Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Nikola Cecić-Karuzić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Nikola31.07.2017. Prezime Cecić-Karuzić 31.07.2017.
Stručna sprema VŠS31.07.2017.
Zvanje inženjer prometa31.07.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke31.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana31.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece31.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 21430 Grohote31.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji31.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik31.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Šolta31.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21430 Grohote31.07.2017. Ulica Podkuća 31.07.2017. Kućni broj 831.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852165415031.07.2017.
Datum početka mandata 25/05/201731.07.2017. 04/06/202102.08.2021. Predviđeni datum kraja mandata 25/05/202131.07.2017. 04/06/202502.08.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno31.07.2017. Volonterski07.02.2024. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji31.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji31.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji31.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji31.07.2017. Ne postoji07.02.2024.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor31.07.2017. Naziv pravne osobe Dalstroju31.07.2017. OIB pravne osobe 31.07.2017. 4345878158125.01.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21000 Split31.07.2017. Ulica Put mostina31.07.2017. Put mostina 25.01.2022. Kućni broj 31.07.2017. 1125.01.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 06/09/197131.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31.07.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 17738,4031.07.2017. 2354,2431.07.2017. Neto iznos (EUR) 11696,9531.07.2017. 12152,58 1612,85
Volonterski (EUR) 781,0007.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji31.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji31.07.2017. Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 20000,00 2654,46 Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 25000,0002.08.2021. 3300,0012.01.2023. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti02.08.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini02.08.2021.
Napomena 02.08.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji31.07.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji31.07.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 18000,0031.07.2017. 24000,00 3185,35 347,0007.02.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak31.07.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.07.2017.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji31.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji31.07.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji31.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji31.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća31.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.07.2017.
Mjesto Grohote31.07.2017. Poštanski broj 2143031.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.07.2017. Površina 90,0031.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0031.07.2017. 1350000,0002.08.2021. 179175,7902.08.2021.
Katastarska općina Grohote31.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno31.07.2017. Knjižno
Oblik vlasništva Osobno31.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom31.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan31.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.07.2017.
Mjesto Split31.07.2017. Poštanski broj 2100031.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.07.2017. Površina 70,0031.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 630000,0031.07.2017. 850000,0002.08.2021. 112814,3902.08.2021.
Katastarska općina Split31.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno31.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno31.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom31.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica31.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.07.2017.
Mjesto Nečujam31.07.2017. Poštanski broj 2143131.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.07.2017. Površina 50,0031.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,0031.07.2017. 780000,0002.08.2021. 103523,7902.08.2021.
Katastarska općina Grohote31.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno31.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug31.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)31.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište31.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.07.2017.
Mjesto Grohote31.07.2017. Poštanski broj 2143031.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.07.2017. Površina 7000,0031.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2500000,0031.07.2017. 4000000,0002.08.2021. 530891,2302.08.2021.
Katastarska općina Grohote31.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno31.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno31.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom31.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište31.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.07.2017.
Mjesto Grohote31.07.2017. Poštanski broj 2143031.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.07.2017. Površina 2000000,0031.07.2017. 2492,0002.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 12000000,0031.07.2017. 1100000,0002.08.2021. 145995,0902.08.2021.
Katastarska općina Grohote31.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno31.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug31.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom31.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)31.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.07.2017.
Mjesto Grohote31.07.2017. Poštanski broj 2143031.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.07.2017. Površina 20000,0031.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0031.07.2017. 99542,1131.07.2017.
Katastarska općina Grohote31.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno31.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno31.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom31.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)31.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.07.2017.
Mjesto Grohote31.07.2017. Poštanski broj 2143031.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.07.2017. Površina 30000,0031.07.2017. 9150,0002.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 11250000,0031.07.2017. 680000,0002.08.2021. 90251,5102.08.2021.
Katastarska općina Grohote31.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno31.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug31.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom31.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd31.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.07.2017.
Mjesto Grohote31.07.2017. Poštanski broj 2143031.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.07.2017. Površina 1000,0031.07.2017. 435,0002.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0031.07.2017. 15000,0002.08.2021. 1990,8402.08.2021.
Katastarska općina Grohote31.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno31.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno31.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom31.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma31.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.07.2017.
Mjesto Grohote31.07.2017. Poštanski broj 2143031.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.07.2017. Površina 10000,0031.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 375000,0031.07.2017. 49771,0531.07.2017.
Katastarska općina Grohote31.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno31.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno31.07.2017. Osobno, Bračni drug Način stjecanja Nasljedstvom31.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma31.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.07.2017.
Mjesto Grohote31.07.2017. Poštanski broj 2143031.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.07.2017. Površina 20000,0031.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0031.07.2017. 99542,1131.07.2017.
Katastarska općina Grohote31.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno31.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug31.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom31.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto grohote Poštanski broj 21430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1472,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 55000,0002.08.2021. 7299,7502.08.2021.
Katastarska općina Grohote Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Grohote Poštanski broj 21430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2106,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,00 99542,11
Katastarska općina grohote Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Grohote Poštanski broj 21430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1701,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0002.08.2021. 7963,3702.08.2021.
Katastarska općina grohote Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma02.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto grohote Poštanski broj 21430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2106,0002.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0002.08.2021. 7963,3702.08.2021.
Katastarska općina grohote Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto grohote Poštanski broj 21430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1150,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0002.08.2021. 5972,5302.08.2021.
Katastarska općina grohote Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto grohote Poštanski broj 21430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2095,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,00 99542,11
Katastarska općina grohote Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto grohote Poštanski broj 21430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2602,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 195000,0002.08.2021. 25880,9502.08.2021.
Katastarska općina grohote Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma02.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.08.2021.
Mjesto Grohote02.08.2021. Poštanski broj 2143002.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.08.2021. Površina 3992,0002.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0002.08.2021. 19908,4202.08.2021.
Katastarska općina Grohote02.08.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno02.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom02.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 02.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak02.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.08.2021.
Mjesto Grohote02.08.2021. Poštanski broj 2143002.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.08.2021. Površina 600,0002.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 22000,0002.08.2021. 2919,9002.08.2021.
Katastarska općina Grohote02.08.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno02.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom02.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 02.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom02.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.08.2021.
Mjesto Grohote02.08.2021. Poštanski broj 2143002.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.08.2021. Površina 163,0002.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,0002.08.2021. 39816,8402.08.2021.
Katastarska općina Grohote02.08.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.08.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug02.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom02.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 02.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom02.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.08.2021.
Mjesto Grohote02.08.2021. Poštanski broj 2143002.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.08.2021. Površina 76,0002.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0002.08.2021. 13272,2802.08.2021.
Katastarska općina Grohote02.08.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.08.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug02.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom02.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 02.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća02.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.08.2021.
Mjesto Grohote02.08.2021. Poštanski broj 2143002.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.08.2021. Površina 20,0002.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0002.08.2021. 6636,1402.08.2021.
Katastarska općina Grohote02.08.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.08.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug02.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom02.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 02.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada02.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.08.2021.
Mjesto Grohote02.08.2021. Poštanski broj 2143002.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.08.2021. Površina 2400,0002.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0002.08.2021. 66361,4002.08.2021.
Katastarska općina Grohote02.08.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.08.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug02.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom02.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 02.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište02.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.08.2021.
Mjesto Grohote02.08.2021. Poštanski broj 2143002.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.08.2021. Površina 1000,0002.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0002.08.2021. 99542,1102.08.2021.
Katastarska općina Grohote02.08.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.08.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug02.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom02.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 02.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak02.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.08.2021.
Mjesto Grohote02.08.2021. Poštanski broj 2143002.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.08.2021. Površina 8236,0002.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 250000,0002.08.2021. 33180,7002.08.2021.
Katastarska općina Grohote02.08.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.08.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug02.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom02.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 02.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada02.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.08.2021.
Mjesto Grohote02.08.2021. Poštanski broj 2143002.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.08.2021. Površina 2900,0002.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 87000,0002.08.2021. 11546,8802.08.2021.
Katastarska općina Grohote02.08.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.08.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug02.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom02.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 02.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma02.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.08.2021.
Mjesto Grohote02.08.2021. Poštanski broj 2143002.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.08.2021. Površina 2112,0002.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 63000,0002.08.2021. 8361,5402.08.2021.
Katastarska općina Gtohote02.08.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.08.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug02.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom02.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 02.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd02.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.08.2021.
Mjesto Grohote02.08.2021. Poštanski broj 2143002.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.08.2021. Površina 434,0002.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 16000,0002.08.2021. 2123,5602.08.2021.
Katastarska općina Grohote02.08.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.08.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug02.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom02.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 02.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)02.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.08.2021.
Mjesto Grohote02.08.2021. Poštanski broj 2143002.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.08.2021. Površina 222,0002.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 9000,0002.08.2021. 1194,5102.08.2021.
Katastarska općina Grohote02.08.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.08.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug02.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom02.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 02.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)02.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.08.2021.
Mjesto Grohote02.08.2021. Poštanski broj 2143002.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.08.2021. Površina 189,0002.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7000,0002.08.2021. 929,0602.08.2021.
Katastarska općina Grohote02.08.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.08.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug02.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom02.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 02.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd02.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.08.2021.
Mjesto Grohote02.08.2021. Poštanski broj 2143002.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.08.2021. Površina 227,0002.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 9000,0002.08.2021. 1194,5102.08.2021.
Katastarska općina Grohote02.08.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.08.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug02.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom02.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 02.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)02.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.08.2021.
Mjesto Grohote02.08.2021. Poštanski broj 2143002.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.08.2021. Površina 245,0002.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0002.08.2021. 1327,2302.08.2021.
Katastarska općina Grohote02.08.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.08.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug02.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom02.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 02.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)02.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.08.2021.
Mjesto Grohote02.08.2021. Poštanski broj 2143002.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.08.2021. Površina 187,0002.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7000,0002.08.2021. 929,0602.08.2021.
Katastarska općina Grohote02.08.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.08.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug02.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom02.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 02.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada02.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.08.2021.
Mjesto Grohote02.08.2021. Poštanski broj 2143002.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.08.2021. Površina 443,0002.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0002.08.2021. 2654,4602.08.2021.
Katastarska općina Grohote02.08.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.08.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug02.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom02.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 02.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada02.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.08.2021.
Mjesto Grohote02.08.2021. Poštanski broj 2143002.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.08.2021. Površina 2661,0002.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0002.08.2021. 10617,8202.08.2021.
Katastarska općina Grohote02.08.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.08.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug02.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom02.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 02.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma02.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.08.2021.
Mjesto Grohote02.08.2021. Poštanski broj 2143002.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.08.2021. Površina 677,0002.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0002.08.2021. 3318,0702.08.2021.
Katastarska općina Grohote02.08.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.08.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug02.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom02.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 02.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada02.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.08.2021.
Mjesto Grohote02.08.2021. Poštanski broj 2143002.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.08.2021. Površina 1876,0002.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 56000,0002.08.2021. 7432,4802.08.2021.
Katastarska općina Grohote02.08.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.08.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug02.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom02.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 02.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma02.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.08.2021.
Mjesto Grohote02.08.2021. Poštanski broj 2143002.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.08.2021. Površina 3291,0002.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 125000,0002.08.2021. 16590,3502.08.2021.
Katastarska općina Grohote02.08.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.08.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug02.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom02.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 02.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma02.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.08.2021.
Mjesto Grohote02.08.2021. Poštanski broj 2143002.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.08.2021. Površina 1495,0002.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0002.08.2021. 5972,5302.08.2021.
Katastarska općina Grohote02.08.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.08.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug02.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom02.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 02.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada02.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.08.2021.
