Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Nikolina Klaić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Nikolina20.01.2017. Prezime Klaić20.01.2017.
Stručna sprema VSS20.01.2017.
Zvanje diplomirani ekomonist managementa20.01.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica20.01.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana20.01.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece20.01.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 20000 Dubrovnik20.01.2017. 10000 Zagreb23.07.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji20.01.2017. Ne postoji23.07.2018. Mjesto 10000 Zagreb20.01.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Državni tajnik20.01.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije20.01.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb20.01.2017. Ulica Račkoga20.01.2017. Miramarska23.07.2018. Kućni broj 620.01.2017. 2223.07.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851640066020.01.2017. +3851644748823.07.2018. Fax (službeni) +3851640064420.01.2017.
Datum početka mandata 22/12/201620.01.2017. Predviđeni datum kraja mandata 17/10/202020.01.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno20.01.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji20.01.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji20.01.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Upravnog vijeća20.01.2017. Naziv pravne osobe Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije20.01.2017.
OIB pravne osobe 1154827785220.01.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski20.01.2017.
Datum početka dužnosti 24/11/201620.01.2017. Datum kraja dužnosti 20.01.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb20.01.2017. Ulica Ulica Grada Vukovara20.01.2017. Kućni broj 28420.01.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851604240020.01.2017. Fax (službeni) +3851604259820.01.2017.
e-mail (službeni) nikolina.klaic@mrrfeu.hr20.01.2017. Mobitel (službeni) 20.01.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Upravnog vijeća20.01.2017. Naziv pravne osobe Agencija za obalni linijski promet20.01.2017.
OIB pravne osobe 2773539598720.01.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski20.01.2017.
Datum početka dužnosti 08/12/201620.01.2017. Datum kraja dužnosti 20.01.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 21000 Split20.01.2017. Ulica Ulica grada Antofagaste20.01.2017. Kućni broj 620.01.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3852132937020.01.2017. Fax (službeni) +385132937920.01.2017.
e-mail (službeni) 20.01.2017. Mobitel (službeni) 20.01.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji20.01.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji20.01.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Voditelj odjela za komunikaciju i praćenje programa - Uprava za industriju investicije programe i projekte Europske unije20.01.2017. Naziv pravne osobe Ministarstvo gospodarstva20.01.2017. OIB pravne osobe 2241347290020.01.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb20.01.2017. Ulica Ulica Grada Vukovara20.01.2017. Kućni broj 7820.01.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/06/201220.01.2017. Datum prestanka radnog odnosa 24/10/201620.01.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Tajnik kabineta ministrice20.01.2017. Naziv pravne osobe Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije20.01.2017. OIB pravne osobe 6960891421220.01.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb20.01.2017. Ulica Račkoga 620.01.2017. Kućni broj 620.01.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 24/10/201620.01.2017. Datum prestanka radnog odnosa 01/01/201720.01.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Vanjski suradnik20.01.2017. Naziv pravne osobe Ured zastupnika u Europskom parlamentu Dubravka Šuica20.01.2017. OIB pravne osobe 9309390401620.01.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb20.01.2017. Ulica Trg Josipa Jurja Strossmayera20.01.2017. Kućni broj 420.01.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/08/201620.01.2017. Datum prestanka radnog odnosa 01/11/201620.01.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 24279,4420.01.2017. Neto iznos (HRK) 14998,9620.01.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji20.01.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji20.01.2017. Postoji23.07.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 6000,0023.07.2018. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava23.07.2018.
Vremenski raspon Mjesečno23.07.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 7000,0031.12.2019. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava31.12.2019.
Vremenski raspon Mjesečno31.12.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 60000,0031.12.2019. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava31.12.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.12.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji20.01.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji20.01.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit20.01.2017. Nosioc obveze Osobno20.01.2017.
Vjerovnik Sberbank d.d.20.01.2017. Iznos duga 100000,0020.01.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna20.01.2017. Godina zaduženja 201120.01.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 7220.01.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1762,2720.01.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,4920.01.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit20.01.2017. Nosioc obveze Osobno20.01.2017.
