Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Nataša Mikuš Žigman

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Nataša14.01.2016. Prezime Mikuš Žigman14.01.2016.
Stručna sprema VSS14.01.2016.
Zvanje prof engl njem jezika i magistra europskih studija14.01.2016. magistra europskih studija Stranačka pripadnost Nisam član stranke14.01.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana14.01.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece14.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb14.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji14.01.2016. Ne postoji15.06.2020. Mjesto 10000 Zagreb14.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Ravnatelj14.01.2016. Zamjenik ravnatelja24.05.2016. Državni tajnik13.02.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Središnja Agencija Za Financiranje I Ugovaranje Programa I Projekata Europske Unije14.01.2016. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta13.02.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb14.01.2016. Ulica Ulica grada Vukovara14.01.2016. Kućni broj 28414.01.2016. 284c24.05.2016. 7813.02.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851604240014.01.2016. +3851610699413.02.2017. Fax (službeni) +3851604259814.01.2016. +3851610914013.02.2017.
Datum početka mandata 20/02/201414.01.2016. 06/04/201624.05.2016. 6/4/201613.02.2017. 17/11/201613.02.2017. Predviđeni datum kraja mandata 20/02/201814.01.2016. 06/04/202024.05.2016. 6/04/202013.02.2017. 17/11/202013.02.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno14.01.2016. Stvarni datum kraja mandata 17/11/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji14.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji14.01.2016. Postoji15.06.2020.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik Upravnog vijeća15.06.2020. Naziv pravne osobe Hrvatski zavod za norme15.06.2020.
OIB pravne osobe 7684416880215.06.2020. Način obnašanja dužnosti Profesionalno15.06.2020.
Datum početka dužnosti 05/01/201715.06.2020. Datum kraja dužnosti 17/11/202015.06.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb15.06.2020. Ulica Ulica grada Vukovara15.06.2020. Kućni broj 7815.06.2020.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851610699415.06.2020. Fax (službeni) +3851610914015.06.2020.
e-mail (službeni) natasa.mikuszigman@mingo.hr15.06.2020. Mobitel (službeni) +38599589638015.06.2020.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji14.01.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji14.01.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Zamjenica državnog tajnika14.01.2016. Ravnatelj24.05.2016. Zamjenica ravnatelja13.02.2017. Naziv pravne osobe Središnji državni ured za razvojnu strategiju i fondove EU14.01.2016. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU24.05.2016. OIB pravne osobe 14.01.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb14.01.2016. Ulica Radnčka 5014.01.2016. Ulica kralja Vukovara24.05.2016. Kućni broj 14.01.2016. 284c24.05.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/12/200514.01.2016. 20/02/201424.05.2016. 6/4/201613.02.2017. Datum prestanka radnog odnosa 05/08/201214.01.2016. 05/04/201624.05.2016. 16/11/201613.02.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Zamjenica ravnatelja Naziv pravne osobe Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU OIB pravne osobe
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ulica grada Vukovara Kućni broj 284c
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 6/4/2016 Datum prestanka radnog odnosa 16/11/2016

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 23510,2414.01.2016. 20512,1124.05.2016. 24722,9013.02.2017. Neto iznos (HRK) 13831,8014.01.2016. 12565,3924.05.2016. 15253,2613.02.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji14.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji14.01.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 20927,8714.01.2016. Pravna osnova Od drugog dohodka14.01.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini14.01.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 85444,2514.01.2016. 70000,0024.05.2016. 33492,05 Pravna osnova Od drugog dohodka14.01.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini14.01.2016. Jednokratno

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 85728,62 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Jednokratno

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2000,00 900,0015.06.2020. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti
Vremenski raspon Jednokratno

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji14.01.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji14.01.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatska narodna banka14.01.2016. OIB poslodavca 9597028173914.01.2016.
Bruto iznos (HRK) 31941,0014.01.2016. 383292,0018.01.2016. Neto iznos (HRK) 16900,0014.01.2016. 202800,0018.01.2016.
Datum stupanja u radni odnos 01/04/201114.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa 14.01.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatska narodna banka Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga15.06.2020. OIB poslodavca 95970281739 4937618140715.06.2020.
Bruto iznos (HRK) 383292,00 50000,0015.06.2020. Neto iznos (HRK) 202800,00 32000,0015.06.2020.
Datum stupanja u radni odnos 01/04/2011 2/2/201815.06.2020. Datum prestanka radnog odnosa 2/2/202415.06.2020.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji14.01.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 3000,0014.01.2016. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti14.01.2016.
Vremenski raspon Mjesečno14.01.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 3000,00 45000,0015.06.2020. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti
Vremenski raspon Mjesečno Na godišnjoj razini15.06.2020.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji14.01.2016. Postoji15.06.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.06.2020. Nosioc obveze Bračni drug15.06.2020.
Vjerovnik Raiffeisen bank Zagreb d.d.15.06.2020. Iznos duga 115000,0015.06.2020.
Valuta duga EUR - Euro15.06.2020. Godina zaduženja 200715.06.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 30015.06.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 923,0015.06.2020. Ugovorena kamatna stopa 2,5015.06.2020.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji14.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji14.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom14.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.01.2016.
Mjesto Jablanovec14.01.2016. Poštanski broj 1029814.01.2016.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar14.01.2016. m2 - metar kvadratni Površina 400,0014.01.2016. 200,00 1200,0015.06.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000000,0014.01.2016. 1400000,0015.06.2020.
Katastarska općina Donja Bistra14.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno14.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno14.01.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman14.01.2016. Vikendica s pripadajućim zemljištem15.06.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.01.2016.
Mjesto Vir14.01.2016. Poštanski broj 2323414.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.01.2016. Površina 30,0014.01.2016. 72,5015.06.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,0014.01.2016.
Katastarska općina Vir14.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno14.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno14.01.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 106,00 90,2215.06.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1300000,00 1500000,0015.06.2020.
Katastarska općina Medveščak Zagreb15.06.2020. Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit) Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)15.06.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža15.06.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.06.2020.
Mjesto Zagreb15.06.2020. Poštanski broj 1000015.06.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.06.2020. Površina 17,5715.06.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 120000,0015.06.2020.
Katastarska općina Zagreb15.06.2020. Vrsta vlasništva Knjižno15.06.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug15.06.2020. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)15.06.2020.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji14.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil14.01.2016. Marka/tip Opel Meriva14.01.2016. Golf Rabbit15.06.2020.
Godina proizvodnje 200614.01.2016. 201915.06.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0014.01.2016. 144408,0015.06.2020.
Oblik vlasništva Osobno14.01.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom14.01.2016. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine15.06.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Audi
Godina proizvodnje 2011 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji14.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji14.01.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice14.01.2016. Naziv poslovnog subjekta HT Hrvatski telekom14.01.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656014.01.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb14.01.2016.
Broj dionica 8814.01.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 140,0014.01.2016. 164,0015.06.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Nije izvršen prijenos14.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno14.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.01.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice15.06.2020. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom HT15.06.2020.
OIB poslovnog subjekta 8179314656015.06.2020. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb15.06.2020.
Broj dionica 27615.06.2020. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 164,0015.06.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Nije izvršen prijenos15.06.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug15.06.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.06.2020.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice15.06.2020. Naziv poslovnog subjekta Petrokemija15.06.2020.
OIB poslovnog subjekta 2450368500815.06.2020. Sjedište poslovnog subjekta Kutina15.06.2020.
Broj dionica 215.06.2020. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 12,0015.06.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Nije izvršen prijenos15.06.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug15.06.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.06.2020.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji14.01.2016.

Podatci o štednji

Iznos 2700,0014.01.2016. 17000,00 Valuta EUR - Euro14.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno14.01.2016. Način stjecanja Od drugih izvora dohotka14.01.2016. Od drugih izvora dohotka14.01.2016.

Podatci o štednji

Iznos 4200,0014.01.2016. 4000,00 3000,0015.06.2020. Valuta USD - Američki Dolar14.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno14.01.2016. Način stjecanja Od drugih izvora dohotka14.01.2016. Od drugih izvora dohotka14.01.2016.

Podatci o štednji

Iznos 25000,0015.06.2020. Valuta EUR - Euro15.06.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug15.06.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od samostalne djelatnosti15.06.2020.

Podatci o štednji

Iznos 13868,7215.06.2020. Valuta USD - Američki Dolar15.06.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug15.06.2020. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti15.06.2020.

Podatci o štednji

Iznos 190000,0015.06.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna15.06.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug15.06.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od samostalne djelatnosti15.06.2020.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji14.01.2016.