Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Miro Totgergeli

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Miro 17.02.2016. Prezime Totgergeli17.02.2016.
Stručna sprema Magistar Znanosti17.02.2016.
Zvanje Magistar elektrotehničkih znanosti17.02.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica17.02.2016. Hrvatska demokratska zajednica17.02.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana17.02.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece17.02.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 43290 Grubišno Polje17.02.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji17.02.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik17.02.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor17.02.2016. Hrvatski sabor17.02.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb17.02.2016. Ulica Trg sv. Marka17.02.2016. Kućni broj 617.02.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456922217.02.2016.
Datum početka mandata 22/01/201617.02.2016. 14/10/201608.11.2016. 22/07/202006.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201917.02.2016. 14/10/202008.11.2016. 22/07/202406.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno17.02.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji17.02.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji17.02.2016. Ne postoji08.11.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Županijske skupštine17.02.2016. Naziv pravne osobe Bjelovarsko bilogorska županija17.02.2016.
OIB pravne osobe 1292862588017.02.2016. Način obnašanja dužnosti Volonterski17.02.2016.
Datum početka dužnosti 28/06/201317.02.2016. Datum kraja dužnosti 17.02.2016.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 43000 Bjelovar17.02.2016. Ulica Dr. Ante Starčevića17.02.2016. Kućni broj 817.02.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3854322190017.02.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji17.02.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji17.02.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Rukovoditelj odjela17.02.2016. Naziv pravne osobe HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.17.02.2016. OIB pravne osobe 4683060075117.02.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb17.02.2016. Ulica Ulica grada Vukovara17.02.2016. Kućni broj 3717.02.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 03/06/201317.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/01/201617.02.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 22345,3317.02.2016. 22447,8308.11.2016. 24722,9006.08.2020. Neto iznos (HRK) 15562,8917.02.2016. 15622,3408.11.2016. 17755,1806.08.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji17.02.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji17.02.2016. Postoji10.01.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0010.01.2019. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak10.01.2019.
Vremenski raspon Mjesečno10.01.2019.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji17.02.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Farmacia ZU za ljekarničku djelatnost17.02.2016. OIB poslodavca 8526795797617.02.2016.
Bruto iznos (HRK) 207781,6917.02.2016. 18000,0006.08.2020. Neto iznos (HRK) 132854,9217.02.2016. 11779,1906.08.2020.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/200917.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa 17.02.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji17.02.2016. Postoji20.12.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 292790,0020.12.2020. 459737,5030.12.2021. Pravna osnova Od kapitala20.12.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini20.12.2020.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji17.02.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji17.02.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji17.02.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji17.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan17.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.02.2016.
Mjesto Bjelovar17.02.2016. Poštanski broj 4300017.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.02.2016. Površina 60,0017.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 300000,0017.02.2016. 375000,0006.08.2020.
Katastarska općina Grad Bjelovar17.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno17.02.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)17.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman17.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.02.2016.
Mjesto Žrdelac17.02.2016. Poštanski broj 2326317.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.02.2016. Površina 41,3517.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 450000,0017.02.2016.
Katastarska općina Ždrelac17.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug17.02.2016. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.02.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine Kupnjom iz pozajmice i dara od roditelja17.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište17.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.02.2016.
Mjesto Grubišno Polje17.02.2016. Poštanski broj 4329017.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.02.2016. Površina 572,0017.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 70000,0017.02.2016.
Katastarska općina Grubišno Polje17.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug17.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.02.2016.
Mjesto Grubišno Polje17.02.2016. Poštanski broj 4329017.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.02.2016. Površina 4219,0017.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 9500,0017.02.2016.
Katastarska općina Grubišno Polje17.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug17.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom26.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.12.2019.
Mjesto Grubišno Polje26.12.2019. Poštanski broj 4329026.12.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv26.12.2019. Površina 141,0026.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 400000,0026.12.2019. 525000,0006.08.2020.
Katastarska općina Grubišno Polje26.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno26.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno26.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom26.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom26.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.12.2019.
Mjesto Velika Trnovitica26.12.2019. Poštanski broj 4328526.12.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv26.12.2019. Površina 9329,0026.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 70000,0026.12.2019.
Katastarska općina Trnovitica26.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno26.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno26.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom26.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)26.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.12.2019.
Mjesto Velika Trnovitica26.12.2019. Poštanski broj 4328526.12.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv26.12.2019. Površina 1527,0026.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 7000,0026.12.2019.
Katastarska općina Trnovitica26.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno26.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno26.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom26.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada26.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.12.2019.
Mjesto Velika Trnovitica26.12.2019. Poštanski broj 4328526.12.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv26.12.2019. Površina 2137,0026.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 6000,0026.12.2019.
Katastarska općina Trnovitica26.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno26.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno26.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom26.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom26.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.12.2019.
Mjesto Velika Trnovitica26.12.2019. Poštanski broj 4328526.12.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv26.12.2019. Površina 4709,0026.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 22000,0026.12.2019.
Katastarska općina Trnovitica26.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno26.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno26.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom26.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada26.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.12.2019.
Mjesto Velika Trnovitica26.12.2019. Poštanski broj 4328526.12.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv26.12.2019. Površina 1011,0026.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 4000,0026.12.2019.
Katastarska općina Trnovitica26.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno26.12.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom26.12.2019.
Postotak 50,0026.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan26.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.12.2019.
Mjesto Zagreb26.12.2019. Poštanski broj 1000026.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.12.2019. Površina 50,1426.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 440000,0026.12.2019. 525000,0006.08.2020.
Katastarska općina Vrapče26.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno26.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno26.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom26.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)26.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.12.2019.
Mjesto Velika Trnovitica26.12.2019. Poštanski broj 4328526.12.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv26.12.2019. Površina 6735,0026.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 17000,0026.12.2019.
Katastarska općina Trnovitica26.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno26.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno26.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom26.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)26.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.12.2019.
Mjesto Velika Trnovitica26.12.2019. Poštanski broj 4328526.12.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv26.12.2019. Površina 2324,0026.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 8000,0026.12.2019.
Katastarska općina Trnovitica26.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno26.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno26.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom26.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom26.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.12.2019.
Mjesto Velika Trnovitica26.12.2019. Poštanski broj 4328526.12.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv26.12.2019. Površina 256,0026.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 11000,0026.12.2019.
Katastarska općina Trnovitica26.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno26.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno26.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom26.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom06.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.08.2020.
Mjesto Grubišno Polje06.08.2020. Poštanski broj 4329006.08.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv06.08.2020. Površina 229,0006.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 180000,0006.08.2020.
Katastarska općina Grubišno Polje06.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno06.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug06.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom06.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan06.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.08.2020.
Mjesto Zagreb06.08.2020. Poštanski broj 1000006.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.08.2020. Površina 31,8006.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 350000,0006.08.2020.
Katastarska općina Vrapče Novo06.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno06.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama06.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom06.08.2020.
Postotak 50,0006.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji17.02.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil17.02.2016. Marka/tip CHEVROLET CAPTIVA17.02.2016.
Godina proizvodnje 201217.02.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 120000,0017.02.2016. 100000,0008.11.2016. 60000,0026.12.2019. 55000,0006.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno17.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.02.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil06.08.2020. Marka/tip Peugeot 30806.08.2020.
Godina proizvodnje 201006.08.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 37000,0006.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug06.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom06.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji17.02.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji17.02.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice17.02.2016. Naziv poslovnog subjekta HT d.d.17.02.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656017.02.2016. Sjedište poslovnog subjekta 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 2317.02.2016.
Broj dionica 6917.02.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 119,9517.02.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%17.02.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno17.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.02.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice17.02.2016. Naziv poslovnog subjekta HT d.d.17.02.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656017.02.2016. Sjedište poslovnog subjekta 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 2317.02.2016.
Broj dionica 6917.02.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 119,9517.02.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%17.02.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug17.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.02.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice26.12.2019. Naziv poslovnog subjekta HT d.d.26.12.2019.
OIB poslovnog subjekta 8179314656026.12.2019. Sjedište poslovnog subjekta 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 2326.12.2019.
Broj dionica 6926.12.2019. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 119,9526.12.2019.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%26.12.2019.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno26.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom26.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu26.12.2019. Naziv poslovnog subjekta HB Erste-Invest d.o.o.26.12.2019.
OIB poslovnog subjekta 6857287396326.12.2019. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb26.12.2019.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) 4730,5426.12.2019.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno26.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom26.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice06.08.2020. Naziv poslovnog subjekta HT d.d.06.08.2020.
OIB poslovnog subjekta 8179314656006.08.2020. Sjedište poslovnog subjekta 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 2306.08.2020.
Broj dionica 5706.08.2020. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 119,9506.08.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%06.08.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug06.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom06.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice06.08.2020. Naziv poslovnog subjekta ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji06.08.2020.
OIB poslovnog subjekta 5690334956706.08.2020. Sjedište poslovnog subjekta 21000 Split, Kralja Zvonimira 14 IX06.08.2020.
Broj dionica 37506.08.2020. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 30,0006.08.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%06.08.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug06.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom06.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice06.08.2020. Naziv poslovnog subjekta Privredna banka Zagreb d.d.06.08.2020.
OIB poslovnog subjekta 0253569773206.08.2020. Sjedište poslovnog subjekta 10000 Zagreb, Radnička cesta 5006.08.2020.
Broj dionica 506.08.2020. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,0006.08.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%06.08.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug06.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom06.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice06.08.2020. Naziv poslovnog subjekta Podravka d.d.06.08.2020.
OIB poslovnog subjekta 1892852325206.08.2020. Sjedište poslovnog subjekta 48000 Koprivnica , Ante Starčevića 3206.08.2020.
Broj dionica 20306.08.2020. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 220,0006.08.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%06.08.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug06.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom06.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio06.08.2020. Naziv poslovnog subjekta Sam Cro d.o.o.06.08.2020.
OIB poslovnog subjekta 2280025355706.08.2020. Sjedište poslovnog subjekta 43290 Grubišno Polje, Tereze Bernardete Banje 6 06.08.2020.
Udio vlasništva izražen u postocima 16,7306.08.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos06.08.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug06.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom06.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu06.08.2020. Naziv poslovnog subjekta ZB Invest d.o.o.06.08.2020.
OIB poslovnog subjekta 2388936304506.08.2020. Sjedište poslovnog subjekta 10000 Zagreb, Samoborska cesta 14506.08.2020.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) 45540,3206.08.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug06.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom06.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji17.02.2016.

Podatci o štednji

Iznos 21500,0017.02.2016. 110000,0006.08.2020. 150000,0020.12.2020. 200000,0030.12.2021. Valuta EUR - Euro17.02.2016. HRK - Hrvatska Kuna06.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug17.02.2016. Osobno06.08.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.02.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.02.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 43000,0017.02.2016. 44000,0006.08.2020. 57000,0030.12.2021. Valuta EUR - Euro17.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno17.02.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka17.02.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka17.02.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine30.12.2021.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 56505,5606.08.2020. Valuta EUR - Euro06.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug06.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom06.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 12941,8306.08.2020. Valuta USD - Američki Dolar06.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug06.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom06.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 730475,0006.08.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna06.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug06.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom06.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 17000,0006.08.2020. Valuta EUR - Euro06.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug06.08.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.08.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 487000,0020.12.2020. 1087000,0030.12.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna20.12.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug20.12.2020. Način stjecanja Od kapitala, Prodajom imovine20.12.2020. Od imovine i imovinskih prava, Od kapitala, Prodajom imovine30.12.2021.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji17.02.2016.