Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mišel Šćuka

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Mišel27.06.2017. Prezime Šćuka27.06.2017.
Stručna sprema VSS27.06.2017.
Zvanje DIPLOMIRANI INu00c5u00bdENJER PROMETA27.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica27.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana27.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 51314 Ravna Gora27.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik27.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Ravna Gora27.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51314 Ravna Gora27.06.2017. Ulica Ivana Gorana Kovačića27.06.2017. Kućni broj 17727.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855182945027.06.2017. Fax (službeni) 27.06.2017.
Datum početka mandata 01/06/201727.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 01/06/202127.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji27.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji27.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji27.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Viši inspektor cestovnog prometa27.06.2017. Naziv pravne osobe Ministarstvo mora prometa i infrastrukture27.06.2017. OIB pravne osobe 22874515170227.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb27.06.2017. Ulica Prisavlje 27.06.2017. Kućni broj 1427.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 16/08/201127.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 31/05/201727.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 15460,9527.06.2017. Neto iznos (HRK) 11254,5227.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji27.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.06.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Stomatološka ordinacija Elvija Macut Burić27.06.2017. OIB poslodavca 4374111183527.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 64688,2927.06.2017. Neto iznos (HRK) 49099,5927.06.2017.
Datum stupanja u radni odnos 01/03/201527.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 27.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji27.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.06.2017. Nosioc obveze Osobno27.06.2017.
Vjerovnik PBZ27.06.2017. Iznos duga 21000,0027.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro27.06.2017. Godina zaduženja 201527.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12027.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 252,8827.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,7127.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.06.2017. Nosioc obveze Osobno27.06.2017.
Vjerovnik PBZ27.06.2017. Iznos duga 66000,0027.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna27.06.2017. Godina zaduženja 201727.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12027.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 797,6327.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,9127.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.06.2017. Nosioc obveze Bračni drug27.06.2017.
Vjerovnik ERSTE BANKA27.06.2017. Iznos duga 71800,0027.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna27.06.2017. Godina zaduženja 201727.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 8427.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1085,0027.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,0827.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji27.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.06.2017. Marka/tip Volvo27.06.2017.
Godina proizvodnje 200327.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0027.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji27.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji27.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji27.06.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: