Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Nivio Stojnić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Nivio18.07.2017. Prezime Stojnić 18.07.2017.
Stručna sprema SSS18.07.2017.
Zvanje UGOSTITELJ18.07.2017. Stranačka pripadnost Istarski Demokratski Sabor18.07.2017. Nisam član stranke26.03.2020.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana18.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece18.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 52465 Tar18.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji18.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik18.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Tar Vabriga18.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52465 Tar18.07.2017. Ulica Istarska18.07.2017. Kućni broj 818.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855244312018.07.2017.
Datum početka mandata 26/05/201718.07.2017. 20/05/202121.05.2021. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202118.07.2017. 21/05/202521.05.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno18.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji18.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji18.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji18.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji18.07.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 22321,1518.07.2017. 22380,7807.02.2020. 17321,7128.10.2020. 19376,5915.02.2021. 2584,2830.01.2023. Neto iznos (EUR) 12491,5718.07.2017. 12640,2707.02.2020. 10000,0028.10.2020. 13201,0215.02.2021. 1760,1230.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji18.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji18.07.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 20368,5818.07.2017. 91240,0607.02.2020. 5183,8415.02.2021. 5667,8328.01.2022. 908,4230.01.2023. Pravna osnova Od druge djelatnosti18.07.2017. Od samostalne djelatnosti07.02.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.07.2017.
Druga djelatnost IZNAJMLJIVANJE18.07.2017. 07.02.2020.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji18.07.2017. Ne postoji07.02.2020.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca CALIPSO OBRT ZA USLUGE18.07.2017. OIB poslodavca 1331550339518.07.2017.
Bruto iznos (EUR) 62688,6018.07.2017. 8320,1318.07.2017. Neto iznos (EUR) 50150,8818.07.2017. 6656,0518.07.2017.
Datum stupanja u radni odnos 14/01/201418.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 18.07.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji18.07.2017. Postoji07.02.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 187350,5007.02.2020. 96338,7115.02.2021. 194320,4928.01.2022. 24022,8330.01.2023. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti07.02.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini07.02.2020.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji18.07.2017. Postoji05.03.2020.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU05.03.2020. OIB isplatitelja 9912223570905.03.2020.
Neto iznos (EUR) 13059,4005.03.2020. 10146,0715.02.2021. 7156,5128.01.2022. 1574,8330.01.2023. Vremenski raspon Na godišnjoj razini05.03.2020.
Vrsta Poticaj05.03.2020.
Korisnik Svrha
Napomena Ulazi u dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti.28.01.2022. DA30.01.2023.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji18.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.07.2017. Nositelj obveze Osobno18.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ADDIKO BANK18.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0018.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro18.07.2017. Godina zaduženja 200918.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 18018.07.2017. 18628.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1911,8018.07.2017. 258,0003.08.2017. 231,0015.02.2021. Ugovorena kamatna stopa 5,5018.07.2017. 4,3728.01.2022.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.07.2017. Nositelj obveze Osobno18.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ADDIKO BANK18.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 15000,0018.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro18.07.2017. Godina zaduženja 201118.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 10818.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1460,2018.07.2017. 197,0003.08.2017. 81,0015.02.2021. Ugovorena kamatna stopa 7,8018.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.07.2017. Nositelj obveze Osobno18.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ADDIKO BANK18.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,0018.07.2017. 13272,2818.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna18.07.2017. EUR - Euro18.07.2017. Godina zaduženja 201618.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 8418.07.2017. 9028.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1543,7218.07.2017. 1352,9415.02.2021. 1399,0928.01.2022. 185,6828.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 7,7018.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.07.2017. Nositelj obveze Osobno18.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) BKS BANK18.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 40000,0018.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro18.07.2017. Godina zaduženja 201718.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 8418.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 4500,0018.07.2017. 608,0003.08.2017. 573,0015.02.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,7518.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.02.2020. Nositelj obveze Osobno07.02.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP BANK07.02.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 218500,0007.02.2020.
Valuta duga EUR - Euro07.02.2020. Godina zaduženja 201807.02.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 7207.02.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 2950,0007.02.2020. Ugovorena kamatna stopa 3,3807.02.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.02.2020. Nositelj obveze Osobno07.02.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) KENT BANK07.02.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 576720,0007.02.2020. 76543,9007.02.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna07.02.2020. EUR - Euro07.02.2020. Godina zaduženja 201907.02.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 307.02.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 192240,0007.02.2020. 25514,6307.02.2020. Ugovorena kamatna stopa 5,5007.02.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit05.07.2023. Nositelj obveze Bračni drug05.07.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) IKB BANKA UMAG05.07.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 175000,0005.07.2023.
Valuta duga EUR - Euro05.07.2023. Godina zaduženja 202205.07.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 10805.07.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 2076,5005.07.2023. Ugovorena kamatna stopa 3,6905.07.2023.
Napomena 05.07.2023.

Obveza

Vrsta obveze Leasing05.07.2023. Nositelj obveze Bračni drug05.07.2023.
Predmet leasinga gospodarsko vozilo05.07.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) UNICREDIT LEASING05.07.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 22964,2505.07.2023.
Valuta duga EUR - Euro05.07.2023. Godina zaduženja 202205.07.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 6005.07.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 428,9005.07.2023. Ugovorena kamatna stopa 4,9905.07.2023.
Napomena 05.07.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji18.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji18.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom18.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.07.2017.
Mjesto VABRIGA18.07.2017. Poštanski broj 5246518.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.07.2017. Površina 750,0018.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3300000,0018.07.2017. 437985,2718.07.2017.
Katastarska općina VABRIGA18.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno18.07.2017. Način stjecanja Prodajom imovine18.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom18.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.07.2017.
Mjesto VABRIGA18.07.2017. Poštanski broj 5246518.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.07.2017. Površina 457,0018.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1350000,0018.07.2017. 1330000,0007.02.2020. 176521,3407.02.2020.
Katastarska općina VABRIGA18.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno18.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom18.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište18.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.07.2017.
Mjesto VABRIGA18.07.2017. Poštanski broj 5246518.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.07.2017. Površina 685,0018.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 68500,0018.07.2017. 650000,0007.02.2020. 86269,8307.02.2020.
Katastarska općina VABRIGA18.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno18.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom18.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.07.2017.
Mjesto VABRIGA18.07.2017. Poštanski broj 5246518.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.07.2017. Površina 1288,0018.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 12880,0018.07.2017. 362000,0007.02.2020. 48045,6607.02.2020.
Katastarska općina VABRIGA18.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno18.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom18.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.07.2017.
Mjesto VABRIGA18.07.2017. Poštanski broj 5246518.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.07.2017. Površina 1630,0018.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 16300,0018.07.2017. 120000,0007.02.2020. 15926,7407.02.2020.
Katastarska općina VABRIGA18.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno18.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom18.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto VABRIGA07.02.2020. Poštanski broj 5246507.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 80,0007.02.2020. 90,0030.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 48000,0007.02.2020. 6370,6907.02.2020.
Katastarska općina VABRIGA07.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom07.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto VABRIGA07.02.2020. Poštanski broj 5246507.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 129,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 57000,0007.02.2020. 7565,2007.02.2020.
Katastarska općina VABRIGA07.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom07.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto VARBIGA07.02.2020. Poštanski broj 5246507.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 330,9307.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0007.02.2020. 1327,2307.02.2020.
Katastarska općina VABRIGA07.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti07.02.2020.
Postotak 13,3307.02.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto VABRIGA07.02.2020. Poštanski broj 5246507.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 1280,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0007.02.2020. 5972,5307.02.2020.
Katastarska općina VABRIGA07.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama07.02.2020. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti07.02.2020.
Postotak 46,6507.02.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine21.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.02.2020.
Mjesto VABRIGA21.02.2020. Poštanski broj 5246521.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.02.2020. Površina 144,0021.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 69544,0021.02.2020. 9230,0721.02.2020.
Katastarska općina VABRIGA21.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno21.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno21.02.2020. Način stjecanja Na neki drugi način21.02.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine DOSJELOŠĆU21.02.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća05.07.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2023.
Mjesto TAR05.07.2023. Poštanski broj 5246505.07.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2023. Površina 220,0005.07.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 185710,0005.07.2023.
Katastarska općina TAR05.07.2023. Vrsta vlasništva Knjižno05.07.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug05.07.2023. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)05.07.2023.
Napomena PREOSTALI DIO KOJI NIJE POKRIVEN IZ KREDITA, PODMIREN JE IZ OSOBNOG DOHOTKA05.07.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište05.07.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2023.
Mjesto TAR05.07.2023. Poštanski broj 5246505.07.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2023. Površina 33,0005.07.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4290,0005.07.2023.
Katastarska općina TAR05.07.2023. Vrsta vlasništva Knjižno05.07.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug05.07.2023. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)05.07.2023.
Napomena PREOSTALI DIO KOJI NIJE POKRIVEN IZ KREDITA, PODMIREN JE IZ OSOBNOG DOHOTKA05.07.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji18.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.07.2017. Marka/tip RENAULT SCENIC18.07.2017.
Godina proizvodnje 201218.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0018.07.2017. 30000,0007.02.2020. 25000,0015.02.2021. 3318,0715.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno18.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)18.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine18.07.2017. Marka/tip RENAULT MASTER HLADNJAČA18.07.2017.
Godina proizvodnje 200518.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 11093,7518.07.2017. 1472,2918.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno18.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti18.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine18.07.2017. Marka/tip RENAULT TRAFIC HLADNJAČA18.07.2017.
Godina proizvodnje 201518.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 130340,0018.07.2017. 17299,0918.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno18.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)18.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac18.07.2017. Marka/tip KOČARICA18.07.2017.
Godina proizvodnje 196218.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 250000,0018.07.2017. 110000,0007.02.2020. 14599,5107.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno18.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti18.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac18.07.2017. Marka/tip KOĆARICA18.07.2017.
Godina proizvodnje 201118.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 730000,0018.07.2017. 96887,6518.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno18.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti18.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac18.07.2017. Marka/tip PASARA BEZ KABINE SA VANBRODSKIM MOTOROM EVENRUDE18.07.2017. PASARA BEZ KABINE SA VANBRODSKIM MOTOROM YAMAHA15.02.2021.
Godina proizvodnje 200218.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 48800,0018.07.2017. 30000,0007.02.2020. 65000,0015.02.2021. 8626,9815.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno18.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti18.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac18.07.2017. Marka/tip PASARA BEZ KABINE SA NUTARNJIM MOTOROM LOMBARDINI18.07.2017. PASARA BEZ KABINE SA UNUTARNJIM MOTOROM LOMBARDINI07.02.2020.
Godina proizvodnje 195718.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 37500,0018.07.2017. 30000,0007.02.2020. 3981,6807.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno18.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom18.07.2017. Kupnjom od samostalne djelatnosti07.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac18.07.2017. Marka/tip PASARA BEZ KABINE18.07.2017.
Godina proizvodnje 197218.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0018.07.2017. 1990,8418.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno18.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti18.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac18.07.2017. Marka/tip ČAMAC LEUT18.07.2017.
Godina proizvodnje 197918.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0018.07.2017. 3318,0718.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno18.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti18.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac18.07.2017. Marka/tip PASARA - POMOĆNO PLOVILO BEZ MOTORA18.07.2017.
Godina proizvodnje 198518.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7000,0018.07.2017. 929,0618.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno18.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom18.07.2017. Kupnjom od samostalne djelatnosti07.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine07.02.2020. Marka/tip RENAULT TRAFIC HLADNJAČA07.02.2020.
Godina proizvodnje 201507.02.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 130340,0007.02.2020. 48877,5015.02.2021. 6487,0915.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)07.02.2020.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine07.02.2020. Marka/tip RENAULT MASTER FURGON BLUE DCI 07.02.2020.
Godina proizvodnje 201907.02.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 240725,0007.02.2020. 180543,6015.02.2021. 23962,1715.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Na neki drugi način07.02.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine MJERA IV.3.07.02.2020.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine07.02.2020. Marka/tip RENAULT TRAFIC FURGON ENERGY07.02.2020.
Godina proizvodnje 201907.02.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 220651,0007.02.2020. 29285,4207.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Na neki drugi način07.02.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine MJERA IV.3.07.02.2020.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine07.02.2020. Marka/tip TERETNO VOZILO PEUGEOT L2 COMFORT07.02.2020.
Godina proizvodnje 201807.02.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 123171,0007.02.2020. 123171,5815.02.2021. 16347,6015.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Na neki drugi način07.02.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine MJERA IV.3.07.02.2020.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Brod07.02.2020. Marka/tip RIBARSKA BRODICA ZA UZGAJALIŠTE SA OPREMOM ZA ŠKOLJKAŠE07.02.2020.
Godina proizvodnje 201607.02.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 970000,0007.02.2020. 850000,0015.02.2021. 112814,3915.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Na neki drugi način07.02.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine MJERA PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURU07.02.2020.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Kamion15.02.2021. Marka/tip RENAULT MAX CITY 2.5D15.02.2021.
Godina proizvodnje 200815.02.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40312,5015.02.2021. 5350,3215.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2021. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti15.02.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine05.07.2023. Marka/tip RENAULT MASTER DCI 150 ENERGY05.07.2023.
Godina proizvodnje 202205.07.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0005.07.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug05.07.2023. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)05.07.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji18.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji18.07.2017. Postoji07.02.2020.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio07.02.2020. Naziv poslovnog subjekta NIVIO ZAJEDNIČKI OBRT ZA MORSKI RIBOLOV UZGOJ I TRGOVINU07.02.2020.
OIB poslovnog subjekta 08320612750 07.02.2020. Sjedište poslovnog subjekta REPUBLIKA 5, VABRIGA, 52465 TAR07.02.2020.
Udio vlasništva izražen u postocima 10,0007.02.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu07.02.2020.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 07.02.2020. 07.02.2020. 07.02.2020. 07.02.2020. 07.02.2020. 07.02.2020. 07.02.2020. 07.02.2020. 07.02.2020. 07.02.2020. OIB 07.02.2020. 07.02.2020. 07.02.2020. 07.02.2020. 07.02.2020. 07.02.2020. 07.02.2020. 07.02.2020. 07.02.2020. 07.02.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno07.02.2020. Način stjecanja Na neki drugi način07.02.2020.
Drugi način stjecanja UGOVOR O ORTAKLUKU07.02.2020.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji18.07.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji18.07.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe RIBARSKA ZADRUGA ISTRA POREČ18.07.2017. Sjedište pravne osobe 52440 POREČ18.07.2017.
OIB pravne osobe 6094516808318.07.2017.
Datum učlanjenja 24/04/200418.07.2017. Datum kraja članstva 18.07.2017.
Funkcije PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 18.07.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe TURISTIČKA ZAJEDNICA TAR-VABRIGA18.07.2017. Sjedište pravne osobe 52465 TAR18.07.2017.
OIB pravne osobe 6673592626818.07.2017.
Datum učlanjenja 01/01/201018.07.2017. Datum kraja članstva 18.07.2017.
Funkcije PREDSJEDNIK SKUPŠTINE18.07.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe ZAKLADA ZLATKO I VESNA PRICA28.01.2022. Sjedište pravne osobe TRG MATICE HRVATSKE 3, SAMOBOR28.01.2022.
OIB pravne osobe 7432399187228.01.2022.
Datum učlanjenja 19/06/201228.01.2022. Datum kraja članstva 21/05/202528.01.2022.
Funkcije 28.01.2022.
Napomena 28.01.2022.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: