Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mirko Duspara

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Mirko30.06.2017. Prezime Duspara 30.06.2017.
Stručna sprema VSS30.06.2017.
Zvanje Liječnik 30.06.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke30.06.2017. DUSPARA MIRKO-NEZAVISNA LISTA09.01.2019.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana30.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece30.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 35000 Slavonski Brod30.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji30.06.2017. Mjesto 35000 Slavonski Brod30.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Gradonačelnik30.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Slavonski Brod 30.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35000 Slavonski Brod30.06.2017. Ulica Vukovarska30.06.2017. Kućni broj 130.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853521700130.06.2017. Fax (službeni) +3853521700730.06.2017.
Datum početka mandata 08/06/201730.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202130.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno30.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 07/06/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji30.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji30.06.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Vijećnik županijske skupštine30.06.2017. Naziv pravne osobe BPu00c5u00bd30.06.2017.
OIB pravne osobe 2740098794930.06.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski30.06.2017.
Datum početka dužnosti 31/05/201730.06.2017. Datum kraja dužnosti 16/05/202130.06.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 35000 Slavonski Brod30.06.2017. Ulica Petra Krešimira IV30.06.2017. Kućni broj 130.06.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3853521611130.06.2017. Fax (službeni) 30.06.2017.
e-mail (službeni) 30.06.2017. Mobitel (službeni) +3859854459830.06.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik Turističke zajednice30.06.2017. Naziv pravne osobe Turistička zajednica grada Slavonskog Broda30.06.2017.
OIB pravne osobe 6552284871230.06.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski30.06.2017.
Datum početka dužnosti 04/06/201330.06.2017. Datum kraja dužnosti 16/05/202130.06.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 35000 Slavonski Brod30.06.2017. Ulica Trg pobjede30.06.2017. Kućni broj 28/130.06.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3853544772130.06.2017. Fax (službeni) 30.06.2017.
e-mail (službeni) 30.06.2017. Mobitel (službeni) +3859854459830.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji30.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji30.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22741,8530.06.2017. 24831,2318.03.2019. Neto iznos (HRK) 18001,3430.06.2017. 17324,2918.03.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji30.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji30.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji30.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji30.06.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca OB dr Josip Benčević30.06.2017. OIB poslodavca 9155484426530.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 85000,0030.06.2017. Neto iznos (HRK) 65000,0030.06.2017. 70000,0025.03.2019.
Datum stupanja u radni odnos 16/09/198730.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 30.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji30.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji30.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.06.2017. Nosioc obveze Osobno30.06.2017.
Vjerovnik Rba30.06.2017. Pbz25.03.2019. Iznos duga 45000,0030.06.2017. 206000,0025.03.2019.
Valuta duga EUR - Euro30.06.2017. HRK - Hrvatska Kuna25.03.2019. Godina zaduženja 201130.06.2017. 201925.03.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 18030.06.2017. 7225.03.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 380,0030.06.2017. 3221,0325.03.2019. Ugovorena kamatna stopa 5,9530.06.2017. 3,9825.03.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji30.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji30.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Slavonski Brod30.06.2017. Poštanski broj 3500030.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 535,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 800000,0030.06.2017.
Katastarska općina Slavonski Brod30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)30.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Slavonski Brod30.06.2017. Poštanski broj 3500030.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 1273,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0030.06.2017.
Katastarska općina Brodsko Vinogorje30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan09.01.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.01.2019.
Mjesto Osijek09.01.2019. Poštanski broj 3100009.01.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.01.2019. Površina 56,9809.01.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 447000,0009.01.2019.
Katastarska općina Osijek09.01.2019. Vrsta vlasništva Knjižno09.01.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug09.01.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom09.01.2019.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji30.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.06.2017. Marka/tip Opel Zafira30.06.2017.
Godina proizvodnje 200630.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0030.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)30.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.06.2017. Marka/tip Peugeot 20630.06.2017.
Godina proizvodnje 201030.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0030.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug30.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.02.2018. Marka/tip Opel Crossland X 13.02.2018.
Godina proizvodnje 201813.02.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 132130,0013.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno13.02.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine13.02.2018.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji30.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji30.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu30.06.2017. Naziv poslovnog subjekta Erste-invest30.06.2017.
OIB poslovnog subjekta nepoznat30.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb30.06.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 1996,0030.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način30.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Sudjelovanje u Domovinskom ratu30.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji30.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 40000,0030.06.2017. Valuta EUR - Euro30.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Dijete, Dijete30.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.06.2017.
Drugi način stjecanja Rođendani krstitke prve pričesti krizme30.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji30.06.2017.