Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Nikola Grmoja

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Nikola01.09.2015. Prezime Grmoja 01.09.2015.
Stručna sprema VSS01.09.2015.
Zvanje profesor povijesti i sociologije01.09.2015. Stranačka pripadnost Most Nezavisnih Lista01.09.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana01.09.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece01.09.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 20350 Metković01.09.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji01.09.2015. Postoji21.01.2022. Mjesto 10000 Zagreb21.01.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik gradonačelnika01.09.2015. Zastupnik27.11.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Metković01.09.2015. Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20350 Metković01.09.2015. 10000 Zagreb Ulica Stjepana Radića01.09.2015. Trg sv. Marka Kućni broj 101.09.2015. 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852068102001.09.2015. +38514569222
Datum početka mandata 07/06/201301.09.2015. 14/10/201627.11.2019. 22/07/202010.09.2020. Predviđeni datum kraja mandata 04/06/201701.09.2015. 14/11/202027.11.2019. 22/07/202410.09.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno01.09.2015. Volonterski Profesionalno27.11.2019. Stvarni datum kraja mandata 04/06/2017 09/06/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji01.09.2015. Postoji Ne postoji27.11.2019.
Dužnost Zastupnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 01.09.2015. Hrvatski sabor 27.11.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 01.09.2015. 10000 Zagreb 27.11.2019. Ulica 01.09.2015. Trg Svetog Marka 27.11.2019. Kućni broj 01.09.2015. 6 27.11.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 01.09.2015. +38514569222 27.11.2019.
Datum početka mandata 01.09.2015. 14/10/2016 27.11.2019. Predviđeni datum kraja mandata 01.09.2015. 14/11/2019 27.11.2019.
Način obnašanja dužnosti 01.09.2015. Profesionalno 27.11.2019. Stvarni datum kraja mandata 01.09.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji01.09.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji01.09.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji01.09.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Nastavnik povijesti01.09.2015. Naziv pravne osobe Osnovna škola Stjepana Radića01.09.2015. OIB pravne osobe 2982537284301.09.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 20350 Metković01.09.2015. Ulica Kralja Zvonimira01.09.2015. Kućni broj 801.09.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/09/200701.09.2015. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/08/201401.09.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto zamjenik gradonačelnika Naziv pravne osobe Grad Metković OIB pravne osobe 88843556318
Sjedište pravne osobe
Mjesto 20350 Metković Ulica Stjepana Radića Kućni broj 1
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/09/2014 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 13/10/2016

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto zamjenik gradonačelnika27.11.2019. Naziv pravne osobe Grad Metković27.11.2019. OIB pravne osobe 8884355631827.11.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 20350 Metković27.11.2019. Ulica Stjepana Radića27.11.2019. Kućni broj 127.11.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/09/201427.11.2019. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 13/10/201627.11.2019.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto zastupnik Naziv pravne osobe Hrvatski sabor OIB pravne osobe 38597506234
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg sv. Marka Kućni broj 6
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 14/10/2016 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/07/2020

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 9959,3701.09.2015. 26472,2327.11.2019. 26597,10 26721,9724.02.2021. 3563,1827.01.2023. Neto iznos (EUR) 7163,5301.09.2015. 17052,0527.11.2019. 17252,90 18002,0224.02.2021. 17689,4721.01.2022. 2357,9327.01.2023.
Volonterski (EUR) 1,00

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 21422,81 21525,3210.07.2017. 26347,36 Neto iznos (EUR) 13806,02 14139,3110.07.2017. 16978,52

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji01.09.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji01.09.2015. Postoji31.01.2019. Ne postoji27.11.2019. Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 17850,0031.01.2019. 2369,1031.01.2019. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak31.01.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.01.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,00 199,1027.01.2023. Pravna osnova Od druge djelatnosti Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak27.01.2023.
Vremenski raspon Mjesečno
Druga djelatnost zastupnički paušal 27.01.2023.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 132,7227.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak27.01.2023.
Vremenski raspon Mjesečno27.01.2023.
Napomena 27.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji01.09.2015. Ne postoji Postoji27.01.2023.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Osnovna škola Stjepan Radić01.09.2015. OIB poslodavca 2982537284301.09.2015.
Bruto iznos (EUR) 55733,0801.09.2015. 8165,14 1083,68 Neto iznos (EUR) 41977,3301.09.2015. 5889,72 781,60
Datum stupanja u radni odnos 03/09/201201.09.2015. Datum prestanka radnog odnosa 01.09.2015.
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Osnovna škola Stjepan Radić27.01.2023. OIB poslodavca 2982537284327.01.2023.
Bruto iznos (EUR) 634,0527.01.2023. Neto iznos (EUR) 507,2427.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 03/09/201227.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa 27.01.2023.
Napomena 27.01.2023.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji01.09.2015.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji01.09.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji01.09.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit01.09.2015. Nositelj obveze Osobno01.09.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Splitska banka01.09.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 61000,0001.09.2015.
Valuta duga EUR - Euro01.09.2015. Godina zaduženja 201401.09.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 6001.09.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 1239,0001.09.2015. Ugovorena kamatna stopa 7,9901.09.2015.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.01.2016. Nositelj obveze Osobno08.01.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Splitska banka08.01.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 61000,0008.01.2016. 8096,0908.01.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna08.01.2016. EUR - Euro08.01.2016. Godina zaduženja 201408.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 6008.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 1239,0008.01.2016. 164,4408.01.2016. Ugovorena kamatna stopa 7,9908.01.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ17.11.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 37700,00 5003,65
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 48 Iznos mjesečnog anuiteta 920,01 122,10 Ugovorena kamatna stopa 7,98
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Jamstvo17.11.2016. Nositelj obveze Osobno17.11.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Splitska banka17.11.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 40255,5417.11.2016.
Valuta duga EUR - Euro17.11.2016. Godina zaduženja 200617.11.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 22217.11.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 287,9717.11.2016. Ugovorena kamatna stopa 3,3917.11.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 120000,00 15926,74
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2019
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 2306,01 306,06 Ugovorena kamatna stopa 5,75
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.01.2023. Nositelj obveze Osobno27.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP27.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 3716,0027.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro27.01.2023. Godina zaduženja 202227.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 1227.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 318,9727.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,4927.01.2023.
Napomena 27.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji01.09.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji01.09.2015.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji01.09.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil01.09.2015. Marka/tip ford focus01.09.2015.
Godina proizvodnje 200701.09.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0001.09.2015. 35000,00 15000,00 1990,84
Oblik vlasništva Osobno01.09.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)01.09.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.11.2019. Marka/tip Škoda Octavia27.11.2019.
Godina proizvodnje 201527.11.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0027.11.2019. 90000,00 11945,05
Oblik vlasništva Osobno27.11.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.11.2019.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.01.2023. Marka/tip Peugeot 10727.01.2023.
Godina proizvodnje 201027.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3718,0027.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug27.01.2023. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji01.09.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji01.09.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji01.09.2015. Postoji Ne postoji24.02.2021. Postoji03.03.2021.

Podatci o štednji

Iznos 777,00 1229,0008.07.2017. 7775,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Dijete Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 30000,0003.03.2021. 10000,0021.01.2022. 1327,2321.01.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna03.03.2021. EUR - Euro03.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno03.03.2021. Način stjecanja Na neki drugi način03.03.2021.
Drugi način stjecanja Štednja koja je ranije glasila na malodobnu kćer03.03.2021.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji01.09.2015.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: