Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mladen Mrvelj

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Mladen07.03.2015. Prezime Mrvelj07.03.2015.
Stručna sprema Diplomirani07.03.2015.
Zvanje Informatičar07.03.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke07.03.2015. Hrvatska demokratska zajednica29.09.2019.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana07.03.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece07.03.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb07.03.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji07.03.2015.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Član uprave07.03.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatska poštanska banka07.03.2015. Hrvatska poštanska banka d.d.07.03.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb07.03.2015. Ulica Jurišićeva07.03.2015. Kućni broj 407.03.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851480440807.03.2015. Fax (službeni) +3851481077307.03.2015.
Datum početka mandata 17/12/201407.03.2015. Predviđeni datum kraja mandata 09/09/201907.03.2015. 10/09/201929.09.2019.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno07.03.2015. Stvarni datum kraja mandata 10/09/2019

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji07.03.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji07.03.2015.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji07.03.2015.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji07.03.2015.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Direktor07.03.2015. Naziv pravne osobe InfoSec Global d.o.o.07.03.2015. OIB pravne osobe 1769564565007.03.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb07.03.2015. Ulica Kulmerska 07.03.2015. Kućni broj 2507.03.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/01/201407.03.2015. Datum prestanka radnog odnosa 16/12/201407.03.2015.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 72981,5407.03.2015. 75952,6027.01.2017. Neto iznos (HRK) 39725,4207.03.2015. 48942,1127.01.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji07.03.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji07.03.2015.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 12000,0007.03.2015. 67500,0029.09.2019. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava07.03.2015.
Vremenski raspon Mjesečno07.03.2015. Na godišnjoj razini29.09.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji07.03.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Nije u radnom odnosu07.03.2015. Ne postoji19.01.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji07.03.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji07.03.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.03.2015. Nosioc obveze Osobno07.03.2015.
Vjerovnik Erste Banka07.03.2015. Hrvatska Poštanska Banka19.01.2016. Iznos duga 254000,0007.03.2015. 3843000,0019.01.2016. 3492237,4229.09.2019.
Valuta duga EUR - Euro07.03.2015. HRK - Hrvatska Kuna19.01.2016. Godina zaduženja 200807.03.2015. 201519.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 24007.03.2015. 32419.01.2016. 28229.09.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 1384,7507.03.2015. 19415,1519.01.2016. 18379,8727.01.2017. 16544,0029.09.2019. Ugovorena kamatna stopa 4,0007.03.2015. 3,5027.01.2017. 2,5429.09.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.03.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji07.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan07.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.03.2015.
Mjesto Zagreb07.03.2015. Poštanski broj 1000007.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.03.2015. Površina 142,4107.03.2015. 220,0029.09.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1400000,0007.03.2015. 2681000,0019.01.2016. 2900000,0029.09.2019.
Katastarska općina Zagreb07.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno07.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno07.03.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)07.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište07.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.03.2015.
Mjesto Jagnić dol07.03.2015. Poštanski broj 1043107.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.03.2015. Površina 2200,0007.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 120000,0007.03.2015.
Katastarska općina Sveta Nedelja07.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno07.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno07.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća19.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.01.2016.
Mjesto Zagreb19.01.2016. Poštanski broj 1000019.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.01.2016. Površina 220,0019.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2300000,0019.01.2016. 3500000,0029.09.2019.
Katastarska općina Šestine19.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno19.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno19.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)19.01.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji07.03.2015. Postoji27.01.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.01.2017. Marka/tip VW Passat27.01.2017.
Godina proizvodnje 201227.01.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 120000,0027.01.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug27.01.2017. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava27.01.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.03.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji07.03.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu07.03.2015. Naziv poslovnog subjekta Erste Asset Management d.o.o.07.03.2015.
OIB poslovnog subjekta 3471441150907.03.2015. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb07.03.2015.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 390660,2307.03.2015. 503840,0027.01.2017. 673339,5829.09.2019.
Oblik vlasništva Osobno07.03.2015. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti07.03.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu27.01.2017. Naziv poslovnog subjekta PBZ Invest27.01.2017.
OIB poslovnog subjekta 7307396057327.01.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb27.01.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 82194,1227.01.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti27.01.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice27.01.2017. Naziv poslovnog subjekta Maxes Limited27.01.2017.
OIB poslovnog subjekta 2538647570727.01.2017. Sjedište poslovnog subjekta Gibraltar27.01.2017.
Broj dionica 785027.01.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 0,0127.01.2017.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%27.01.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti27.01.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji07.03.2015.

Podatci o štednji

Iznos 20000,0007.03.2015. 20445,2027.01.2017. 20511,0429.09.2019. Valuta USD - Američki Dolar07.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno07.03.2015. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti07.03.2015. Od samostalne djelatnosti07.03.2015.

Podatci o štednji

Iznos 30000,0019.01.2016. 45555,0027.01.2017. Valuta EUR - Euro19.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno19.01.2016. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava19.01.2016. Od imovine i imovinskih prava19.01.2016.

Podatci o štednji

Iznos 220000,0027.01.2017. 25692,9429.09.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna27.01.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2017. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava27.01.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji07.03.2015. Ne postoji19.01.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe InfoSec Global d.o.o.07.03.2015. Sjedište pravne osobe Zagreb07.03.2015.
OIB pravne osobe 1769564565007.03.2015.
Datum učlanjenja 19/05/201407.03.2015. Datum kraja članstva 31/03/201507.03.2015.
Funkcije Direktor07.03.2015.