Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Nina Obuljen Koržinek

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Nina16.11.2016. Prezime Obuljen Koržinek16.11.2016.
Stručna sprema Doktor Znanosti16.11.2016.
Zvanje Politolog16.11.2016. Profesor violine04.08.2020. Stranačka pripadnost Nisam član stranke16.11.2016. Hrvatska demokratska zajednica27.03.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana16.11.2016.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece16.11.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb16.11.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji16.11.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Ministar16.11.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo kulture16.11.2016. Ministarstvo kulture i medija

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb16.11.2016. Ulica Runjaninova16.11.2016. Kućni broj 216.11.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851486630816.11.2016.
Datum početka mandata 19/10/201616.11.2016. 23/07/202004.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 01/10/202016.11.2016. 23/06/202404.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno16.11.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji16.11.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji16.11.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji16.11.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji16.11.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Znanstvena suradnica16.11.2016. Naziv pravne osobe Institut za razvoj i međunarodne odnose16.11.2016. OIB pravne osobe 3112018517516.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb16.11.2016. Ulica Vukotinovićeva 16.11.2016. Kućni broj 216.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 18/06/201216.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 18/10/201616.11.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 27471,1816.11.2016. 27845,80 Neto iznos (HRK) 15504,9016.11.2016. 17100,70

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji16.11.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji16.11.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 206310,0016.11.2016. Pravna osnova Od drugog dohodka16.11.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini16.11.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2977,7516.11.2016. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti16.11.2016.
Vremenski raspon Jednokratno16.11.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2162,3816.11.2016. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti16.11.2016.
Vremenski raspon Jednokratno16.11.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 11440,1816.11.2016. Pravna osnova Od drugog dohodka16.11.2016.
Vremenski raspon Jednokratno16.11.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2000,0016.11.2016. Pravna osnova Od druge djelatnosti16.11.2016.
Vremenski raspon Mjesečno16.11.2016.
Druga djelatnost Članstvo u Upravnom odboru do listopada 201616.11.2016.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji16.11.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ministarstvo kulture RH16.11.2016. Ministarstvo kulture i medija RH OIB poslodavca 3783630264516.11.2016.
Bruto iznos (HRK) 156296,0016.11.2016. 14841,2417.01.2020. Neto iznos (HRK) 101404,7916.11.2016. 9643,3617.01.2020.
Datum stupanja u radni odnos 13/09/200416.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa 16.11.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji16.11.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji16.11.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji16.11.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji16.11.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji16.11.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan16.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.11.2016.
Mjesto Zagreb16.11.2016. Poštanski broj 1000016.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.11.2016. Površina 56,6716.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 830000,0016.11.2016.
Katastarska općina Trnje 16.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.11.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.11.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan16.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.11.2016.
Mjesto Zagreb16.11.2016. Poštanski broj 1000016.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.11.2016. Površina 80,0016.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1200000,0016.11.2016.
Katastarska općina Trešnjevka16.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.11.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine16.11.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža16.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.11.2016.
Mjesto Zagreb16.11.2016. Poštanski broj 1000016.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.11.2016. Površina 15,0016.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0016.11.2016.
Katastarska općina Trešnjevka16.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.11.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine16.11.2016.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji16.11.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.11.2016. Marka/tip VW Polo16.11.2016.
Godina proizvodnje 200616.11.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 34000,0016.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.11.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Postoji16.11.2016.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Umjetnine16.11.2016. Marka/tip Slike skuplture glazbeni instrumenti16.11.2016.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 850000,0016.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug16.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom16.11.2016.
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji16.11.2016.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice16.11.2016. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom16.11.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656016.11.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb16.11.2016.
Broj dionica 6916.11.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 163,0016.11.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos16.11.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug16.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.11.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji16.11.2016.

Podatci o štednji

Iznos 170000,0016.11.2016. Valuta HRK - Hrvatska Kuna16.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.11.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.11.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 50000,0016.11.2016. Valuta EUR - Euro16.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.11.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.11.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 380000,00 Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Nasljedstvom
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 20000,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Nasljedstvom
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji16.11.2016.