Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Nevena Tudor Perković

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Nevena27.04.2021. Prezime Tudor Perković27.04.2021.
Stručna sprema VSS27.04.2021.
Zvanje Prof pov umjetnosti i francuskog jezika i knjiž27.04.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke27.04.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana27.04.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.04.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb27.04.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.04.2021.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost ravnatelj uprave27.04.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo kulture i medija27.04.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb27.04.2021. Ulica Runjaninova27.04.2021. Kućni broj 227.04.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851486620027.04.2021.
Datum početka mandata 11/02/202127.04.2021. Predviđeni datum kraja mandata 11/02/202527.04.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.04.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji27.04.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji27.04.2021.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.04.2021.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji27.04.2021.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Glavna savjetnica u Kabinetu ministra27.04.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo kulture i medija27.04.2021. OIB pravne osobe 3783630264527.04.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb27.04.2021. Ulica Runjaninova27.04.2021. Kućni broj 227.04.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 02/03/202027.04.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 11/02/202127.04.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 25223,0027.04.2021. Neto iznos (HRK) 16360,5927.04.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.04.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.04.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.04.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Swixxbiopharma d.o.o.27.04.2021. OIB poslodavca 1678300541927.04.2021.
Bruto iznos (HRK) 37582,9527.04.2021. Neto iznos (HRK) 24327,7027.04.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/07/201927.04.2021. Datum prestanka radnog odnosa 27.04.2021.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji27.04.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji27.04.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji27.04.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.04.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.04.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.04.2021.
Mjesto Zagreb27.04.2021. Poštanski broj 1000027.04.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.04.2021. Površina 47,0027.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600000,0027.04.2021.
Katastarska općina Centar27.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno27.04.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.04.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.04.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća27.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.04.2021.
Mjesto Cres27.04.2021. Poštanski broj 1000027.04.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.04.2021. Površina 60,0027.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 450000,0027.04.2021.
Katastarska općina Cres27.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno27.04.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.04.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.04.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.04.2021.
Mjesto Zagreb27.04.2021. Poštanski broj 1000027.04.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.04.2021. Površina 79,0027.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1100000,0027.04.2021.
Katastarska općina Centar27.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno27.04.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug27.04.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.04.2021.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.04.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.04.2021. Marka/tip Ford Mondeo27.04.2021.
Godina proizvodnje 201227.04.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 38000,0027.04.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug27.04.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.04.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.04.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji27.04.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji27.04.2021.

Podatci o štednji

Iznos 15384,3827.04.2021. Valuta EUR - Euro27.04.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.04.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.04.2021.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 2079,6727.04.2021. Valuta USD - Američki Dolar27.04.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.04.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.04.2021.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 83444,7427.04.2021. Valuta EUR - Euro27.04.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug27.04.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.04.2021.
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji27.04.2021.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: