Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Nevena Tudor Perković

Zbirna imovniska kartica obveznika

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Nevena27.04.2021. Prezime Tudor Perković27.04.2021.
Stručna sprema VSS27.04.2021.
Zvanje Prof pov umjetnosti i francuskog jezika i knjiž27.04.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke27.04.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana27.04.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.04.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb27.04.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.04.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost ravnatelj uprave27.04.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo kulture i medija27.04.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb27.04.2021. Ulica Runjaninova27.04.2021. Kućni broj 227.04.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851486620027.04.2021.
Datum početka mandata 11/02/202127.04.2021. Predviđeni datum kraja mandata 11/02/202527.04.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.04.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji27.04.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji27.04.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.04.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji27.04.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Glavna savjetnica u Kabinetu ministra27.04.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo kulture i medija27.04.2021. OIB pravne osobe 3783630264527.04.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb27.04.2021. Ulica Runjaninova27.04.2021. Kućni broj 227.04.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 02/03/202027.04.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 11/02/202127.04.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 25223,0027.04.2021. Neto iznos (HRK) 16360,5927.04.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.04.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.04.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.04.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Swixxbiopharma d.o.o.27.04.2021. OIB poslodavca 1678300541927.04.2021.
Bruto iznos (HRK) 37582,9527.04.2021. Neto iznos (HRK) 24327,7027.04.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/07/201927.04.2021. Datum prestanka radnog odnosa 27.04.2021.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji27.04.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji27.04.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji27.04.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.04.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.04.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.04.2021.
Mjesto Zagreb27.04.2021. Poštanski broj 1000027.04.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.04.2021. Površina 47,0027.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 600000,0027.04.2021.
Katastarska općina Centar27.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno27.04.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.04.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.04.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća27.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.04.2021.
Mjesto Cres27.04.2021. Poštanski broj 1000027.04.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.04.2021. Površina 60,0027.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 450000,0027.04.2021.
Katastarska općina Cres27.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno27.04.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.04.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.04.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.04.2021.
Mjesto Zagreb27.04.2021. Poštanski broj 1000027.04.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.04.2021. Površina 79,0027.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1100000,0027.04.2021.
Katastarska općina Centar27.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno27.04.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug27.04.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.04.2021.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.04.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.04.2021. Marka/tip Ford Mondeo27.04.2021.
Godina proizvodnje 201227.04.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 38000,0027.04.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug27.04.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.04.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.04.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji27.04.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji27.04.2021.

Podatci o štednji

Iznos 15384,3827.04.2021. Valuta EUR - Euro27.04.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.04.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.04.2021.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 2079,6727.04.2021. Valuta USD - Američki Dolar27.04.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.04.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.04.2021.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 83444,7427.04.2021. Valuta EUR - Euro27.04.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug27.04.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.04.2021.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji27.04.2021.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: