Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mirjana Rakić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Mirjana14.05.2015. Prezime Rakić14.05.2015.
Stručna sprema VSS14.05.2015.
Zvanje politolog14.05.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke14.05.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Razveden/Razvedena14.05.2015.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece14.05.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb14.05.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji14.05.2015.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Predsjednik Vijeća za elektroničke medije i ravnatelj Agencije za elektroničke medije14.05.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Agencija za elektroničke medije14.05.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb14.05.2015. Ulica Jagićeva14.05.2015. Kućni broj 3114.05.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851488261014.05.2015. Fax (službeni) +3851488261414.05.2015.
Datum početka mandata 03/02/201414.05.2015. Predviđeni datum kraja mandata 03/02/201914.05.2015.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno14.05.2015. Stvarni datum kraja mandata 03/02/2019 14/07/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji14.05.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji14.05.2015.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji14.05.2015.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji14.05.2015.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto komentataor-mentor14.05.2015. Naziv pravne osobe HRT14.05.2015. OIB pravne osobe 7965745723614.05.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb14.05.2015. Ulica Prisavlje14.05.2015. Kućni broj 314.05.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 15/03/197214.05.2015. Datum prestanka radnog odnosa 03/01/201414.05.2015.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 28408,6614.05.2015. Neto iznos (HRK) 16100,9014.05.2015.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji14.05.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji14.05.2015.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji14.05.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji14.05.2015.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji14.05.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji14.05.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan14.05.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.05.2015.
Mjesto Zagreb14.05.2015. Poštanski broj 1000014.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.05.2015. Površina 48,4714.05.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 453980,2214.05.2015.
Katastarska općina Klara14.05.2015. Vrsta vlasništva Knjižno14.05.2015.
Oblik vlasništva Osobno14.05.2015. Način stjecanja Nasljedstvom14.05.2015.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji14.05.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil14.05.2015. Marka/tip Clio14.05.2015.
Godina proizvodnje 200814.05.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 37831,6914.05.2015.
Oblik vlasništva Osobno14.05.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.05.2015.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji14.05.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji14.05.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji14.05.2015.

Podatci o štednji

Iznos 100000,0014.05.2015. Valuta HRK - Hrvatska Kuna14.05.2015.
Oblik vlasništva Osobno14.05.2015. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.05.2015. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.05.2015.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji14.05.2015.