Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Nataša Kulakowski Kramarić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Nataša Prezime Kulakowski Kramarić
Stručna sprema Sveučilišni Specijalist
Zvanje Sveučilišna specijalistica Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Nema djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji Ne postoji21.01.2019. Mjesto 10000 Zagreb

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ulica grada Vukovara Kućni broj 78

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38516109214 Fax (službeni) +38516106498
Datum početka mandata 16/03/2017 Predviđeni datum kraja mandata 16/03/2021
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 01/01/2019

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Pomoćnik ravnatelja Naziv pravne osobe Agencija za regionalni razvoj RH OIB pravne osobe 77950792246
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ulica grada Vukovara Kućni broj 284
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 16/04/2009 Datum prestanka radnog odnosa

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 21525,31 Neto iznos (HRK) 13419,64

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca IKEA Hrvatska d.o.o. OIB poslodavca 21523879111
Bruto iznos (HRK) 0,00 Neto iznos (HRK) 0,00
Datum stupanja u radni odnos 16/01/2017 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Sberbank d.d. Privredna banka Zagreb d.d.21.01.2019. Iznos duga 30000,00 84664,7221.01.2019.
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2014 201821.01.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 120 14421.01.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 375,98 712,4221.01.2019. Ugovorena kamatna stopa 11,00 3,2921.01.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji Postoji21.01.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan21.01.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.01.2019.
Mjesto Zagreb21.01.2019. Poštanski broj 1000021.01.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.01.2019. Površina 49,1821.01.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 628799,0721.01.2019.
Katastarska općina Dubrava21.01.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno21.01.2019.
Oblik vlasništva Osobno21.01.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)21.01.2019.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Mazda 323F
Godina proizvodnje 2002 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,00 10000,0021.01.2019.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Dalekovod d.d.
OIB poslovnog subjekta 47911242222 Sjedište poslovnog subjekta Marijana Čavića 4, Zagreb
Broj dionica 15 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 10,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava Nije izvršen prijenos
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Termes grupa d.d.
OIB poslovnog subjekta 96570822897 Sjedište poslovnog subjekta Frankopanska 99, Osijek
Broj dionica 18 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava Nije izvršen prijenos
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Ledo d.d. za proizvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane
OIB poslovnog subjekta 87955947581 Sjedište poslovnog subjekta Marijana Čavića 1a, Zagreb
Broj dionica 10 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 380,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava Nije izvršen prijenos
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji Postoji21.01.2019.

Podatci o štednji

Iznos 215000,0021.01.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna21.01.2019.
Oblik vlasništva Osobno21.01.2019. Način stjecanja Nasljedstvom21.01.2019.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji