Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Milorad Pupovac

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Milorad28.01.2016. Prezime Pupovac 28.01.2016.
Stručna sprema Doktor Znanosti28.01.2016.
Zvanje sveučilišni profesor28.01.2016. Stranačka pripadnost Samostalna Demokratska Srpska Stranka28.01.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Životno partnerstvo28.01.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb28.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik28.01.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor28.01.2016. Hrvatski sabor28.01.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb28.01.2016. Ulica Trg Svetog Marka28.01.2016. Kućni broj 628.01.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851630351128.01.2016.
Datum početka mandata 28/12/201528.01.2016. 14/10/201611.11.2016. 22/07/202014.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201928.01.2016. 14/10/202011.11.2016. 23/07/202414.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.01.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji28.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji28.01.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost predsjednik28.01.2016. Naziv pravne osobe Srpsko narodno vijeće28.01.2016. Samostalna demokratska srpska stranka
OIB pravne osobe 2987390279028.01.2016. 39908510192 Način obnašanja dužnosti Volonterski28.01.2016.
Datum početka dužnosti 24/01/201528.01.2016. 08/08/2017 Datum kraja dužnosti 24/01/201928.01.2016. 08/08/2021
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb28.01.2016. 32000 Vukovar Ulica Gajeva28.01.2016. Trg drvena pijaca Kućni broj 728.01.2016. 32
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851488636828.01.2016. +38532423211
e-mail (službeni) ured@snv.hr28.01.2016. sdss@vu.t-com.hr Mobitel (službeni) +3859847195328.01.2016. 11.11.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost član14.08.2020. Naziv pravne osobe Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba14.08.2020.
OIB pravne osobe 5425711423114.08.2020. Način obnašanja dužnosti Volonterski14.08.2020.
Datum početka dužnosti 07/06/201914.08.2020. Datum kraja dužnosti 14.08.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb14.08.2020. Ulica Trg Ivana Mažuranića14.08.2020. Kućni broj 614.08.2020.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851485539114.08.2020.
e-mail (službeni) 14.08.2020. Mobitel (službeni) 14.08.2020.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji28.01.2016.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto profesor28.01.2016. Naziv pravne osobe Filozofski fakultet28.01.2016. OIB pravne osobe 9063371580428.01.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb28.01.2016. Ulica Ivana Lučića28.01.2016. Kućni broj 328.01.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/04/198228.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa 01/01/202128.01.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji28.01.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 24285,9928.01.2016. 29703,62 Neto iznos (HRK) 12454,3328.01.2016. 14690,00

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji28.01.2016.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Filozofski fakultet28.01.2016. OIB isplatitelja 9063371580428.01.2016.
Neto iznos mjesečno (HRK) 3856,5228.01.2016. Pravna osnova Od nesamostalnog rada28.01.2016.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.01.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji28.01.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Europa press holding doo28.01.2016. HANZA MEDIA doo OIB poslodavca 7951754574528.01.2016.
Bruto iznos (HRK) 16386,3028.01.2016. 16385,3523.01.2020. Neto iznos (HRK) 10346,3528.01.2016.
Datum stupanja u radni odnos 01/04/199828.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa 28.01.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji28.01.2016. Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 5700,00 Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti
Vremenski raspon Jednokratno
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 1000,00 Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti
Vremenski raspon Jednokratno
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 1734,18 361,14 Pravna osnova Od nesamostalnog rada
Vremenski raspon Jednokratno
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji28.01.2016. Postoji

Obveza

Vrsta obveze Drugo Nositelj obveze Osobno
Druga obveza posudba
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Ratko Bajakić Dejan Jović Dušan Lukić Iznos duga (početni iznos glavnice) 60000,00 44000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2019
Rok vraćanja u mjesecima 60 44 Iznos mjesečnog anuiteta 1000,00 Ugovorena kamatna stopa 0,00
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2016.
Mjesto Zagreb28.01.2016. Poštanski broj 1000028.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2016. Površina 47,6028.01.2016. 46,57
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 550000,0028.01.2016.
Katastarska općina Trnje28.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća28.01.2016. Kuća sa okućnicom16.05.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2016.
Mjesto Zagreb28.01.2016. Poštanski broj 1000028.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2016. Površina 100,0028.01.2016. 518,00 621,12
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 850000,0028.01.2016. 1332000,75
Katastarska općina Šestine28.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2016.
Oblik vlasništva Životni partner28.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Benkovac Poštanski broj 23420
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 40000,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 28500,00
Katastarska općina Ceranje Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 33,00
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Gračac Poštanski broj 23243
Mjerna jedinica površine čhv - čhv Površina 10860,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2650,00
Katastarska općina Velika Popina Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 33,00
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji28.01.2016. Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Citroen 1. 4 I
Godina proizvodnje 2006 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 13500,00
Oblik vlasništva Životni partner Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji28.01.2016. Postoji

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta HT d.o.o
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 69 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 175,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Životni partner Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji28.01.2016.

Podatci o štednji

Iznos 86000,0028.01.2016. Valuta HRK - Hrvatska Kuna28.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 5247,8728.01.2016. 10977,9316.05.2019. 4534,58 Valuta USD - Američki Dolar28.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 38558,1428.01.2016. 14163,7016.05.2019. 302,42 481,83 Valuta EUR - Euro28.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 400,0028.01.2016. 400,66 Valuta CHF - Švicarski Franak28.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 5000,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Životni partner Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji28.01.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe SKD Prosvjeta28.01.2016. Sjedište pravne osobe Zagreb28.01.2016.
OIB pravne osobe 3793628847128.01.2016.
Datum učlanjenja 05/11/199228.01.2016. Datum kraja članstva 28.01.2016.
Funkcije član28.01.2016.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Srpsko narodno vijeće14.12.2020. Sjedište pravne osobe Zagreb14.12.2020.
OIB pravne osobe 2987390279014.12.2020.
Datum učlanjenja 19/07/199714.12.2020. Datum kraja članstva 14.12.2020.
Funkcije predsjednik14.12.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Samostalna demokratska srpska stranka14.12.2020. Sjedište pravne osobe Vukovar14.12.2020.
OIB pravne osobe 3990851019214.12.2020.
Datum učlanjenja 19/03/199714.12.2020. Datum kraja članstva 14.12.2020.
Funkcije predsjednik14.12.2020.
Napomena