Vjerovnik Sberbank d.d.20.01.2017. Iznos duga 30000,0020.01.2017.
Valuta duga EUR - Euro20.01.2017. Godina zaduženja 201620.01.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 10820.01.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 356,5920.01.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,4320.01.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji20.01.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji20.01.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan20.01.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.01.2017.
Mjesto Zagreb20.01.2017. Poštanski broj 1000020.01.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.01.2017. Površina 69,0020.01.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 900000,0020.01.2017.
Katastarska općina KO Trešnjevka20.01.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno20.01.2017. Knjižno31.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno20.01.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.01.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža20.01.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.01.2017.
Mjesto Zagreb20.01.2017. Poštanski broj 1000020.01.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.01.2017. Površina 15,0020.01.2017. 7,5031.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,0020.01.2017.
Katastarska općina KO Trešnjevka20.01.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno20.01.2017. Knjižno31.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno20.01.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.01.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan23.07.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.07.2018.
Mjesto Dubrovnik23.07.2018. Poštanski broj 2000023.07.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.07.2018. Površina 70,0323.07.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1550000,0023.07.2018.
Katastarska općina Gruž23.07.2018. Vrsta vlasništva Knjižno23.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno23.07.2018. Način stjecanja Nasljedstvom23.07.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor23.07.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.07.2018.
Mjesto Dubrovnik23.07.2018. Poštanski broj 2000023.07.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.07.2018. Površina 18,4323.07.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600000,0023.07.2018.
Katastarska općina Gruž23.07.2018. Vrsta vlasništva Knjižno23.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno23.07.2018. Način stjecanja Nasljedstvom23.07.2018.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji20.01.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.01.2017. Marka/tip Mercedes C200 Avangarde20.01.2017.
Godina proizvodnje 200020.01.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0020.01.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.01.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom20.01.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl20.01.2017. Marka/tip Honda Pantheon FES 15020.01.2017.
Godina proizvodnje 200020.01.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0020.01.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.01.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.01.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji20.01.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji20.01.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio20.01.2017. Naziv poslovnog subjekta Achiever j.d.o.o.20.01.2017.
OIB poslovnog subjekta 6525003629720.01.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb20.01.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0020.01.2017.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos20.01.2017. Prijenos na fizičku osobu15.02.2017.
Ime i prezime osobe/Naziv pravne osobe 15.02.2017. 15.02.2017. 15.02.2017. OIB 15.02.2017. 15.02.2017. 15.02.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.01.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.01.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio23.07.2018. Naziv poslovnog subjekta Dubrovački vijesnik d.o.o.23.07.2018.
OIB poslovnog subjekta 7134257508023.07.2018. Sjedište poslovnog subjekta Dr. Ante Starčevića 24, Dubrovnik23.07.2018.
Udio vlasništva izražen u postocima 0,6923.07.2018. 0,4831.12.2019.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos23.07.2018. Udio manji od 0.5%31.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno23.07.2018. Način stjecanja Nasljedstvom23.07.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice23.07.2018. Naziv poslovnog subjekta HT d.d.23.07.2018.
OIB poslovnog subjekta 8179314656023.07.2018. Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mihanovića 9 10110 Zagreb23.07.2018.
Broj dionica 3523.07.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 150,0023.07.2018.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%23.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno23.07.2018. Način stjecanja Nasljedstvom23.07.2018.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji20.01.2017. Postoji23.07.2018.

Podatci o štednji

Iznos 42000,0023.07.2018. Valuta EUR - Euro23.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno23.07.2018. Način stjecanja Nasljedstvom23.07.2018.

Podatci o štednji

Iznos 46000,0023.07.2018. Valuta HRK - Hrvatska Kuna23.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno23.07.2018. Način stjecanja Nasljedstvom23.07.2018.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji20.01.2017.