Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Momir Karin

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Momir31.03.2016. Prezime Karin31.03.2016.
Stručna sprema VSS31.03.2016.
Zvanje profesor filozofije i sociologije31.03.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Seljačka Stranka31.03.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana31.03.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece31.03.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 21262 Grubine31.03.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji31.03.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra31.03.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Znanosti, Obrazovanja I Sporta31.03.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb31.03.2016. Ulica Donje Svetice31.03.2016. Kućni broj 4831.03.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456901031.03.2016.
Datum početka mandata 04/03/201631.03.2016. Predviđeni datum kraja mandata 04/03/201931.03.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno31.03.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji31.03.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji31.03.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji31.03.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji31.03.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto ravnatelj31.03.2016. Naziv pravne osobe Obrtničko-industrijska škola u Imotskom31.03.2016. OIB pravne osobe 1001392838631.03.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21260 Imotski31.03.2016. Ulica Brune Bušića31.03.2016. Kućni broj 5931.03.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 16/06/200231.03.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 03/03/201631.03.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22857,8331.03.2016. Neto iznos (HRK) 15603,8731.03.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji31.03.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji31.03.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji31.03.2016.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji31.03.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji31.03.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji31.03.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.03.2016. Nositelj obveze Osobno31.03.2016.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka31.03.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 150000,0031.03.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.03.2016. Godina zaduženja 201331.03.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 13231.03.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 1752,1431.03.2016. Ugovorena kamatna stopa 8,4931.03.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.03.2016. Nositelj obveze Osobno31.03.2016.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka31.03.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,0031.03.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.03.2016. Godina zaduženja 201531.03.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 8431.03.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 766,6731.03.2016. Ugovorena kamatna stopa 7,4931.03.2016.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji31.03.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji31.03.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji31.03.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil31.03.2016. Marka/tip pasat cc31.03.2016.
Godina proizvodnje 200831.03.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0031.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug31.03.2016. Način stjecanja Na neki drugi način31.03.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine leasing31.03.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji31.03.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji31.03.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji31.03.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji31.03.2016.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: