Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Momir Karin

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Momir31.03.2016. Prezime Karin31.03.2016.
Stručna sprema VSS31.03.2016.
Zvanje profesor filozofije i sociologije31.03.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Seljačka Stranka31.03.2016. Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana31.03.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece31.03.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 21262 Grubine31.03.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji31.03.2016. Postoji Mjesto 10000 Zagreb

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra31.03.2016. ravnatelj uprave30.08.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Znanosti, Obrazovanja I Sporta31.03.2016. Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb31.03.2016. Ulica Donje Svetice31.03.2016. Kućni broj 4831.03.2016. 3830.08.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456901031.03.2016.
Datum početka mandata 04/03/201631.03.2016. 04/03/202130.08.2021. 06/05/202130.08.2021. Predviđeni datum kraja mandata 04/03/201931.03.2016. 06/05/202130.08.2021. 06/05/202530.08.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno31.03.2016. Stvarni datum kraja mandata 06/05/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji31.03.2016. Postoji30.08.2021. Ne postoji30.08.2021.
Dužnost ravnatelj uprave30.08.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 31.03.2016. Ministarstvo znanosti i obrazovanja30.08.2021. 30.08.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31.03.2016. 10000 Zagreb30.08.2021. 30.08.2021. Ulica 31.03.2016. Donje Svetice 30.08.2021. 30.08.2021. Kućni broj 31.03.2016. 3830.08.2021. 30.08.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 31.03.2016. +3851456901030.08.2021. 30.08.2021.
Datum početka mandata 31.03.2016. 06/05/202130.08.2021. 30.08.2021. Predviđeni datum kraja mandata 31.03.2016. 06/05/202530.08.2021. 30.08.2021.
Način obnašanja dužnosti 31.03.2016. Profesionalno30.08.2021. 30.08.2021. Stvarni datum kraja mandata 31.03.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji31.03.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji31.03.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji31.03.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto ravnatelj31.03.2016. Ravnazelj Naziv pravne osobe Obrtničko-industrijska škola u Imotskom31.03.2016. OIB pravne osobe 1001392838631.03.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21260 Imotski31.03.2016. Ulica Brune Bušića31.03.2016. Kućni broj 5931.03.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 16/06/200231.03.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 03/03/201631.03.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto pomoćnik ministra30.08.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo znanosti i obrazovanja30.08.2021. OIB pravne osobe 4590839704530.08.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb30.08.2021. Ulica Donje Svetice 30.08.2021. Kućni broj 3830.08.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 04/08/202130.08.2021. 04/03/202130.08.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 06/05/202130.08.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 22857,8331.03.2016. 25495,7530.08.2021. Neto iznos (HRK) 15603,8731.03.2016. 17353,0030.08.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (HRK) 25495,7530.08.2021. Neto iznos (HRK) 17353,0030.08.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji31.03.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji31.03.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji31.03.2016.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji31.03.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji31.03.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji31.03.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.03.2016. Nositelj obveze Osobno31.03.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka31.03.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 150000,0031.03.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.03.2016. Godina zaduženja 201331.03.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 13231.03.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 1752,1431.03.2016. Ugovorena kamatna stopa 8,4931.03.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.03.2016. Nositelj obveze Osobno31.03.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka31.03.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,0031.03.2016. 300000,0030.08.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.03.2016. Godina zaduženja 201531.03.2016. 202030.08.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 8431.03.2016. 9330.08.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 766,6731.03.2016. 3717,2830.08.2021. Ugovorena kamatna stopa 7,4931.03.2016. 5,0530.08.2021.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji31.03.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji31.03.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji31.03.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil31.03.2016. Marka/tip pasat cc31.03.2016. Renault Megane30.08.2021.
Godina proizvodnje 200831.03.2016. 201630.08.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 50000,0031.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug31.03.2016. Osobno30.08.2021. Način stjecanja Na neki drugi način31.03.2016. Na neki drugi način, Zaduženjem kod banke (Kredit)30.08.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine leasing31.03.2016. kupnjom30.08.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji31.03.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji31.03.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji31.03.2016.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji31.03.2016.