Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Nikola Popović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Nikola19.12.2016. Prezime Popović 19.12.2016.
Stručna sprema Doktor Znanosti19.12.2016.
Zvanje Doktor pravnih znanosti 19.12.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke19.12.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana19.12.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece19.12.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb19.12.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji19.12.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član Vijeća19.12.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti19.12.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb19.12.2016. Ulica R.F. Mihanovića19.12.2016. Kućni broj 919.12.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851700700719.12.2016.
Datum početka mandata 22/02/201319.12.2016. 27/04/201825.05.2018. Predviđeni datum kraja mandata 22/02/201819.12.2016. 27/04/202325.05.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno19.12.2016. Stvarni datum kraja mandata 22/02/2018

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji19.12.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji19.12.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji19.12.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji19.12.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Član Vijeća19.12.2016. Naziv pravne osobe Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 19.12.2016. OIB pravne osobe 8795078366119.12.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb19.12.2016. Ulica R.F. Mihanovića19.12.2016. Kućni broj 919.12.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/03/200919.12.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 19.12.2016. 22/02/201825.05.2018.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Viši stručnjak za pravne poslove25.05.2018. Naziv pravne osobe Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti25.05.2018. OIB pravne osobe 8795078366125.05.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb25.05.2018. Ulica R.F. Mihanovića25.05.2018. Kućni broj 925.05.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 23/02/201825.05.2018. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 03/05/201825.05.2018.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 27300,0019.12.2016. 27400,0008.12.2017. 23962,0025.05.2018. 27556,0027.12.2018. 27679,0019.12.2019. 27802,8017.12.2020. 27947,8128.12.2021. 3722,0912.01.2023. Neto iznos (EUR) 18100,0019.12.2016. 16700,0008.12.2017. 14817,0025.05.2018. 16772,0027.12.2018. 16928,0019.12.2019. 17076,0317.12.2020. 18442,3128.12.2021. 2466,6012.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji19.12.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji19.12.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 5000,0019.12.2016. 2000,0025.05.2018. 700,0019.12.2019. 378,2612.01.2023. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti19.12.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini19.12.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 5000,0019.12.2016. 2000,0025.05.2018. 4000,0019.12.2019. 500,0017.12.2020. 66,3617.12.2020. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti19.12.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini19.12.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 5000,0019.12.2016. 663,6119.12.2016. Pravna osnova Od druge djelatnosti19.12.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini19.12.2016.
Druga djelatnost Sudski tumač19.12.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 9000,0019.12.2016. 1194,5119.12.2016. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak19.12.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini19.12.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1000,0019.12.2019. 132,7219.12.2019. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti19.12.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini19.12.2019.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji19.12.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Pliva Hrvatska d.o.o.19.12.2016. OIB poslodavca 4420550167719.12.2016.
Bruto iznos (EUR) 0,0019.12.2016. Neto iznos (EUR) 0,0019.12.2016.
Datum stupanja u radni odnos 05/10/199819.12.2016. Datum prestanka radnog odnosa 19.12.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji19.12.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 40000,0019.12.2016. 60000,0027.12.2018. 80000,0019.12.2019. 15263,1212.01.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava19.12.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini19.12.2016.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji19.12.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji19.12.2016. Ne postoji08.12.2017. Postoji28.12.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit19.12.2016. Nositelj obveze Bračni drug19.12.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Poslodavac 19.12.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 70000,0019.12.2016.
Valuta duga EUR - Euro19.12.2016. Godina zaduženja 200319.12.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 36019.12.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 0,0019.12.2016. Ugovorena kamatna stopa 0,0019.12.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica28.12.2021. Nositelj obveze Osobno, Bračni drug28.12.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Karmela Popović28.12.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 250000,0028.12.2021. 33180,7028.12.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.12.2021. EUR - Euro28.12.2021. Godina zaduženja 202128.12.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 1828.12.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 13888,0028.12.2021. 1843,2512.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 0,0028.12.2021.
Napomena 28.12.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji19.12.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji19.12.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan19.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.12.2016.
Mjesto Zagreb 19.12.2016. Poštanski broj 1000019.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.12.2016. Površina 82,7019.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000000,0019.12.2016. 132722,8119.12.2016.
Katastarska općina grad Zagreb19.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno19.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.12.2016. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)19.12.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža19.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.12.2016.
Mjesto Zagreb 19.12.2016. Poštanski broj 1000019.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.12.2016. Površina 6,0019.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0019.12.2016. 9290,6019.12.2016.
Katastarska općina grad Zagreb19.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno19.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.12.2016. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)19.12.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan19.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.12.2016.
Mjesto Zagreb19.12.2016. Poštanski broj 1000019.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.12.2016. Površina 45,4019.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 550000,0019.12.2016. 72997,5419.12.2016.
Katastarska općina grad Zagreb 19.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno19.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka19.12.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan19.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.12.2016.
Mjesto Zagreb19.12.2016. Poštanski broj 1000019.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.12.2016. Površina 49,0019.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 550000,0019.12.2016. 72997,5419.12.2016.
Katastarska općina Trnje19.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno19.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka19.12.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan19.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.12.2016.
Mjesto Zagreb19.12.2016. Poštanski broj 1000019.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.12.2016. Površina 130,0019.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1550000,0019.12.2016. 205720,3519.12.2016.
Katastarska općina grad Zagreb19.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno19.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka19.12.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža19.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.12.2016.
Mjesto Zagreb19.12.2016. Poštanski broj 1000019.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.12.2016. Površina 6,2019.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0019.12.2016. 9290,6019.12.2016.
Katastarska općina grad Zagreb19.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno19.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka19.12.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan08.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.12.2017.
Mjesto Zagreb08.12.2017. Poštanski broj 1000008.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.12.2017. Površina 50,4008.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 550000,0008.12.2017. 72997,5408.12.2017.
Katastarska općina Grad Zagreb08.12.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno08.12.2017. Knjižno09.03.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug08.12.2017. Način stjecanja Prodajom imovine08.12.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan08.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.12.2017.
Mjesto Zagreb08.12.2017. Poštanski broj 1000008.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.12.2017. Površina 55,0008.12.2017. 54,4027.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,0008.12.2017. 79633,6908.12.2017.
Katastarska općina Grad Zagreb08.12.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno08.12.2017. Knjižno27.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug08.12.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine08.12.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža25.05.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.05.2018.
Mjesto Zagreb 25.05.2018. Poštanski broj 1000025.05.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.05.2018. Površina 7,9025.05.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,0025.05.2018. 11945,0525.05.2018.
Katastarska općina Grad Zagreb 25.05.2018. Vrsta vlasništva Knjižno25.05.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug25.05.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka25.05.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža19.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.12.2019.
Mjesto Zagreb19.12.2019. Poštanski broj 1000019.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.12.2019. Površina 6,3019.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0019.12.2019. 9290,6019.12.2019.
Katastarska općina Grad Zagreb19.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno19.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.12.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka19.12.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža17.12.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.12.2020.
Mjesto Zagreb 17.12.2020. Poštanski broj 1000017.12.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.12.2020. Površina 8,9517.12.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0017.12.2020. 5308,9117.12.2020.
Katastarska općina Trnje17.12.2020. Vrsta vlasništva Knjižno17.12.2020.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug17.12.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka17.12.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine17.12.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.12.2020.
Mjesto Zagreb 17.12.2020. Poštanski broj 1000017.12.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.12.2020. Površina 2,5017.12.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0017.12.2020. 5308,9117.12.2020.
Katastarska općina Grad Zagreb 17.12.2020. Vrsta vlasništva Knjižno17.12.2020.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug17.12.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka17.12.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.12.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2021.
Mjesto Novigrad28.12.2021. Poštanski broj 5246628.12.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2021. Površina 104,5228.12.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1315000,0028.12.2021. 174530,4928.12.2021.
Katastarska općina Novigrad28.12.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2021. Knjižno12.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug28.12.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Novčanom pozajmicom28.12.2021.
Napomena 28.12.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine28.12.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2021.
Mjesto Novigrad28.12.2021. Poštanski broj 5246628.12.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2021. Površina 2,7828.12.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0028.12.2021. 4645,3028.12.2021.
Katastarska općina Novigrad28.12.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2021. Knjižno12.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug28.12.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Novčanom pozajmicom28.12.2021.
Napomena 28.12.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine12.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.01.2023.
Mjesto Zagreb12.01.2023. Poštanski broj 1000012.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.01.2023. Površina 2,5012.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5308,9112.01.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb12.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno12.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug12.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka12.01.2023.
Napomena 12.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji19.12.2016. Postoji25.05.2018. Ne postoji17.12.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil25.05.2018. Marka/tip Citroen C4 Cactus 25.05.2018. Citroen C319.12.2019.
Godina proizvodnje 201625.05.2018. 201719.12.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 85000,0025.05.2018. 75000,0019.12.2019. 9954,2119.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno25.05.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka25.05.2018. Prodajom imovine19.12.2019.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji19.12.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji19.12.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji19.12.2016. Ne postoji28.12.2021.

Podatci o štednji

Iznos 100000,0019.12.2016. 90000,0008.12.2017. 120000,0009.03.2018. 5000,0025.05.2018. 70000,0027.12.2018. 90000,0019.12.2019. 150000,0017.12.2020. 19908,4217.12.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna19.12.2016. EUR - Euro19.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.12.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava19.12.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 110000,0019.12.2016. 50000,0008.12.2017. 45000,0025.05.2018. 55000,0019.12.2019. 70000,0017.12.2020. Valuta EUR - Euro19.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.12.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava19.12.2016.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji19.12.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Akademija pravnih znanosti Hrvatske19.12.2016. Sjedište pravne osobe Zagreb 19.12.2016.
OIB pravne osobe 0871209396819.12.2016.
Datum učlanjenja 29/01/201019.12.2016. Datum kraja članstva 19.12.2016.
Funkcije Redoviti član19.12.2016.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Institut za javnu upravu 19.12.2016. Sjedište pravne osobe Zagreb 19.12.2016.
OIB pravne osobe 1589364721919.12.2016.
Datum učlanjenja 19/12/201319.12.2016. Datum kraja članstva 19.12.2016.
Funkcije Glavni tajnik19.12.2016.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatsko društvo za transportno pravo19.12.2016. Sjedište pravne osobe Zagreb19.12.2016.
OIB pravne osobe 9612184898919.12.2016.
Datum učlanjenja 06/07/201619.12.2016. Datum kraja članstva 19.12.2016.
Funkcije Član nadzornog odbora19.12.2016. Redoviti član 17.12.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatsko društvo za pravo i politiku tržišnog natjecanja25.05.2018. Sjedište pravne osobe Zagreb 25.05.2018.
OIB pravne osobe 0695562549125.05.2018.
Datum učlanjenja 08/02/201825.05.2018. Datum kraja članstva 25.05.2018.
Funkcije Redoviti član 25.05.2018.
Napomena
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: