Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Nino Raspudić

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Nino21.08.2020. Prezime Raspudić21.08.2020.
Stručna sprema Doktor Znanosti21.08.2020.
Zvanje Doktor književnosti21.08.2020. Stranačka pripadnost Nisam član stranke21.08.2020.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana21.08.2020.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece21.08.2020.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb21.08.2020.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.08.2020.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik21.08.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor21.08.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb21.08.2020. Ulica Trg Svetog Marka21.08.2020. Kućni broj 621.08.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456922221.08.2020.
Datum početka mandata 22/07/202021.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 22/07/202421.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.08.2020. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji21.08.2020.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji21.08.2020.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji21.08.2020.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji21.08.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Docent21.08.2020. Naziv pravne osobe Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet21.08.2020. OIB pravne osobe 9063371580421.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb21.08.2020. Ulica Ivana Lučića21.08.2020. Kućni broj 321.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/04/200021.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21.08.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 24390,3021.08.2020. Neto iznos (HRK) 15968,7721.08.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji21.08.2020.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji21.08.2020.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji21.08.2020.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatski Sabor21.08.2020. OIB poslodavca 3859750623421.08.2020.
Bruto iznos (HRK) 26472,2321.08.2020. Neto iznos (HRK) 16560,8321.08.2020.
Datum stupanja u radni odnos 22/07/202021.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa 22/07/202421.08.2020.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji21.08.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 7000,0021.08.2020. Pravna osnova Od druge djelatnosti21.08.2020.
Vremenski raspon Mjesečno21.08.2020.
Druga djelatnost Konzultantica21.08.2020.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji21.08.2020.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji21.08.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.08.2020. Nositelj obveze Osobno21.08.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb21.08.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 500630,6621.08.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna21.08.2020. Godina zaduženja 201721.08.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 6021.08.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 4525,0021.08.2020. Ugovorena kamatna stopa 3,3021.08.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.08.2020.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.08.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan21.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.08.2020.
Mjesto Zagreb21.08.2020. Poštanski broj 1000021.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.08.2020. Površina 115,2321.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1500000,0021.08.2020.
Katastarska općina Grad Zagreb21.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno21.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug21.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka21.08.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji21.08.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.08.2020. Marka/tip Volvo V5021.08.2020.
Godina proizvodnje 200921.08.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 50000,0021.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno21.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka21.08.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.08.2020.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji21.08.2020.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji21.08.2020.

Podatci o štednji

Iznos 120000,0021.08.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna21.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno21.08.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka21.08.2020.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji21.08.2020.