Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Nikola Škrgić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Nikola Prezime Škrgić
Stručna sprema SSS
Zvanje KOVINO-TOKAR Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 47220 Vojnić

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Vojnić

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 47220 Vojnić Ulica TRG STJEPANA RADIĆA Kućni broj 1

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38547883020
Datum početka mandata 07/06/2013 27/05/2017 Predviđeni datum kraja mandata 07/06/2017 23/05/2021
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 20/05/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto UGOSTITELJ Naziv pravne osobe TRGOVAČKO CVJEĆARSKI OBRT KAMELIJA OIB pravne osobe 31849962323
Sjedište pravne osobe
Mjesto 47220 Vojnić Ulica VOJIŠNICA Kućni broj 87A
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/06/2003 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 06/06/2013

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 9849,48 13772,4129.01.2021. Neto iznos (HRK) 7117,52 10263,5029.01.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje U radnom odnosu Ne postoji06.09.2017. Postoji14.06.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca TRGOVAČKO CVJEĆARSKI OBRT KAMELIJA Dječji vrtić Vojnić14.06.2021. OIB poslodavca 31849962323 8827299663614.06.2021.
Bruto iznos (HRK) 25217,76 6044,5114.06.2021. Neto iznos (HRK) 25217,76 5016,5614.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/03/202114.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa 14.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca TRGOVAČKO CVJEĆARSKI OBRT KAMELIJA OIB poslodavca 31849962323
Bruto iznos (HRK) 25217,76 Neto iznos (HRK) 25217,76
Datum stupanja u radni odnos 01/06/2003 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji Postoji06.09.2017. Ne postoji14.06.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 25217,7606.09.2017. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti06.09.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini06.09.2017.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto VOJNIĆ Poštanski broj 47220
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4632,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8000,00
Katastarska općina VOJNIĆ Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća16.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.03.2015.
Mjesto VOJNIĆ16.03.2015. Poštanski broj 4722016.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.03.2015. Površina 1163,1616.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 290000,0016.03.2015.
Katastarska općina VOJNIĆ16.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno16.03.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug16.03.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.03.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto VOJNIĆ Poštanski broj 47220
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1928,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,00
Katastarska općina VOJNIĆ Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto VOJNIĆ Poštanski broj 47220
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 935,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,00
Katastarska općina VOJNIĆ Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište29.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.01.2021.
Mjesto VOJNIĆ29.01.2021. Poštanski broj 4722029.01.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv29.01.2021. Površina 2140,0029.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 12000,0029.01.2021.
Katastarska općina RADONJA29.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno29.01.2021.
Oblik vlasništva Osobno29.01.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.01.2021.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip GOLF
Godina proizvodnje 1996 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8000,00 4000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip PASSAT
Godina proizvodnje 2012 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.01.2021. Marka/tip MERCEDES A17029.01.2021.
Godina proizvodnje 200029.01.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7500,0029.01.2021.
Oblik vlasništva Osobno29.01.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.01.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji Postoji06.09.2017.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio06.09.2017. Naziv poslovnog subjekta TRGOVAČKO CVJEĆARSKI OBRT KAMELIJA06.09.2017.
OIB poslovnog subjekta 3184996232306.09.2017. Sjedište poslovnog subjekta VOJNIĆ06.09.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0006.09.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos06.09.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug06.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka06.09.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 12000,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Prodajom imovine
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji