Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mirjam Katulić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Mirjam23.03.2015. Prezime Katulić 23.03.2015.
Stručna sprema VSS23.03.2015.
Zvanje diplomirani ekonomist23.03.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke23.03.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana23.03.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.03.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb23.03.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.03.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Glavni tajnik23.03.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ured Predsjednika Republike Hrvatske23.03.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb23.03.2015. Ulica Pantovčak 23.03.2015. Kućni broj 24123.03.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456511123.03.2015.
Datum početka mandata 19/02/201523.03.2015. 21/02/202019.03.2020. Predviđeni datum kraja mandata 18/02/202023.03.2015. 18/02/202519.03.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.03.2015. Stvarni datum kraja mandata 31/03/2022

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji23.03.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji23.03.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.03.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji23.03.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto glavna tajnica Ureda PRH23.03.2015. Naziv pravne osobe Ured predsjednika Republike Hrvatske23.03.2015. Ured predsjednice Republike Hrvatske19.03.2020. OIB pravne osobe 1016205527523.03.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb23.03.2015. Ulica Pantovčak 23.03.2015. Kućni broj 24123.03.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/01/201223.03.2015. 19/02/201519.03.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 18/02/201523.03.2015. 18/02/202019.03.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 29094,4823.03.2015. 29718,8219.03.2020. 29968,5628.01.2022. Neto iznos (HRK) 16190,5923.03.2015. 18174,7719.03.2020. 19260,7928.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.03.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji23.03.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje U radnom odnosu23.03.2015. Postoji30.12.2019.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca ALKOTEC d.o.o23.03.2015. OIB poslodavca 7647874040423.03.2015.
Bruto iznos (HRK) 126000,0023.03.2015. Neto iznos (HRK) 77000,0023.03.2015.
Datum stupanja u radni odnos Datum prestanka radnog odnosa

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca ALKOTEC d.o.o23.03.2015. OIB poslodavca 7647874040423.03.2015.
Bruto iznos (HRK) 126000,0023.03.2015. Neto iznos (HRK) 77000,0023.03.2015.
Datum stupanja u radni odnos Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca ALKOTEC d.o.o.30.12.2019. OIB poslodavca 7647874040430.12.2019.
Bruto iznos (HRK) 126000,0030.12.2019. 5682,3019.03.2020. 2606,5030.12.2020. Neto iznos (HRK) 77000,0030.12.2019. 4391,2619.03.2020. 1494,6730.12.2020.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/201330.12.2019. 01/06/201619.03.2020. 15/04/202030.12.2020. Datum prestanka radnog odnosa 30.12.2019.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji23.03.2015. Postoji30.12.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 6067,2030.12.2020. 6423,4828.01.2022. Pravna osnova Od nesamostalnog rada30.12.2020.
Vremenski raspon Mjesečno30.12.2020.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji23.03.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji23.03.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.03.2015. Nositelj obveze Osobno23.03.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb23.03.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 412500,0023.03.2015. 317000,0030.12.2019.
Valuta duga EUR - Euro23.03.2015. HRK - Hrvatska Kuna30.12.2019. Godina zaduženja 201023.03.2015. 201730.12.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 24023.03.2015. 9630.12.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 3181,4323.03.2015. 3805,2930.12.2019. Ugovorena kamatna stopa 6,5023.03.2015. 3,6030.12.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.03.2015. Nositelj obveze Osobno23.03.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka Zagreb23.03.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 90325,9723.03.2015.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna23.03.2015. Godina zaduženja 201023.03.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 6023.03.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 1800,0323.03.2015. Ugovorena kamatna stopa 7,5023.03.2015.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Jamstvo23.03.2015. Nositelj obveze Osobno23.03.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka Zagreb23.03.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 246502,5023.03.2015.
Valuta duga EUR - Euro23.03.2015. Godina zaduženja 199623.03.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 24023.03.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 1230,5023.03.2015. Ugovorena kamatna stopa 6,0023.03.2015.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.03.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji23.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan23.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.03.2015.
Mjesto Zagreb23.03.2015. Poštanski broj 1001023.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.03.2015. Površina 149,6023.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2100000,0023.03.2015.
Katastarska općina Klara23.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno23.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno23.03.2015. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.03.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica23.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.03.2015.
Mjesto Pag23.03.2015. Poštanski broj 2325023.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.03.2015. Površina 100,0023.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 900000,0023.03.2015.
Katastarska općina Pag23.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno23.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno23.03.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.03.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica23.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.03.2015.
Mjesto Pag23.03.2015. Poštanski broj 2325023.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.03.2015. Površina 78,0023.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 450000,0023.03.2015.
Katastarska općina Pag23.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno23.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno23.03.2015. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.03.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica23.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.03.2015.
Mjesto Pag23.03.2015. Poštanski broj 2325023.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.03.2015. Površina 64,0023.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 450000,0023.03.2015.
Katastarska općina Pag23.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno23.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno23.03.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)23.03.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan23.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.03.2015.
Mjesto Zagreb23.03.2015. Poštanski broj 1000023.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.03.2015. Površina 27,0023.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 405000,0023.03.2015.
Katastarska općina Grad Zagreb23.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno23.03.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug23.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom23.03.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan23.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.03.2015.
Mjesto Zagreb23.03.2015. Poštanski broj 1000023.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.03.2015. Površina 69,0023.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 900000,0023.03.2015.
Katastarska općina Grad Zagreb23.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno23.03.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug23.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom23.03.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor23.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.03.2015.
Mjesto Zagreb23.03.2015. Poštanski broj 1000023.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.03.2015. Površina 99,6923.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 187500,0023.03.2015.
Katastarska općina Grad Zagreb23.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno23.03.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama23.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom23.03.2015.
Postotak 25,0023.03.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak23.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.03.2015.
Mjesto Buševec23.03.2015. Poštanski broj 1041723.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.03.2015. Površina 726,0023.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 50000,0023.03.2015.
Katastarska općina Buševec23.03.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno23.03.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug23.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom23.03.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.03.2015.
Mjesto Buševec23.03.2015. Poštanski broj 1041723.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.03.2015. Površina 745,0023.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 50000,0023.03.2015.
Katastarska općina Buševec23.03.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno23.03.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug23.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom23.03.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.03.2015.
Mjesto Vukovina23.03.2015. Poštanski broj 1041923.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.03.2015. Površina 29493,0023.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 500000,0023.03.2015.
Katastarska općina Kuče23.03.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno23.03.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug23.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom23.03.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.03.2015. Ne postoji30.12.2019. Postoji19.03.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.03.2015. Marka/tip Peugeot 23.03.2015.
Godina proizvodnje 200423.03.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0023.03.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug23.03.2015. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.03.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac19.03.2020. Marka/tip Pasara19.03.2020.
Godina proizvodnje 196419.03.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 15000,0019.03.2020. 7000,0030.12.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug19.03.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.03.2020.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Brod29.12.2021. Marka/tip brodica gumenjak s plastičnim dnom Olympik29.12.2021. brodica gumenjak s plastičnim dnom Olympik vanbrodski motor yammaha30.12.2021.
Godina proizvodnje 201529.12.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 90000,0029.12.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug29.12.2021. Način stjecanja Na neki drugi način29.12.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine poklon djece ocu povodom odlaska u mirovinu29.12.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.03.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji23.03.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio23.03.2015. Naziv poslovnog subjekta ALKOTEC d.o.o.23.03.2015.
OIB poslovnog subjekta 7647874040423.03.2015. Sjedište poslovnog subjekta Sortina 2123.03.2015.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0023.03.2015.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos23.03.2015.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug23.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.03.2015.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji23.03.2015.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji23.03.2015. Ne postoji30.12.2019.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Nacionalni park Brijuni23.03.2015. Sjedište pravne osobe Fažana, Brionska 1023.03.2015.
OIB pravne osobe 7919315858423.03.2015.
Datum učlanjenja 22/02/201223.03.2015. Datum kraja članstva 23.03.2015.
Funkcije član Upravnog vijeća 23.03.2015.
Napomena