Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Nikolina Brnjac

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Nikolina10.04.2017. Prezime Brnjac10.04.2017.
Stručna sprema Doktor Znanosti10.04.2017.
Zvanje Doktor tehničkih znanosti10.04.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica10.04.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana10.04.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece10.04.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb10.04.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji10.04.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Državni tajnik10.04.2017. Ministar17.08.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture10.04.2017. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova30.07.2019. Ministarstvo turizma i sporta17.08.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb10.04.2017. Ulica Prisavlje10.04.2017. Trg N.Š. Zrinskog 30.07.2019. Trg. N. Š. Zrinskog17.08.2020. Prisavlje 17.08.2020. Kućni broj 1410.04.2017. 730.07.2019. 1417.08.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851378452210.04.2017. +3851456980230.07.2019. +3851616918017.08.2020.
Datum početka mandata 15/03/201710.04.2017. 18/07/201930.07.2019. 23/07/202017.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 15/03/202110.04.2017. 31/12/202030.07.2019. 23/07/202417.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno10.04.2017. Stvarni datum kraja mandata 18/07/2019 22/07/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji10.04.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji10.04.2017. Postoji17.08.2020.

Druga javna dužnost

Dužnost Izvanredna profesorica17.08.2020. Naziv pravne osobe Sveučilište Sjever Sveučilišni centar Varaždin17.08.2020.
OIB pravne osobe 5962492805217.08.2020. Način obnašanja dužnosti Volonterski17.08.2020.
Datum početka dužnosti 01/03/201917.08.2020. Datum kraja dužnosti 17.08.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 42000 Varaždin17.08.2020. Ulica Jurja Križanića17.08.2020. Kućni broj 31b17.08.2020.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3854249333817.08.2020.
e-mail (službeni) tajnistvo.vz@unin.hr17.08.2020. Mobitel (službeni) 17.08.2020.

Druga javna dužnost

Dužnost Izvanredna profesorica17.08.2020. Naziv pravne osobe Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti17.08.2020.
OIB pravne osobe 2541005137417.08.2020. Način obnašanja dužnosti Volonterski17.08.2020.
Datum početka dužnosti 03/06/200217.08.2020. Datum kraja dužnosti 17.08.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb17.08.2020. Ulica Vukelićeva17.08.2020. Kućni broj 417.08.2020.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851238022217.08.2020.
e-mail (službeni) fpz@fpz.unizg.hr17.08.2020. Mobitel (službeni) 17.08.2020.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji10.04.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji10.04.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Izvanredni profesor10.04.2017. Državna tajnica 30.07.2019. Naziv pravne osobe Fakultet prometnih znanosti10.04.2017. Ministarstvo mora prometa i infrastrukture30.07.2019. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova17.08.2020. OIB pravne osobe 2541005137410.04.2017. 2287451517030.07.2019. 4354112222417.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb10.04.2017. Ulica Vukelićeva10.04.2017. Prisavlje 30.07.2019. Prisavlje17.08.2020. Trg N. Š. Zrinskog17.08.2020. Kućni broj 410.04.2017. 1430.07.2019. 717.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/06/200210.04.2017. 15/03/201730.07.2019. 18/07/201917.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 14/03/201710.04.2017. 18/07/201930.07.2019. 22/07/202017.08.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 23835,9810.04.2017. 24057,7130.07.2019. 24168,5717.08.2020. 27221,4417.08.2020. Neto iznos (HRK) 14744,6610.04.2017. 14871,8130.07.2019. 14992,0317.08.2020. 16742,6717.08.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji10.04.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji10.04.2017. Postoji01.12.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3750,0001.12.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava01.12.2020.
Vremenski raspon Mjesečno01.12.2020.
Napomena .

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji10.04.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Combis d.o.o.10.04.2017. Hrvatski Telekom d.d. OIB poslodavca 9167867689610.04.2017. 81793146560
Bruto iznos (HRK) 333840000,0010.04.2017. 333840,0017.04.2017. 31000,00 Neto iznos (HRK) 210804000,0010.04.2017. 210804,0017.04.2017. 20500,00
Datum stupanja u radni odnos 01/07/201610.04.2017. 01/03/2020 Datum prestanka radnog odnosa 10.04.2017.
Napomena .

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji10.04.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji10.04.2017.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Sveučilište u Zagrebu OIB isplatitelja 36612267447
Neto iznos (HRK) 1,11 Vremenski raspon Mjesečno
Vrsta Subvencija
Korisnik Svrha
Napomena .

Podatci o obvezama

Obveze Postoji10.04.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.04.2017. Nositelj obveze Osobno10.04.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka10.04.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 154000,0010.04.2017.
Valuta duga EUR - Euro10.04.2017. Godina zaduženja 200710.04.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 30010.04.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 5430,0010.04.2017. 913,7917.08.2020. Ugovorena kamatna stopa 1,5510.04.2017. 5,1517.08.2020.
Napomena .

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji10.04.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji10.04.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan10.04.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.04.2017.
Mjesto Zagreb10.04.2017. Poštanski broj 1000010.04.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.04.2017. Površina 81,3510.04.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 975000,0010.04.2017. 1200000,00
Katastarska općina Trnje10.04.2017. Vrsta vlasništva Knjižno10.04.2017.
Oblik vlasništva Osobno10.04.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)10.04.2017.
Napomena .

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan10.04.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.04.2017.
Mjesto Zagreb10.04.2017. Poštanski broj 1000010.04.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.04.2017. Površina 51,9810.04.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600000,0010.04.2017.
Katastarska općina Trnje10.04.2017. Vrsta vlasništva Knjižno10.04.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug10.04.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom10.04.2017.
Napomena .

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji10.04.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.04.2017. Marka/tip Lancia Y10.04.2017.
Godina proizvodnje 201210.04.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0010.04.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug10.04.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.04.2017.
Napomena .

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Brod17.04.2017. Marka/tip Damor 70017.04.2017. Leader 805
Godina proizvodnje 200817.04.2017. 2000 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 260000,0017.04.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug17.04.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.04.2017.
Napomena .

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Postoji10.04.2017. Ne postoji30.07.2019.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine10.04.2017. Marka/tip Damor10.04.2017. Leader
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 260000,0010.04.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug10.04.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.04.2017.
Napomena .

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji10.04.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji10.04.2017.

Podatci o štednji

Iznos 1800,0010.04.2017. 26000,0003.09.2019. 27000,00 Valuta EUR - Euro10.04.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug10.04.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.04.2017.
Napomena .

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji10.04.2017.