Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Nelica Vidić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Nelica27.02.2015. Prezime Vidić 27.02.2015.
Stručna sprema VSS27.02.2015. Magistar01.08.2019.
Zvanje diplomirani ekonomist27.02.2015. magistar međunarodnih odnosa i diplomacije01.08.2019. univerzitetski magistar 16.01.2023. Stranačka pripadnost Nisam član stranke27.02.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana27.02.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.02.2015. Nema djece04.02.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb27.02.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.02.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik predsjednika27.02.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Državna Komisija Za Kontrolu Postupaka Javne Nabave (Dkom)27.02.2015. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM)27.02.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb27.02.2015. Ulica Koturaška 27.02.2015. Kućni broj 4327.02.2015. 43/IV01.08.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851455994127.02.2015.
Datum početka mandata 15/07/201427.02.2015. 16/07/201901.08.2019. 15/07/2019 Predviđeni datum kraja mandata 15/07/201927.02.2015. 16/07/202401.08.2019. 15/07/2024
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.02.2015. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji27.02.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji27.02.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji27.02.2015. Ne postoji09.03.2015.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto predavač27.02.2015. Naziv pravne osobe VŠ za financije i pravo Effectus 27.02.2015. OIB pravne osobe 4718224239827.02.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb27.02.2015. Ulica Trg J.F.Kennedya27.02.2015. Kućni broj 227.02.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 30/10/201327.02.2015. Datum prestanka radnog odnosa 27.02.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji27.02.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Rukovoditelj Službe nabave 27.02.2015. Zamjenica predsjednika01.08.2019. Zamjenica predsjednice Naziv pravne osobe KBC Sestre milosrdnice27.02.2015. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave01.08.2019. OIB pravne osobe 8492465651727.02.2015. 9585786924101.08.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb27.02.2015. Ulica Vinogradska cesta27.02.2015. Koturaška cesta01.08.2019. Kućni broj 2927.02.2015. 43/IV01.08.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 06/04/200927.02.2015. 18/08/201401.08.2019. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 17/08/201427.02.2015. 15/07/201901.08.2019.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 20964,0027.02.2015. 22698,8301.08.2019. 22996,21 3052,09 Neto iznos (EUR) 12307,9627.02.2015. 14092,5801.08.2019. 14999,29 1990,71

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji27.02.2015. Ne postoji09.03.2015.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj VŠ za financije i pravo Effectus 27.02.2015. OIB isplatitelja 4718224239827.02.2015.
Neto iznos mjesečno (EUR) 12650,0027.02.2015. 1678,9427.02.2015. Pravna osnova Od nesamostalnog rada27.02.2015.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.02.2015. Postoji09.03.2015. Ne postoji16.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 12650,0009.03.2015. 2600,0001.08.2019. 345,0801.08.2019. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti09.03.2015.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini09.03.2015.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 4800,0401.08.2019. 637,0701.08.2019. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti01.08.2019.
Vremenski raspon Jednokratno01.08.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 600,0001.08.2019. 79,6301.08.2019. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti01.08.2019.
Vremenski raspon Jednokratno01.08.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1200,0001.08.2019. 159,2701.08.2019. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti01.08.2019.
Vremenski raspon Jednokratno01.08.2019.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje U radnom odnosu27.02.2015. Postoji01.08.2019.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatska radio televizija27.02.2015. OIB poslodavca 6841912430527.02.2015.
Bruto iznos (EUR) 116939,4627.02.2015. Neto iznos (EUR) 77791,5927.02.2015.
Datum stupanja u radni odnos Datum prestanka radnog odnosa

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatska radio televizija27.02.2015. OIB poslodavca 6841912430527.02.2015.
Bruto iznos (EUR) 116939,4627.02.2015. 15520,4727.02.2015. Neto iznos (EUR) 77791,5927.02.2015. 10324,6427.02.2015.
Datum stupanja u radni odnos Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA01.08.2019. OIB poslodavca 6841912430501.08.2019.
Bruto iznos (EUR) 116939,1601.08.2019. 10236,57 1358,55 Neto iznos (EUR) 77791,5901.08.2019. 7200,59 955,60
Datum stupanja u radni odnos 07/09/198901.08.2019. Datum prestanka radnog odnosa 01.08.2019.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji27.02.2015.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji27.02.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.02.2015. Ne postoji01.08.2019.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica27.02.2015. Nositelj obveze Osobno27.02.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zgreb27.02.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 72000,0027.02.2015. 9556,0427.02.2015.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna27.02.2015. EUR - Euro27.02.2015. Godina zaduženja 201327.02.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 3627.02.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 1990,0027.02.2015. Ugovorena kamatna stopa 9,0027.02.2015.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.02.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.02.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.02.2015.
Mjesto Zagreb27.02.2015. Poštanski broj 1004027.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.02.2015. Površina 363,6027.02.2015. 500,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1435000,0027.02.2015. 1500000,00 199084,21
Katastarska općina Granešina27.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.02.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug27.02.2015. Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom27.02.2015.
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Vladimir Vidić, otac suprga umro 197716.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.02.2015.
Mjesto Donji Viduševac27.02.2015. Poštanski broj 4440027.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.02.2015. Površina 1406,0027.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0027.02.2015. 18000,00 2389,01
Katastarska općina Viduševac27.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno27.02.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.02.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak27.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.02.2015.
Mjesto Donji Viduševac27.02.2015. Poštanski broj 4440027.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.02.2015. Površina 2133,0027.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0027.02.2015. 20000,00 2654,46
Katastarska općina Viduševac27.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno27.02.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.02.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica27.02.2015. Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.02.2015.
Mjesto Fužine27.02.2015. Poštanski broj 5132227.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.02.2015. Površina 32,1327.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 230000,0027.02.2015. 250000,0001.08.2019. 300000,00 39816,84
Katastarska općina Fužine27.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno27.02.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom27.02.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište27.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.02.2015.
Mjesto Žrnovo27.02.2015. Poštanski broj 2026027.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.02.2015. Površina 112,0027.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 53000,0027.02.2015. 7034,3127.02.2015.
Katastarska općina Žrnovo27.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.02.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug27.02.2015. Način stjecanja Nasljedstvom27.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Marija Vidić, rođena Skokandić , majka suprga umrla 201316.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.02.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.02.2015. Marka/tip Renault Megane27.02.2015.
Godina proizvodnje 201027.02.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 67000,0027.02.2015. 35000,0001.08.2019. 4645,3001.08.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug27.02.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.02.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Nissan Qashqai
Godina proizvodnje 2013 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 91000,00 12077,78
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.02.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji27.02.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji27.02.2015. Postoji01.08.2019.

Podatci o štednji

Iznos 6000,0001.08.2019. 10000,00 2000,0016.01.2023. Valuta CHF - Švicarski Franak01.08.2019.
Oblik vlasništva Osobno01.08.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.08.2019.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 40000,0001.08.2019. 60000,00 7963,37 Valuta HRK - Hrvatska Kuna01.08.2019. EUR - Euro01.08.2019.
Oblik vlasništva Osobno01.08.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.08.2019.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji27.02.2015.