Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Nikola Lalić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Nikola Prezime Lalić
Stručna sprema VSS
Zvanje prof hrv jezika i knjiž i komparativne književ Stranačka pripadnost Samostalna Demokratska Srpska Stranka

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 53230 Korenica

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji Mjesto 53230 Korenica

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik župana Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ličko Senjska u00c5u00bdupanija

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 53000 Gospić Ulica Dr.Franje Tuđmana Kućni broj 4

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38553588111 Fax (službeni) +38553572100
Datum početka mandata 25/05/2017 Predviđeni datum kraja mandata 16/05/2021
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Zamjenik župana Naziv pravne osobe Županija Ličko-senjska OIB pravne osobe 40774389207
Sjedište pravne osobe
Mjesto 53000 Gospić Ulica Dr.Franje Tuđmana Kućni broj 4
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 24/05/2013 Datum prestanka radnog odnosa 24/05/2017

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 28750,94 Neto iznos (HRK) 15637,26

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 1724,56 Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Mjesečno

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Korenica Poštanski broj 53230
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 140,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,00
Katastarska općina ko Korenica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2017.
Mjesto korenica18.10.2017. Poštanski broj 5323018.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2017. Površina 30027,0018.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0018.10.2017.
Katastarska općina ko korenica18.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno18.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom18.10.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta HTD.D.
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 25 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 600,00
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 30000,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Postotak 40,00

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: