Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Olivera Baričević

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Olivera08.01.2018. Prezime Baričević08.01.2018.
Stručna sprema Diplomirani08.01.2018.
Zvanje pravnik08.01.2018. Stranačka pripadnost Nisam član stranke08.01.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana08.01.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece08.01.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 34000 Požega08.01.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji08.01.2018.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Predstojnik08.01.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji08.01.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 34000 Požega08.01.2018. Ulica u00c5u00bdupanijska08.01.2018. Kućni broj 1108.01.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853429015208.01.2018. Fax (službeni) +3853429010408.01.2018.
Datum početka mandata 07/12/201708.01.2018. Predviđeni datum kraja mandata 07/12/202108.01.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno08.01.2018. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji08.01.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji08.01.2018.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji08.01.2018.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji08.01.2018.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto odvjetnica08.01.2018. Naziv pravne osobe odvjetnica08.01.2018. OIB pravne osobe 8732434277508.01.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 34000 Požega08.01.2018. Ulica Svetog Florijana08.01.2018. Kućni broj 108.01.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 05/10/200408.01.2018. Datum prestanka radnog odnosa 20/12/201708.01.2018.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 20044,2708.01.2018. Neto iznos (HRK) 12805,2708.01.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji08.01.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji08.01.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji08.01.2018.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 1.1.2020. prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji08.01.2018.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 1.1.2020. prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca odvjetnik08.01.2018. OIB poslodavca 5345907089008.01.2018.
Bruto iznos (HRK) 42846,2108.01.2018. Neto iznos (HRK) 28564,1408.01.2018.
Datum stupanja u radni odnos 27/04/199308.01.2018. Datum prestanka radnog odnosa 08.01.2018.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji08.01.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji08.01.2018.

Obveza

Vrsta obveze Drugo08.01.2018. Nosioc obveze Osobno08.01.2018.
Druga obveza otkup stana08.01.2018.
Vjerovnik Grad Požega08.01.2018. Iznos duga 14000,0008.01.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna08.01.2018. Godina zaduženja 199408.01.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 36008.01.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 223,5508.01.2018. Ugovorena kamatna stopa 0,0008.01.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji08.01.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji08.01.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom08.01.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.01.2018.
Mjesto Požega08.01.2018. Poštanski broj 3400008.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.01.2018. Površina 539,0008.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 750000,0008.01.2018.
Katastarska općina Požega08.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno08.01.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama08.01.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom08.01.2018.
Postotak 60,0008.01.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.01.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.01.2018.
Mjesto Velika10.01.2018. Poštanski broj 3433010.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.01.2018. Površina 79,0010.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0010.01.2018.
Katastarska općina Velika10.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno10.01.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug10.01.2018. Način stjecanja Nasljedstvom10.01.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom10.01.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.01.2018.
Mjesto Velika10.01.2018. Poštanski broj 3433010.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.01.2018. Površina 572,0010.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0010.01.2018.
Katastarska općina Velika10.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno10.01.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug10.01.2018. Način stjecanja Nasljedstvom10.01.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan10.01.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.01.2018.
Mjesto Požega10.01.2018. Poštanski broj 3400010.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.01.2018. Površina 64,9110.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0010.01.2018.
Katastarska općina Požega10.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno10.01.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug10.01.2018. Način stjecanja Nasljedstvom10.01.2018.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji08.01.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil08.01.2018. Marka/tip mazda08.01.2018.
Godina proizvodnje 200708.01.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0008.01.2018.
Oblik vlasništva Osobno08.01.2018. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti08.01.2018.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji08.01.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji08.01.2018.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji08.01.2018.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji08.01.2018.