Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mladen Madjer

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Mladen25.10.2016. Prezime Madjer 25.10.2016.
Stručna sprema SSS25.10.2016.
Zvanje Veterinarski tehničar25.10.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska seljačka stranka25.10.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Izvanbračna zajednica25.10.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece25.10.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 48325 Novigrad Podravski25.10.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji25.10.2016. Mjesto 48324 Borovljani25.10.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik25.10.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Novigrad Podravski25.10.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 48325 Novigrad Podravski25.10.2016. Ulica Trg dr. Franje Tuđmana25.10.2016. Kućni broj 425.10.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854883213325.10.2016. Fax (službeni) +3854883213025.10.2016.
Datum početka mandata 19/05/201325.10.2016. Predviđeni datum kraja mandata 19/05/201725.10.2016. 13/06/201712.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski25.10.2016. Stvarni datum kraja mandata 13/06/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Postoji25.10.2016.
Dužnost Zastupnik25.10.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor25.10.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb25.10.2016. Ulica Trg sv. Marka25.10.2016. Kućni broj 625.10.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456922225.10.2016. Fax (službeni) 25.10.2016.
Datum početka mandata 14/10/201625.10.2016. Predviđeni datum kraja mandata 14/10/201925.10.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno25.10.2016. Stvarni datum kraja mandata 25.10.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji25.10.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji25.10.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji25.10.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Općinski načelnik25.10.2016. Naziv pravne osobe Općina Novigrad Podravski25.10.2016. OIB pravne osobe 7371234564925.10.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 48325 Novigrad Podravski25.10.2016. Ulica Trg dr. Franje Tuđmana 25.10.2016. Kućni broj 425.10.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 19/05/201325.10.2016. Datum prestanka radnog odnosa 13/10/201625.10.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 0,0025.10.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 23575,3525.10.2016. Neto iznos (HRK) 14622,1725.10.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji25.10.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji25.10.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 14310,5425.10.2016. 28630,0013.12.2018. Pravna osnova Od nesamostalnog rada25.10.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini25.10.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0013.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak13.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno13.12.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Postoji25.10.2016.

Subvencija/donacija/poticaj

Isplatitelj APPRRR25.10.2016. OIB isplatitelja 9912223570925.10.2016.
Neto iznos (HRK) 4652,4225.10.2016. Vremenski raspon Na godišnjoj razini25.10.2016.
Vrsta Poticaj25.10.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji25.10.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca PPK Bjelovar25.10.2016. Podravka Danica mesna industrija13.12.2018. OIB poslodavca 3782802035925.10.2016. 7124695695513.12.2018.
Bruto iznos (HRK) 45600,0025.10.2016. 24800,0013.12.2018. Neto iznos (HRK) 31200,0025.10.2016. 17700,0013.12.2018.
Datum stupanja u radni odnos 01/06/200625.10.2016. 04/06/201813.12.2018. Datum prestanka radnog odnosa 21/10/201625.10.2016. 21/12/201813.12.2018.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji25.10.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji25.10.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit25.10.2016. Nosioc obveze Osobno25.10.2016.
Vjerovnik RBA25.10.2016. Iznos duga 11654,7525.10.2016.
Valuta duga EUR - Euro25.10.2016. Godina zaduženja 201125.10.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 12025.10.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 165,1425.10.2016. Ugovorena kamatna stopa 9,4525.10.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit25.10.2016. Nosioc obveze Osobno25.10.2016.
Vjerovnik Splitska banka25.10.2016. Iznos duga 7195,6425.10.2016.
Valuta duga EUR - Euro25.10.2016. Godina zaduženja 201325.10.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 7225.10.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 126,1325.10.2016. Ugovorena kamatna stopa 7,9925.10.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit13.12.2018. Nosioc obveze Osobno13.12.2018.
Vjerovnik Raiffeisen bank13.12.2018. Iznos duga 160000,0013.12.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna13.12.2018. Godina zaduženja 201713.12.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 6013.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 3119,9113.12.2018. Ugovorena kamatna stopa 6,2913.12.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit13.12.2018. Nosioc obveze Osobno13.12.2018.
Vjerovnik Erste banka13.12.2018. Iznos duga 80000,0013.12.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna13.12.2018. Godina zaduženja 201813.12.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 3613.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 2481,7913.12.2018. Ugovorena kamatna stopa 7,3013.12.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji25.10.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji25.10.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom25.10.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.10.2016.
Mjesto Novigrad Podravski25.10.2016. Poštanski broj 4832525.10.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.10.2016. Površina 130,0025.10.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,0025.10.2016.
Katastarska općina Novigrad Podravski25.10.2016. Vrsta vlasništva Knjižno25.10.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama25.10.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti25.10.2016.
Postotak 50,0025.10.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd25.10.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.10.2016.
Mjesto Novigrad Podravski25.10.2016. Poštanski broj 4832525.10.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.10.2016. Površina 70,0025.10.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0025.10.2016.
Katastarska općina Novigrad Podravski25.10.2016. Vrsta vlasništva Knjižno25.10.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama25.10.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti25.10.2016.
Postotak 50,0025.10.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt25.10.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.10.2016.
Mjesto Novigrad Podravski25.10.2016. Poštanski broj 4832525.10.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.10.2016. Površina 350,0025.10.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0025.10.2016.
Katastarska općina Novigrad Podravski25.10.2016. Vrsta vlasništva Knjižno25.10.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama25.10.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)25.10.2016.
Postotak 50,0025.10.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd25.10.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.10.2016.
Mjesto Borovljani25.10.2016. Poštanski broj 4832425.10.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.10.2016. Površina 50,0025.10.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0025.10.2016.
Katastarska općina Plavšinac25.10.2016. Vrsta vlasništva Knjižno25.10.2016.
Oblik vlasništva Osobno25.10.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti25.10.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma25.10.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.10.2016.
Mjesto Novigrad Podravski25.10.2016. Poštanski broj 4832525.10.2016.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar25.10.2016. Površina 0,2725.10.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0025.10.2016.
Katastarska općina Novigrad Podravski25.10.2016. Vrsta vlasništva Knjižno25.10.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama25.10.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti25.10.2016.
Postotak 50,0025.10.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji25.10.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil25.10.2016. Marka/tip Ford Mondeo25.10.2016. Ford C-Max13.12.2018.
Godina proizvodnje 201025.10.2016. 201413.12.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0025.10.2016. 80000,0013.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno25.10.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)25.10.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor25.10.2016. Marka/tip Zetor25.10.2016.
Godina proizvodnje 199525.10.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0025.10.2016.
Oblik vlasništva Osobno25.10.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti25.10.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.10.2019. Marka/tip KIA Sportage18.10.2019.
Godina proizvodnje 201918.10.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 221000,0018.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno18.10.2019. Način stjecanja Na neki drugi način18.10.2019.
Drugi način stjecanja nekretnine Leasing18.10.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji25.10.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji25.10.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji25.10.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji25.10.2016.