Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Nenad Panian

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Nenad06.07.2017. Prezime Panian06.07.2017.
Stručna sprema VSS06.07.2017.
Zvanje doktor dentalne medicine06.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati06.07.2017. FOKUS23.06.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena06.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece06.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10410 Velika Gorica06.07.2017. 10370 Dugo Selo23.06.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji06.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Gradonačelnik06.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Dugo Selo06.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10370 Dugo Selo06.07.2017. Ulica Josipa Zorića 06.07.2017. Kućni broj 106.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851275370506.07.2017.
Datum početka mandata 08/06/201706.07.2017. 04/06/202123.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202106.07.2017. 06/06/202523.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Volonterski06.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji06.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji06.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji06.07.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Ordinacija dentalne medicine dr. Nenad Panian06.07.2017. Naziv pravne osobe Ordinacija dentalne medicine dr. Nenad Panian06.07.2017. OIB pravne osobe 5047519370006.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10370 Dugo Selo06.07.2017. Ulica Zagrebačka 06.07.2017. Kućni broj 8906.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/01/199506.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 06.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji06.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 6000,0006.07.2017. 7213,9523.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji06.07.2017.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj dr. Nenad Panian06.07.2017. OIB isplatitelja 5047519370006.07.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 11000,0006.07.2017. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji06.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji06.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji06.07.2017. Ne postoji23.06.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit06.07.2017. Nositelj obveze Osobno06.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) dužnik06.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 38883,3206.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna06.07.2017. Godina zaduženja 201306.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6006.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1527,6706.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,0006.07.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji06.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Anžići06.07.2017. Poštanski broj 5246306.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 906,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 250000,0006.07.2017.
Katastarska općina Sveti Ivan06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)06.07.2017.
Postotak 50,0006.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Dugo Selo06.07.2017. Poštanski broj 1037006.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 807,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0006.07.2017.
Katastarska općina Dugo Selo II06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Dugo Selo06.07.2017. Poštanski broj 1037006.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 1294,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0006.07.2017.
Katastarska općina Dugo Selo II06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji06.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Gliser06.07.2017. Marka/tip Aquamar 1706.07.2017.
Godina proizvodnje 200306.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 45000,0006.07.2017. 35000,0023.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil06.07.2017. Marka/tip Lexus06.07.2017. Toyota C-HR23.06.2021.
Godina proizvodnje 200806.07.2017. 201723.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 65000,0006.07.2017. 110000,0023.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Postoji06.07.2017. Ne postoji23.06.2021.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine06.07.2017. Marka/tip razni nakit06.07.2017.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 32000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)06.07.2017.
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji06.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji06.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 5000,0006.07.2017. 1528,9123.06.2021. Valuta EUR - Euro06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji06.07.2017.