Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Nikola Milina

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Nikola 23.09.2017. Prezime Milina23.09.2017.
Stručna sprema VSS23.09.2017.
Zvanje diplomirani kriminalist23.09.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke23.09.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana23.09.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.09.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb23.09.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.09.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Glavni Ravnatelj Policije23.09.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo unutarnjih poslova - Ravnateljstvo policije23.09.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb23.09.2017. Ulica Ilica 23.09.2017. Kućni broj 33523.09.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851378855023.09.2017.
Datum početka mandata 24/08/201723.09.2017. Predviđeni datum kraja mandata 24/08/202223.09.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.09.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji23.09.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji23.09.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.09.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji23.09.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Predavač na Policijskoj akademiji23.09.2017. Glavni ravnatelj policije24.09.2022. Naziv pravne osobe MUP RH23.09.2017. OIB pravne osobe 23.09.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb23.09.2017. Ulica Ulica Grada Vukovara 23.09.2017. Kućni broj 23.09.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 04/04/199123.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 23.09.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 30931,5123.09.2017. 36284,19 37915,5531.01.2022. 39432,2924.09.2022. Neto iznos (HRK) 18325,6823.09.2017. 21939,61 24117,9831.01.2022. 24970,0224.09.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.09.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji23.09.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji23.09.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Županijsko državno odvjetništvo23.09.2017. Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu OIB poslodavca 9642337166523.09.2017.
Bruto iznos (HRK) 216000,0023.09.2017. 18509,82 18676,5731.01.2022. Neto iznos (HRK) 143856,0023.09.2017. 13941,87 14188,1131.01.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/04/200923.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa 23.09.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji23.09.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji23.09.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji23.09.2017. Ne postoji31.01.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.09.2017. Nositelj obveze Bračni drug23.09.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) HPB23.09.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 42000,0023.09.2017.
Valuta duga EUR - Euro23.09.2017. Godina zaduženja 200623.09.2017. 2007
Rok vraćanja u mjesecima 16823.09.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 216,7323.09.2017. Ugovorena kamatna stopa 3,0023.09.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.09.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji23.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan23.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.09.2017.
Mjesto Zagreb23.09.2017. Poštanski broj 1000023.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.09.2017. Površina 74,3123.09.2017. 73,52
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 550000,0023.09.2017. 750000,00 930000,0031.01.2022.
Katastarska općina Susedgrad Stenjevec23.09.2017. Vrapče Vrsta vlasništva Vanknjižno23.09.2017. Knjižno
Oblik vlasništva Osobno23.09.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)23.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan23.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.09.2017.
Mjesto Gospić23.09.2017. Poštanski broj 5300023.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.09.2017. Površina 70,0523.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 375000,0023.09.2017. 400000,00
Katastarska općina Gospić23.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.09.2017. Način stjecanja Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan23.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.09.2017.
Mjesto Gospić23.09.2017. Poštanski broj 5300023.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.09.2017. Površina 54,0023.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 300000,0023.09.2017.
Katastarska općina Gospić23.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.09.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)23.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 33,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 350000,00 395000,0031.01.2022.
Katastarska općina Zaprudski otok Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom25.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Karlobag Poštanski broj 53288
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 473,0025.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 750000,00
Katastarska općina Karlobag Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 33,0025.01.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Gizdavac Poštanski broj 21247
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 263,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,00
Katastarska općina Gizdavac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 10,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Gizdavac Poštanski broj 21247
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1086,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,00
Katastarska općina Gizdavac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 10,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Gizdavac Poštanski broj 21247
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1363,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,00
Katastarska općina Gizdavac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 10,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Gornji Muć Poštanski broj 21247
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 942,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,00
Katastarska općina Gornji Muć Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 10,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Smiljan Poštanski broj 53000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 11657,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 80000,00
Katastarska općina Smiljan Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 10,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Smiljan Poštanski broj 53000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 356,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,00
Katastarska općina Smiljan Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 10,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Smiljan Poštanski broj 53000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 702,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,00
Katastarska općina Smiljan Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 10,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)25.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.01.2021.
Mjesto Bužim25.01.2021. Poštanski broj 5321125.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.01.2021. Površina 20250,0025.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 93955,0025.01.2021.
Katastarska općina Bužim25.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno25.01.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. Način stjecanja Nasljedstvom25.01.2021.
Postotak 8,8825.01.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)25.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.01.2021.
Mjesto Bužim25.01.2021. Poštanski broj 5321125.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.01.2021. Površina 27864,0025.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 123405,0025.01.2021.
Katastarska općina Bužim25.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno25.01.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. Način stjecanja Nasljedstvom25.01.2021.
Postotak 1,6625.01.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)25.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.01.2021.
Mjesto Bužim25.01.2021. Poštanski broj 5321125.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.01.2021. Površina 11195,0025.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 51060,0025.01.2021.
Katastarska općina Bužim25.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno25.01.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. Način stjecanja Nasljedstvom25.01.2021.
Postotak 2,2225.01.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)25.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.01.2021.
Mjesto Bužim25.01.2021. Poštanski broj 5321125.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.01.2021. Površina 7744,0025.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 35300,0025.01.2021.
Katastarska općina Bužim25.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno25.01.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. Način stjecanja Nasljedstvom25.01.2021.
Postotak 1,6625.01.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)25.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.01.2021.
Mjesto Bužim25.01.2021. Poštanski broj 5321125.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.01.2021. Površina 1400,0025.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 6400,0025.01.2021.
Katastarska općina Bužim25.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno25.01.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. Način stjecanja Nasljedstvom25.01.2021.
Postotak 0,5025.01.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)25.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.01.2021.
Mjesto Bužim25.01.2021. Poštanski broj 5321125.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.01.2021. Površina 4132,0025.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 18845,0025.01.2021.
Katastarska općina Bužim25.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno25.01.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. Način stjecanja Nasljedstvom25.01.2021.
Postotak 0,5025.01.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)25.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.01.2021.
Mjesto Bužim25.01.2021. Poštanski broj 5321125.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.01.2021. Površina 2656,0025.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 12200,0025.01.2021.
Katastarska općina Bužim25.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno25.01.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. Način stjecanja Nasljedstvom25.01.2021.
Postotak 3,3325.01.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)25.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.01.2021.
Mjesto Bužim25.01.2021. Poštanski broj 5321125.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.01.2021. Površina 9316,0025.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 42700,0025.01.2021.
Katastarska općina Bužim25.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno25.01.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. Način stjecanja Nasljedstvom25.01.2021.
Postotak 1,1125.01.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine25.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.01.2021.
Mjesto Bužim25.01.2021. Poštanski broj 5321125.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.01.2021. Površina 615,0025.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2800,0025.01.2021.
Katastarska općina Bužim25.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno25.01.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. Način stjecanja Nasljedstvom25.01.2021.
Postotak 1,6625.01.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)25.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.01.2021.
Mjesto Bužim25.01.2021. Poštanski broj 5321125.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.01.2021. Površina 1605,0025.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 7400,0025.01.2021.
Katastarska općina Bužim25.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno25.01.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. Način stjecanja Nasljedstvom25.01.2021.
Postotak 0,8325.01.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)25.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.01.2021.
Mjesto Bužim25.01.2021. Poštanski broj 5321125.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.01.2021. Površina 1094,0025.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0025.01.2021.
Katastarska općina Bužim25.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno25.01.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. Način stjecanja Nasljedstvom25.01.2021.
Postotak 10,0025.01.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)25.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.01.2021.
Mjesto Bužim25.01.2021. Poštanski broj 5321125.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.01.2021. Površina 2011,0025.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 9260,0025.01.2021.
Katastarska općina Bužim25.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno25.01.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. Način stjecanja Nasljedstvom25.01.2021.
Postotak 2,5025.01.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)25.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.01.2021.
Mjesto Bužim25.01.2021. Poštanski broj 5321125.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.01.2021. Površina 8241,0025.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 38100,0025.01.2021.
Katastarska općina Bužim25.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno25.01.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. Način stjecanja Nasljedstvom25.01.2021.
Postotak 3,3325.01.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)25.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.01.2021.
Mjesto Bužim25.01.2021. Poštanski broj 5321125.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.01.2021. Površina 860,0025.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5150,0025.01.2021.
Katastarska općina Bužim25.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno25.01.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. Način stjecanja Nasljedstvom25.01.2021.
Postotak 4,4425.01.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)25.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.01.2021.
Mjesto Bužim25.01.2021. Poštanski broj 5321125.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.01.2021. Površina 8272,0025.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 40100,0025.01.2021.
Katastarska općina Bužim25.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno25.01.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. Način stjecanja Nasljedstvom25.01.2021.
Postotak 1,1125.01.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)25.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.01.2021.
Mjesto Bužim25.01.2021. Poštanski broj 5321125.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.01.2021. Površina 1404,0025.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 6400,0025.01.2021.
Katastarska općina Bužim25.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno25.01.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.01.2021. Način stjecanja Nasljedstvom25.01.2021.
Postotak 0,8325.01.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.09.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.09.2017. Marka/tip škoda superb23.09.2017.
Godina proizvodnje 200623.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0023.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom23.09.2017. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.09.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji23.09.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji23.09.2017.

Podatci o štednji

Iznos 36500,0023.09.2017. 27752,6531.01.2022. Valuta EUR - Euro23.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.09.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.09.2017. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Drugi način stjecanja štednjom23.09.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji23.09.2017.