.2017. 1194,5128.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 997,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500,0028.06.2017. 199,0828.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način28.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Zamjena za ogrijevno drvo28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 2939,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7500,0028.06.2017. 995,4228.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 1449,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0028.06.2017. 398,1728.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način28.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Zamjena za ogrijevno drvo28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 1240,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2500,0028.06.2017. 331,8128.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 1016,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0028.06.2017. 265,4528.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 1489,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0028.06.2017. 663,6128.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom28.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 1559,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0028.06.2017. 663,6128.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 189,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000,0028.06.2017. 132,7228.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 622,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0028.06.2017. 265,4528.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način28.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Zamjena za uslugu sječe i prijevoza ogrijevnog drveta28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 1545,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0028.06.2017. 663,6128.06.2017.
Katastarska općina Gornji Bogićevci28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 3963,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0028.06.2017. 1327,2328.06.2017.
Katastarska općina Kosovac28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom28.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 7927,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0028.06.2017. 1990,8428.06.2017.
Katastarska općina Kosovac28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2017.
Postotak 3,0028.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Gornji Bogićevci28.06.2017. Poštanski broj 3542928.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 7935,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0028.06.2017. 2654,4628.06.2017.
Katastarska općina Kosovac28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak09.01.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.01.2018.
Mjesto Gornji Bogićevci09.01.2018. Poštanski broj 3542909.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.01.2018. Površina 2772,0009.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0009.01.2018. 663,6109.01.2018.
Katastarska općina Gornji Bogićevci09.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno09.01.2018.
Oblik vlasništva Osobno09.01.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.01.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada04.01.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.01.2019.
Mjesto Gornji Bogićevci04.01.2019. Poštanski broj 3542904.01.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.01.2019. Površina 2286,0004.01.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4114,8004.01.2019. 546,0204.01.2019.
Katastarska općina Gornji Bogićevci04.01.2019. Vrsta vlasništva Knjižno04.01.2019.
Oblik vlasništva Osobno04.01.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.01.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto Gornji Bogićevci30.12.2019. Poštanski broj 3542930.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 1919,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0030.12.2019. 9954,2130.12.2019.
Katastarska općina Gornji Bogićevci30.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug30.12.2019. Način stjecanja Novčanom pozajmicom30.12.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto Gornji Bogićevci30.12.2019. Poštanski broj 3542930.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 2286,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0030.12.2019. 663,6130.12.2019.
Katastarska općina Gornji Bogićevci30.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno30.12.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.12.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto Gornji Bogićevci30.12.2019. Poštanski broj 3542930.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 1967,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0030.12.2019. 663,6130.12.2019.
Katastarska općina Gornji Bogićevci30.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno30.12.2019. Način stjecanja Na neki drugi način30.12.2019.
Drugi način stjecanja nekretnine Zamjena30.12.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom30.12.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2020.
Mjesto Kosovac30.12.2020. Poštanski broj 3542930.12.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2020. Površina 1394,0030.12.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0030.12.2020. 19908,4230.12.2020.
Katastarska općina Kosovac30.12.2020. Vrsta vlasništva Knjižno30.12.2020.
Oblik vlasništva Osobno30.12.2020. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada18.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.01.2022.
Mjesto Goprnji Bogićevci18.01.2022. Poštanski broj 3542918.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.01.2022. Površina 399,0018.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0018.01.2022. 265,4518.01.2022.
Katastarska općina Gornji Bogićčevci18.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno18.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno18.01.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.01.2022.
Napomena 18.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma17.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.01.2023.
Mjesto Gornji Bogićevci17.01.2023. Poštanski broj 3542917.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.01.2023. Površina 3003,0017.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600,0017.01.2023.
Katastarska općina Gornji Bogićevci17.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno17.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno17.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.01.2023.
Napomena 17.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma17.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.01.2023.
Mjesto Gornji Bogićevci17.01.2023. Poštanski broj 3542917.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.01.2023. Površina 1679,0017.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 420,0017.01.2023.
Katastarska općina Gornji Bogićevci17.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno17.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno17.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.01.2023.
Napomena 17.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak17.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.01.2023.
Mjesto Gornji Bogićevci17.01.2023. Poštanski broj 3542917.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.01.2023. Površina 1161,0017.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 250,0017.01.2023.
Katastarska općina Gornji Bogićevcci17.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno17.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno17.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.01.2023.
Napomena 17.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.06.2017. Marka/tip Mazda 628.06.2017.
Godina proizvodnje 200628.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0028.06.2017. 20000,0030.12.2020. 2654,4630.12.2020.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor28.06.2017. Marka/tip Maser Ferguson 13328.06.2017.
Godina proizvodnje 197628.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0028.06.2017. 1327,2328.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.01.2019. Marka/tip Audi 4 04.01.2019.
Godina proizvodnje 200104.01.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0004.01.2019. 2654,4604.01.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug04.01.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom04.01.2019.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.01.2019. Marka/tip MINI CUPER04.01.2019.
Godina proizvodnje 200804.01.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 54900,0004.01.2019. 7286,4804.01.2019.
Oblik vlasništva Dijete04.01.2019. Način stjecanja Novčanom pozajmicom04.01.2019.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor18.01.2022. Marka/tip John Deer Milenium 60C18.01.2022.
Godina proizvodnje 200718.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,0018.01.2022. 11945,0518.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno18.01.2022. Način stjecanja Na neki drugi način18.01.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine Mjera 6.3.1.18.01.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Postoji28.06.2017.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Životinje28.06.2017. Marka/tip Ovce i svinje28.06.2017. Ovce 30.12.2020.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0028.06.2017. 30000,0030.12.2020. 6600,0017.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena U toku 2022. g dokupito je još 45 ovaca.17.01.2023.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine30.12.2020. Marka/tip John Deer Milenio30.12.2020.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,0030.12.2020. 11945,0530.12.2020.
Oblik vlasništva Osobno30.12.2020. Način stjecanja Na neki drugi način30.12.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine Mjera 19.2. Provedba operacije unutar CLLD strategije30.12.2020.
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji28.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji28.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji28.06.2017.