Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Nikola Knežić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Nikola06.07.2017. Prezime Knežić 06.07.2017.
Stručna sprema VŠS06.07.2017.
Zvanje inženjer brodostrojarstva06.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica06.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana06.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece06.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 20232 Slano06.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji06.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik06.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Dubrovačko Primorje06.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20232 Slano06.07.2017. Ulica trg ruđera boškovića 06.07.2017. Trg Ruđera Boškovića 24.01.2024. Kućni broj 106.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852087122506.07.2017.
Datum početka mandata 26/05/201706.07.2017. 02/06/202112.01.2022. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202106.07.2017. 18/05/202512.01.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno06.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji06.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji06.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji06.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji06.07.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 17000,0006.07.2017. 2256,2906.07.2017. 2325,0024.01.2024. Neto iznos (EUR) 12000,0006.07.2017. 1592,6706.07.2017. 1640,6724.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji06.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji06.07.2017. Postoji12.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 30000,0012.01.2022. 4981,6816.01.2023. 6200,0024.01.2024. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava12.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini12.01.2022.
Napomena 12.01.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji06.07.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca ustanova za zdravstvenu skrb Glavić06.07.2017. naša baština doo19.07.2021. OIB poslodavca 7162569138206.07.2017.
Bruto iznos (EUR) 110000,0006.07.2017. 8000,0019.07.2021. 1061,7819.07.2021. 1250,0024.01.2024. Neto iznos (EUR) 72000,0006.07.2017. 5500,0019.07.2021. 729,9819.07.2021. 910,0024.01.2024.
Datum stupanja u radni odnos 01/06/200706.07.2017. 01/03/202119.07.2021. 01/03/202216.01.2023. 01/03/202324.01.2024. Datum prestanka radnog odnosa 06.07.2017. 31/12/202119.07.2021. 31/12/202316.01.2023.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji06.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji06.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji06.07.2017. Postoji19.07.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit19.07.2021. Nositelj obveze Osobno, Bračni drug19.07.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) otp banka19.07.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,0019.07.2021.
Valuta duga EUR - Euro19.07.2021. Godina zaduženja 202119.07.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 24019.07.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 540,0019.07.2021. Ugovorena kamatna stopa 2,3019.07.2021. 2,4224.01.2024.
Napomena 19.07.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji06.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište06.07.2017. Druge nekretnine19.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto slano06.07.2017. dubrovnik19.07.2021. Poštanski broj 2023206.07.2017. 2000019.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 1400,0006.07.2017. 47,1019.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000000,0006.07.2017. 700000,0019.07.2021. 92905,9719.07.2021.
Katastarska općina slano06.07.2017. gruž19.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.07.2017. Bračni drug19.07.2021. Osobno, Bračni drug24.01.2024. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017. Prodajom imovine19.07.2021.
Postotak 50,0006.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine19.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2021.
Mjesto dubrovnik19.07.2021. Poštanski broj 2000019.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2021. Površina 53,6019.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0019.07.2021. 99542,1119.07.2021.
Katastarska općina gruž19.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug19.07.2021. Osobno, Bračni drug24.01.2024. Način stjecanja Prodajom imovine19.07.2021.
Napomena 19.07.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji06.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil06.07.2017. Marka/tip opel corsa06.07.2017.
Godina proizvodnje 200406.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0006.07.2017. 10000,0019.07.2021. 1327,2319.07.2021. 920,2324.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Osobno, Bračni drug24.01.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil06.07.2017. Marka/tip jeep06.07.2017.
Godina proizvodnje 200606.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0006.07.2017. 30000,0019.07.2021. 3981,6819.07.2021. 2981,6824.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Osobno, Bračni drug24.01.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji06.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji06.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji06.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 70000,0006.07.2017. 750000,0019.07.2021. 700000,0012.01.2022. 82905,9716.01.2023. 72905,9724.01.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna06.07.2017. EUR - Euro06.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.07.2017. Bračni drug19.07.2021. Osobno, Bračni drug24.01.2024. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2017. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine19.07.2021. Prodajom imovine12.01.2022.
Postotak 50,0006.07.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji06.07.2017.