Mjesto Grohote02.08.2021. Poštanski broj 2143002.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.08.2021. Površina 2025,0002.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0002.08.2021. 7963,3702.08.2021.
Katastarska općina Grohote02.08.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.08.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug02.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom02.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 02.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)02.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.08.2021.
Mjesto Grohote02.08.2021. Poštanski broj 2143002.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.08.2021. Površina 410,0002.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0002.08.2021. 1990,8402.08.2021.
Katastarska općina Grohote02.08.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.08.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug02.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom02.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 02.08.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji31.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil31.07.2017. Marka/tip Mercedes C 27031.07.2017.
Godina proizvodnje 200231.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 57000,0031.07.2017. 7565,2031.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno31.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)31.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac31.07.2017. Marka/tip pasara Jugoplastika 46031.07.2017.
Godina proizvodnje 198031.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0031.07.2017. 1327,2331.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno31.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil31.07.2017. Marka/tip Citroen Berlingo31.07.2017.
Godina proizvodnje 200531.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0031.07.2017. 2654,4631.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno31.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.07.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji31.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji31.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice31.07.2017. Naziv poslovnog subjekta Dalstroj31.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 4345878158131.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Split31.07.2017.
Broj dionica 731.07.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 70,0031.07.2017. 9,2931.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos31.07.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno31.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.07.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice31.07.2017. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom dd31.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656031.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Split31.07.2017.
Broj dionica 6931.07.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 12000,0031.07.2017. 1592,6731.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos31.07.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno31.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.07.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice31.07.2017. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom dd31.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656031.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Split31.07.2017.
Broj dionica 6931.07.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 12000,0031.07.2017. 1592,6731.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos31.07.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug31.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.07.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj OPG-a02.08.2021. Naziv poslovnog subjekta OPG Cecić-Karuzić Nikola02.08.2021.
OIB poslovnog subjekta 4249401430002.08.2021. Sjedište poslovnog subjekta Grohote02.08.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno02.08.2021. Način stjecanja Na neki drugi način02.08.2021.
Drugi način stjecanja Otvorio sam OPG02.08.2021.
Napomena 02.08.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji31.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 20000,0031.07.2017. 4474,72 30000,0012.01.2023. Valuta EUR - Euro31.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno31.07.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.07.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 98862,72 13121,24 Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji31.07.2017. Postoji02.08.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe ŠRD KORALJ ROGAČ02.08.2021. Sjedište pravne osobe Obala svete Tereze02.08.2021.
OIB pravne osobe 6520950575002.08.2021.
Datum učlanjenja 02/07/197602.08.2021. Datum kraja članstva 02.08.2021.
Funkcije član02.08.2021.
Napomena 02.08.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Lovačka udruga Šolta02.08.2021. Sjedište pravne osobe Grohote02.08.2021.
OIB pravne osobe 0045228744102.08.2021.
Datum učlanjenja 19/07/197302.08.2021. Datum kraja članstva 02.08.2021.
Funkcije član02.08.2021.
Napomena 02.08.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe KUD Šolta02.08.2021. Sjedište pravne osobe Grohote02.08.2021.
OIB pravne osobe 1222470337302.08.2021.
Datum učlanjenja 13/07/200902.08.2021. Datum kraja članstva 02.08.2021.
Funkcije član02.08.2021.
Napomena 02.08.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Zlatna Šoltanka02.08.2021. Sjedište pravne osobe Grohote02.08.2021.
OIB pravne osobe 8709456082002.08.2021.
Datum učlanjenja 01/07/201002.08.2021. Datum kraja članstva 02.08.2021.
Funkcije član02.08.2021.
Napomena 02.08.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Dalstroj02.08.2021. Sjedište pravne osobe Split02.08.2021.
OIB pravne osobe 4345878158102.08.2021.
Datum učlanjenja 01/07/199602.08.2021. Datum kraja članstva 02.08.2021.
Funkcije član02.08.2021.
Napomena 02.08.2021.