Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Nina Čulina

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Nina09.03.2021. Prezime Čulina09.03.2021.
Stručna sprema VSS09.03.2021.
Zvanje diplomirani ekonomist 09.03.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke09.03.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana09.03.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece09.03.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb09.03.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji09.03.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost ravnatelj uprave09.03.2021. Ravnatelj uprave09.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja09.03.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb09.03.2021. Ulica Ulica grada Vukovara09.03.2021. Kućni broj 7809.03.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +385610649309.03.2021.
Datum početka mandata 11/02/202109.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 11/02/202409.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno09.03.2021. Stvarni datum kraja mandata 31/03/2023

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji09.03.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji09.03.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji09.03.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji09.03.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto načelnica sektora09.03.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja09.03.2021. OIB pravne osobe 1937010088109.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb09.03.2021. Ulica Radnička cesta 09.03.2021. Kućni broj 8009.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 13/10/200809.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 09.03.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 24153,8509.03.2021. 3550,3125.01.2023. Neto iznos (EUR) 16709,8309.03.2021. 2428,3625.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji09.03.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji09.03.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 500,0009.03.2021. 66,3609.03.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka09.03.2021.
Vremenski raspon Mjesečno09.03.2021.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1000,0023.12.2021. 132,7223.12.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka23.12.2021.
Vremenski raspon Mjesečno23.12.2021.
Napomena 23.12.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 48679,9923.12.2021. 2511,7225.01.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka23.12.2021.
Vremenski raspon Jednokratno23.12.2021.
Napomena Ukupan iznos honorara po ugovoru o djelu i putnih troškova isplačenih kao kratkoročnom stručnjaku na Twinning projektu broj MK 18 IPA FI 01 19 u Sjevernoj Makedoniji23.12.2021. Ukupan iznos honorara po ugovoru o djelu i putnih troškova isplaćenih kao kratkoročnom stručnjaku na Twinning projektu broj MK 18 IPA FI 01 19 u Sjevernoj Makedoniji25.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji09.03.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije09.03.2021. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo inovacije i investicije 25.01.2023. OIB poslodavca 6960891421209.03.2021. 2560955934225.01.2023.
Bruto iznos (EUR) 15126,9909.03.2021. 1956,8725.01.2023. Neto iznos (EUR) 10189,6109.03.2021. 1333,7525.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 26/6/201309.03.2021. 15/3/202225.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa 09.03.2021.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji09.03.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 2600,0009.03.2021. 1700,0025.01.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava09.03.2021.
Vremenski raspon Mjesečno09.03.2021. Na godišnjoj razini25.01.2023.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji09.03.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji09.03.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit09.03.2021. Nositelj obveze Bračni drug09.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hvatska poštanska banka d.d. 09.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 40463,4009.03.2021.
Valuta duga EUR - Euro09.03.2021. Godina zaduženja 201109.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 14409.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 334,1809.03.2021. Ugovorena kamatna stopa 3,0009.03.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit09.03.2021. Nositelj obveze Osobno09.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka d.d.09.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 10000,0009.03.2021.
Valuta duga EUR - Euro09.03.2021. Godina zaduženja 201809.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 8409.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 142,5209.03.2021. Ugovorena kamatna stopa 5,2509.03.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit09.03.2021. Nositelj obveze Bračni drug09.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka d.d.09.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 350000,0009.03.2021. 46452,9809.03.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna09.03.2021. EUR - Euro09.03.2021. Godina zaduženja 202109.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 21609.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 2012,1809.03.2021. 267,0409.03.2021. Ugovorena kamatna stopa 2,4909.03.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit09.03.2021. Nositelj obveze Bračni drug09.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka d.d.09.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,0009.03.2021. 13272,2809.03.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna09.03.2021. EUR - Euro09.03.2021. Godina zaduženja 201509.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 12009.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 591,5609.03.2021. 78,4409.03.2021. Ugovorena kamatna stopa 8,2909.03.2021.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji09.03.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji09.03.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan09.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.03.2021.
Mjesto Zagreb09.03.2021. Poštanski broj 1009009.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.03.2021. Površina 40,3109.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 555000,0009.03.2021. 100000,0025.01.2023.
Katastarska općina Vrapče novo09.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno09.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug09.03.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)09.03.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište09.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.03.2021.
Mjesto Nin-Zaton09.03.2021. Poštanski broj 2323209.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.03.2021. Površina 565,0009.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,0009.03.2021. 79633,6909.03.2021.
Katastarska općina Nin-Zaton09.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno09.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno09.03.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom09.03.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan09.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.03.2021.
Mjesto Zagreb09.03.2021. Zadar25.01.2023. Poštanski broj 1009009.03.2021. 2300025.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.03.2021. Površina 62,5109.03.2021. 78,6325.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 835000,0009.03.2021. 196000,0025.01.2023.
Katastarska općina Vrapče novo09.03.2021. Zadar25.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno09.03.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug09.03.2021. Osobno, Bračni drug25.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)09.03.2021. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine25.01.2023.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan09.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.03.2021.
Mjesto Zadar09.03.2021. Poštanski broj 2300009.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.03.2021. Površina 75,4509.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1050000,0009.03.2021. 139358,9509.03.2021.
Katastarska općina Zadar09.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno09.03.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama09.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom09.03.2021.
Postotak 16,6609.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom09.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.03.2021.
Mjesto Posedarje09.03.2021. Poštanski broj 2324209.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.03.2021. Površina 503,0009.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1130000,0009.03.2021. 250000,0025.01.2023.
Katastarska općina Posedarje09.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno09.03.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama09.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom09.03.2021.
Postotak 16,6609.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji09.03.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil09.03.2021. Marka/tip Ford Kuga09.03.2021.
Godina proizvodnje 201709.03.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 130000,0009.03.2021. 17253,9709.03.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug09.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)09.03.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.12.2021. Marka/tip Volkswagen Up23.12.2021.
Godina proizvodnje 201423.12.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 39000,0023.12.2021. 5176,1923.12.2021.
Oblik vlasništva Osobno23.12.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.12.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji09.03.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji09.03.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice09.03.2021. Naziv poslovnog subjekta Luka Rijeka d.d.09.03.2021.
OIB poslovnog subjekta 9259092031309.03.2021. Sjedište poslovnog subjekta Riva 1, Rijeka09.03.2021.
Broj dionica 1309.03.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 40,0009.03.2021. 5,3109.03.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos09.03.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug09.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.03.2021.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice09.03.2021. Naziv poslovnog subjekta RIZ Odašiljači d.d. u stečaju09.03.2021.
OIB poslovnog subjekta 5406806966809.03.2021. Sjedište poslovnog subjekta Božidarevićeva 13, Zagreb09.03.2021.
Broj dionica 10009.03.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 200,0009.03.2021. 26,5409.03.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos09.03.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug09.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.03.2021.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice09.03.2021. Naziv poslovnog subjekta Transadria d.d. u stečaju09.03.2021.
OIB poslovnog subjekta 4796584101809.03.2021. Sjedište poslovnog subjekta Riva Boduli 1, Rijeka09.03.2021.
Broj dionica 209.03.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 1910,0009.03.2021. 253,5009.03.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos09.03.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug09.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.03.2021.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji09.03.2021.

Podatci o štednji

Iznos 2053,6409.03.2021. 2304,2023.12.2021. 2655,0725.01.2023. 2805,2928.04.2023. Valuta EUR - Euro09.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno09.03.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.03.2021.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 78767,6609.03.2021. 80593,0023.12.2021. 10696,5323.12.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna09.03.2021. EUR - Euro09.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno09.03.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.03.2021.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji09.03.2021.