Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Neven Alić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Neven Prezime Alić
Stručna sprema VŠS
Zvanje PRAVNIK Stranačka pripadnost Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana

Podatci o djeci

Stanje Nema djece

Podatci o prebivalištu

Grad 43240 Čazma

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik župana Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Bjelovarsko bilogorska županija

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43000 Bjelovar Ulica Dr. Ante Starčevića Kućni broj 8

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38543221901 Fax (službeni) +38543244450
Datum početka mandata 26/05/2017 Predviđeni datum kraja mandata 26/05/2021
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 26960,57 Neto iznos (HRK) 14547,89

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Raiffeisen bank Iznos duga 8267,38
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2002
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 164,39 Ugovorena kamatna stopa 6,58

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 26000,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: 
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: