Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mirjana Hrga

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Mirjana03.02.2019. Prezime Hrga03.02.2019.
Stručna sprema VSS03.02.2019.
Zvanje diplomirani novinar03.02.2019. Stranačka pripadnost Nisam član stranke03.02.2019.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana03.02.2019.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece03.02.2019.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb03.02.2019.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji03.02.2019.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Savjetnik Predsjednika Republike Hrvatske03.02.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ured Predsjednika Republike Hrvatske03.02.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb03.02.2019. Ulica Pantovčak03.02.2019. Kućni broj 24103.02.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456526403.02.2019. Fax (službeni) +3851456524003.02.2019.
Datum početka mandata 16/01/201903.02.2019. Predviđeni datum kraja mandata 19/01/202003.02.2019. 16/01/202003.02.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno03.02.2019. Stvarni datum kraja mandata 07/01/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji03.02.2019.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji03.02.2019.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji03.02.2019.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji03.02.2019.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto direktor03.02.2019. Naziv pravne osobe HRGA ADRIATIC j.d.o.o.03.02.2019. OIB pravne osobe 0187532956903.02.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb03.02.2019. Ulica Prilaz Gjure Deželića03.02.2019. Kućni broj 1803.02.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/12/201903.02.2019. Datum prestanka radnog odnosa 31/12/201903.02.2019.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 26846,8403.02.2019. Neto iznos (HRK) 16471,2103.02.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji03.02.2019.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji03.02.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 59161,6603.02.2019. 174693,6003.02.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava03.02.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini03.02.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3000,0028.10.2019. 3300,0003.02.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava28.10.2019.
Vremenski raspon Mjesečno28.10.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji03.02.2019.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji03.02.2019.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Stefanović i Vrdelja-odvjetničko društvo03.02.2019. OIB poslodavca 1699863208303.02.2019.
Bruto iznos (HRK) 114371,4003.02.2019. 8905,9503.02.2020. Neto iznos (HRK) 81698,2803.02.2019. 6239,8303.02.2020.
Datum stupanja u radni odnos 01/04/200703.02.2019. Datum prestanka radnog odnosa 03.02.2019.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji03.02.2019.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 200000,0003.02.2019. 101776,8803.02.2020. Pravna osnova Od kapitala03.02.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini03.02.2019.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 4391,7903.02.2019. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava03.02.2019.
Vremenski raspon Mjesečno03.02.2019.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 3000,0028.10.2019. 3330,0003.02.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava28.10.2019.
Vremenski raspon Mjesečno28.10.2019.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji03.02.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji03.02.2019.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji03.02.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan03.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.02.2019.
Mjesto Zagreb03.02.2019. Poštanski broj 1000003.02.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.02.2019. Površina 91,7303.02.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1480000,0003.02.2019.
Katastarska općina Grad Zagreb03.02.2019. Vrsta vlasništva Knjižno03.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug03.02.2019. Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine03.02.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan03.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.02.2019.
Mjesto Zagreb03.02.2019. Poštanski broj 1000003.02.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.02.2019. Površina 101,2303.02.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1406000,0003.02.2019.
Katastarska općina Grad Zagreb03.02.2019. Vrsta vlasništva Knjižno03.02.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug03.02.2019. Način stjecanja Prodajom imovine03.02.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom03.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.02.2019.
Mjesto Bjelovar03.02.2019. Poštanski broj 4300003.02.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.02.2019. Površina 99,0003.02.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 586080,0003.02.2019.
Katastarska općina Nove Plavnice - Hrgovljani03.02.2019. Vrsta vlasništva Knjižno03.02.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama03.02.2019. Način stjecanja Nasljedstvom03.02.2019.
Postotak 33,3303.02.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća03.02.2019. Kuća sa okućnicom03.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.02.2019.
Mjesto Nerezine03.02.2019. Poštanski broj 5155403.02.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.02.2019. Površina 180,0003.02.2019. 328,0003.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2590000,0003.02.2019.
Katastarska općina Sveti Jakov03.02.2019. Vrsta vlasništva Knjižno03.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug03.02.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Kupnjom od osiguranja, Kupnjom od samostalne djelatnosti03.02.2019.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji03.02.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil03.02.2019. Marka/tip Mini03.02.2019.
Godina proizvodnje 200903.02.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 44400,0003.02.2019. 38000,0003.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno03.02.2019. Način stjecanja Prodajom imovine03.02.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Brod03.02.2019. Marka/tip Fratelli Aprea Sorrento 3203.02.2019.
Godina proizvodnje 200503.02.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 740000,0003.02.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug03.02.2019. Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Prodajom imovine03.02.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji03.02.2019.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji03.02.2019.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice03.02.2019. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom03.02.2019.
OIB poslovnog subjekta 8179314656003.02.2019. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb03.02.2019.
Broj dionica 20703.02.2019. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 152,0003.02.2019.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%03.02.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug03.02.2019. Način stjecanja Kupnjom od kapitala03.02.2019.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu03.02.2019. Naziv poslovnog subjekta Erste i Steiermarkische banka d.d.03.02.2019.
OIB poslovnog subjekta 2305703932003.02.2019. Sjedište poslovnog subjekta Rijeka03.02.2019.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 815553,0403.02.2019. 842943,2503.02.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug03.02.2019. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala03.02.2019.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio03.02.2019. Naziv poslovnog subjekta Stefanović i Vrdelja odvjetničko društvo 03.02.2019.
OIB poslovnog subjekta 1699863208303.02.2019. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb03.02.2019.
Udio vlasništva izražen u postocima 50,0003.02.2019.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos03.02.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug03.02.2019. Način stjecanja Na neki drugi način03.02.2019.
Drugi način stjecanja nekretnine osnivanjem 03.02.2019. Osnivanjem03.02.2020.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio03.02.2020. Naziv poslovnog subjekta Hrga Adriatic d.o.o.03.02.2020.
OIB poslovnog subjekta 0187532956903.02.2020. Sjedište poslovnog subjekta Osor, Osor 3003.02.2020.
Udio vlasništva izražen u postocima 50,0003.02.2020.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos03.02.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug03.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom03.02.2020.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu03.02.2020. Naziv poslovnog subjekta Zagrebačka banka03.02.2020.
OIB poslovnog subjekta 5838472412903.02.2020. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb03.02.2020.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 46500,7603.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno03.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.02.2020.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji03.02.2019. Ne postoji03.02.2020.

Podatci o štednji

Iznos 304718,8303.02.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna03.02.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug03.02.2019. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava, Od kapitala, Od samostalne djelatnosti, Prodajom imovine03.02.2019.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji03.02.2019.