Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mirko Perok

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Mirko20.06.2017. Prezime Perok 20.06.2017.
Stručna sprema SSS20.06.2017.
Zvanje Prometni tehničar20.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica20.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana20.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece20.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 48350 Šemovci20.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji20.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik20.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Virje20.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 48326 Virje20.06.2017. Ulica Đure Sudete20.06.2017. Kućni broj 1020.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854889703520.06.2017. Fax (službeni) +3854889798020.06.2017.
Datum početka mandata 25/05/201720.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 25/05/202120.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno20.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 25/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji20.06.2017. Postoji29.01.2019.
Dužnost Član29.01.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 20.06.2017. Koprivničko-Križevačka u00c5u00bdupanija29.01.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20.06.2017. 48000 Koprivnica29.01.2019. Ulica 20.06.2017. Ulica Antuna Nemčića 29.01.2019. Kućni broj 20.06.2017. 529.01.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 20.06.2017. +3854895811129.01.2019. Fax (službeni) 20.06.2017. +3854865811129.01.2019.
Datum početka mandata 20.06.2017. 25/05/201729.01.2019. Predviđeni datum kraja mandata 20.06.2017. 25/05/202129.01.2019.
Način obnašanja dužnosti 20.06.2017. Volonterski29.01.2019. Stvarni datum kraja mandata 20.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji20.06.2017. Postoji02.10.2019.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik turističke zajednice 02.10.2019. Naziv pravne osobe Turistička područja Središnja Podravina02.10.2019.
OIB pravne osobe 5832334408602.10.2019. Način obnašanja dužnosti Volonterski02.10.2019.
Datum početka dužnosti 16/01/201702.10.2019. Datum kraja dužnosti 15/10/202102.10.2019.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 48326 Virje02.10.2019. Ulica Đure Sudete02.10.2019. Kućni broj 1202.10.2019.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3854862128302.10.2019. Fax (službeni) 02.10.2019.
e-mail (službeni) 02.10.2019. Mobitel (službeni) 02.10.2019.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji20.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji20.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 14596,8420.06.2017. 15507,4929.01.2019. Neto iznos (HRK) 9786,8820.06.2017. 10340,5529.01.2019.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 0,0029.01.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji20.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji20.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji20.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji20.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji20.06.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 2600,0020.06.2017. 2800,0029.01.2019. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak20.06.2017.
Vremenski raspon Mjesečno20.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji20.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit20.06.2017. Nosioc obveze Osobno20.06.2017.
Vjerovnik Zagrebačka banka20.06.2017. Iznos duga 16000,0020.06.2017. 20000,0029.01.2019.
Valuta duga EUR - Euro20.06.2017. Godina zaduženja 201320.06.2017. 201729.01.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 4820.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 400,0020.06.2017. 466,9629.01.2019. Ugovorena kamatna stopa 7,6020.06.2017. 5,7029.01.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji20.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji20.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća20.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2017.
Mjesto Šemovci20.06.2017. Poštanski broj 4832620.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2017. Površina 120,0020.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,0020.06.2017.
Katastarska općina Šemovci20.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug20.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman20.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2017.
Mjesto Povljana20.06.2017. Poštanski broj 2300020.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2017. Površina 41,0020.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 350000,0020.06.2017.
Katastarska općina Povljana20.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd20.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2017.
Mjesto Šemovci20.06.2017. Poštanski broj 4832620.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2017. Površina 4915,0020.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,0020.06.2017. 100000,0002.10.2019.
Katastarska općina Šemovci20.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd20.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2017.
Mjesto Šemovci20.06.2017. Poštanski broj 4832620.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2017. Površina 2824,0020.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0020.06.2017.
Katastarska općina Šemovci20.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug20.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom20.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište20.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2017.
Mjesto Vodice20.06.2017. Poštanski broj 2221120.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2017. Površina 182,0020.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 260000,0020.06.2017.
Katastarska općina Vodice20.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište20.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2017.
Mjesto Vodice20.06.2017. Poštanski broj 2221120.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2017. Površina 149,0020.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 220000,0020.06.2017.
Katastarska općina Vodice20.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište20.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2017.
Mjesto Vodice20.06.2017. Poštanski broj 2221120.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2017. Površina 151,0020.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 230000,0020.06.2017.
Katastarska općina Vodice20.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug20.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište20.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2017.
Mjesto Vodica20.06.2017. Poštanski broj 2221120.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2017. Površina 149,0020.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 220000,0020.06.2017.
Katastarska općina Vodice20.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug20.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor02.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.10.2019.
Mjesto Virje02.10.2019. Poštanski broj 4832602.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.10.2019. Površina 54,8902.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 186500,0002.10.2019.
Katastarska općina Virje02.10.2019. Vrsta vlasništva Knjižno02.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno02.10.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom02.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine02.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.10.2019.
Mjesto Virje02.10.2019. Poštanski broj 4832602.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.10.2019. Površina 102,9602.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 47750,0002.10.2019.
Katastarska općina Virje02.10.2019. Vrsta vlasništva Knjižno02.10.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama02.10.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.10.2019.
Postotak 50,0002.10.2019.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji20.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.06.2017. Marka/tip Hyundai20.06.2017.
Godina proizvodnje 201320.06.2017. 201729.01.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0020.06.2017. 150000,0029.01.2019.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji20.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji20.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice20.06.2017. Naziv poslovnog subjekta HT hrvatski telekom20.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314659020.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb20.06.2017.
Broj dionica 27020.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 175,0020.06.2017. 155,0029.01.2019.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%20.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji20.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji20.06.2017.