Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mira Pekeč-Knežević

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Mira26.10.2016. Prezime Pekeč-Knežević26.10.2016.
Stručna sprema VSS26.10.2016.
Zvanje diplomirana socijalna radnica26.10.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke26.10.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana26.10.2016. Udovac/Udovica30.12.2021.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece26.10.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb26.10.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji26.10.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik pravobranitelja26.10.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Pravobranitelj Za Osobe S Invaliditetom26.10.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb26.10.2016. Ulica Savska cesta26.10.2016. Kućni broj 4126.10.2016. 41/311.01.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851610217426.10.2016.
Datum početka mandata 01/11/200826.10.2016. 15/12/201611.01.2017. Predviđeni datum kraja mandata 17/10/201626.10.2016. 15/12/202411.01.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno26.10.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji26.10.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji26.10.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji26.10.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji26.10.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto koordinator prvostupanjskog tijela vještačenja26.10.2016. zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom11.01.2017. Naziv pravne osobe Centar za socijalnu skrb Zagreb26.10.2016. pravobranitelj za osobe s invaliditetom11.01.2017. OIB pravne osobe 1590409642326.10.2016. 3957289275011.01.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb26.10.2016. Ulica ulica Eugena Kumičića 26.10.2016. Savska cesta 11.01.2017. Kućni broj 526.10.2016. 41/311.01.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 1/12/198526.10.2016. 01/11/200811.01.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/10/201626.10.2016. 17/10/201611.01.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 19885,6826.10.2016. 2639,1926.10.2016. Neto iznos (EUR) 12300,7826.10.2016. 12608,0011.01.2017. 12536,0522.01.2021. 13098,1230.12.2021. 1738,4030.12.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji26.10.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji26.10.2016. Postoji20.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1140,0020.01.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka20.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno20.01.2023.
Napomena Naknada isplaćena po ugovoru o djelu za procjenu zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije na ispitima državne matore za učenike s teškoćama u razvoju, a temeljem Odluke Nacionaslnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja o imenovanju u povjerenstvu za ocjenu prilagodbi ispitne tehnologije20.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji26.10.2016.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji26.10.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 5036,0026.10.2016. 5536,0022.01.2021. 734,7522.01.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak26.10.2016.
Vremenski raspon Mjesečno26.10.2016.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji26.10.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji26.10.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji26.10.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji26.10.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan26.10.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.10.2016.
Mjesto Zagreb26.10.2016. Poštanski broj 1000026.10.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.10.2016. Površina 35,7326.10.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 337500,0026.10.2016. 44793,9526.10.2016.
Katastarska općina Centar26.10.2016. Vrsta vlasništva Knjižno26.10.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug26.10.2016. Osobno30.12.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.10.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan26.10.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.10.2016.
Mjesto Zagreb26.10.2016. Poštanski broj 1000026.10.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.10.2016. Površina 25,0026.10.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0026.10.2016. 19908,4226.10.2016.
Katastarska općina Trešnjevka26.10.2016. Vrsta vlasništva Knjižno26.10.2016.
Oblik vlasništva Osobno26.10.2016. Način stjecanja Nasljedstvom26.10.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća26.10.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.10.2016.
Mjesto Slunj26.10.2016. Poštanski broj 4724026.10.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.10.2016. Površina 61,0026.10.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0026.10.2016. 26544,5626.10.2016.
Katastarska općina Slunj 26.10.2016. Vrsta vlasništva Knjižno26.10.2016.
Oblik vlasništva Osobno26.10.2016. Način stjecanja Nasljedstvom26.10.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)26.10.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.10.2016.
Mjesto Sesvete26.10.2016. Poštanski broj 1036026.10.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.10.2016. Površina 920,0026.10.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0026.10.2016. 1327,2326.10.2016.
Katastarska općina Goranec26.10.2016. Vrsta vlasništva Knjižno26.10.2016.
Oblik vlasništva Osobno26.10.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.10.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)26.10.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.10.2016.
Mjesto Slunj26.10.2016. Poštanski broj 1000026.10.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.10.2016. Površina 3600,0026.10.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0026.10.2016. 663,6126.10.2016.
Katastarska općina Radovica26.10.2016. Vrsta vlasništva Knjižno26.10.2016.
Oblik vlasništva Osobno26.10.2016. Način stjecanja Nasljedstvom26.10.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan22.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.01.2021.
Mjesto Lovran22.01.2021. Poštanski broj 5141522.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.01.2021. Površina 66,4022.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1091126,6322.01.2021. 144817,3122.01.2021.
Katastarska općina Lovran22.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno22.01.2021.
Oblik vlasništva Osobno22.01.2021. Način stjecanja Kupnjom od osiguranja, Nasljedstvom, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)22.01.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.01.2023.
Mjesto Slunj20.01.2023. Poštanski broj 4724020.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.01.2023. Površina 3600,0020.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600,0020.01.2023.
Katastarska općina Radovica20.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno20.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno20.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom20.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 20.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji26.10.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.10.2016. Marka/tip Toyota Yaris26.10.2016.
Godina proizvodnje 200726.10.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,0026.10.2016. 30000,0022.01.2021. 3981,6822.01.2021.
Oblik vlasništva Osobno26.10.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)26.10.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji26.10.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji26.10.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji26.10.2016. Ne postoji22.01.2021. Postoji20.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 7500,0026.10.2016. 12500,0025.01.2019. 21000,0014.08.2019. Valuta EUR - Euro26.10.2016.
Oblik vlasništva Osobno26.10.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom26.10.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 4000,0026.10.2016. Valuta CHF - Švicarski Franak26.10.2016.
Oblik vlasništva Osobno26.10.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.10.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 41000,0026.10.2016. 45000,0011.01.2017. 258000,0025.01.2019. 644000,0014.08.2019. 85473,4914.08.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna26.10.2016. EUR - Euro26.10.2016.
Oblik vlasništva Osobno26.10.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.10.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine25.01.2019.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 12000,0020.01.2023. Valuta EUR - Euro20.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno20.01.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od osiguranja, Prodajom imovine20.01.2023.
Napomena 20.01.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji26.10.2016.