Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Milka Beus

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Milka23.08.2022. Prezime Beus23.08.2022.
Stručna sprema Stručni Specijalist23.08.2022.
Zvanje stručni specijalist ekonomije23.08.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke23.08.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena23.08.2022. Izvanbračna zajednica15.02.2024.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.08.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 21276 Duge Njive23.08.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.08.2022. Postoji15.02.2024. Mjesto 21276 Vrgorac15.02.2024.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor23.08.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti PODUZETNIČKI CENTAR VRGORAC d.o.o. za poslovne usluge, Vrgorac23.08.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21276 VRGORAC23.08.2022. Ulica HRVATSKIH VELIKANA23.08.2022. Kućni broj 6223.08.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3859888231323.08.2022.
Datum početka mandata 25/12/202123.08.2022. Predviđeni datum kraja mandata 14/02/202723.08.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.08.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji23.08.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji23.08.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.08.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji23.08.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto DIREKTOR23.08.2022. Naziv pravne osobe PODUZETNIČKI CENTAR VRGORAC D.O.O.23.08.2022. OIB pravne osobe 1161037890123.08.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21276 VRGORAC23.08.2022. Ulica HRVATSKIH VELIKANA23.08.2022. Kućni broj 6223.08.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 14/02/201723.08.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 23.08.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 16165,0023.08.2022. 2145,4623.08.2022. Neto iznos (EUR) 11901,9623.08.2022. 1579,6611.12.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.08.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji23.08.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji15.02.2024.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC OIB poslodavca 28128148322
Bruto iznos (EUR) 2050,00 Neto iznos (EUR) 1200,00
Datum stupanja u radni odnos 02/11/2011 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca MI BRAĆA PIVAC D.O.O. 15.02.2024. OIB poslodavca 2812814832215.02.2024.
Bruto iznos (EUR) 1580,0015.02.2024. Neto iznos (EUR) 1100,0015.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 01/06/201215.02.2024. Datum prestanka radnog odnosa 15.02.2024.
Napomena 15.02.2024.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji23.08.2022. Postoji15.02.2024.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Familienkasse Bayern SUd15.02.2024. OIB isplatitelja 0000000000115.02.2024.
Neto iznos (EUR) 400,0015.02.2024. Vremenski raspon Mjesečno15.02.2024.
Vrsta Poticaj (potpora)15.02.2024.
Korisnik Svrha
Napomena INOZEMNI DJEČJI DOPALATAK, SR NJEMAČKA OD 01.01.2023 DO 31.07.2023 MJESEČNO15.02.2024.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji23.08.2022. Postoji15.02.2024.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP BANKA D.D. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2023
Rok vraćanja u mjesecima 180 Iznos mjesečnog anuiteta 850,00 Ugovorena kamatna stopa 2,99
Napomena SUBVENCIJA APN

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.02.2024. Nositelj obveze Osobno15.02.2024.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP BANKA D.D.15.02.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,0015.02.2024.
Valuta duga EUR - Euro15.02.2024. Godina zaduženja 202315.02.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 18015.02.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 550,0015.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 2,9915.02.2024.
Napomena SUFINANICRANJE APN U IZNOSU 42% MJESEČNE RATE15.02.2024.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.08.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji23.08.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište23.08.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.08.2022.
Mjesto VRGORAC23.08.2022. Poštanski broj 2127623.08.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.08.2022. Površina 425,0023.08.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0023.08.2022. 10617,8223.08.2022.
Katastarska općina VRGORAC23.08.2022. Vrsta vlasništva Knjižno23.08.2022.
Oblik vlasništva Osobno23.08.2022. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava23.08.2022.
Napomena PREMA RJEŠENJU O NASLJEĐIVANJU IZA SMRTI OCA, SLAVKO VUJČIĆ O-327/20 UPP/OS-75/20 NASLJEDILA SAM KNJIŽNO VLASNIŠTVO NAD POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTIMA KOJE SE VODI U SUVLASNIČKIM DIJELOVIMA ( NPR 1/88) , A ZA KOJE NE ZNAM ZK IZVATKE NITI KNJIŽNE UDJELE BUDUĆI DA VLASNIČKI UDJELI NISU RJEŠENI VEĆ SE POLJOPRIVREDNA ZEMLJA VODI NA 50-TAK SUVLASNIKA. NADALJE VLASNIŠTVO NA LEGALIZIRANOJ KUĆI, ODNOSNO NA NEZAKONITO OZVEDENOJ GRAĐEVINI KOJA NEMA FORMIRANU PARCELU KAO NI VLASNIČKI LIST.23.08.2022. Rješenje o nasljeđivanju O-327/20 UPP/OS-75/20 Nekretnine: knjižno vlasništvo cijeli suvlasnički dio : zk.ul.br 435 k.o. Dragljane kat čest.77,293/2,398/1,398/2,441,443/2,1258/1,1261,1475,3543/7,3583,3587/1,4440,4446,4447,5039/3,5046,5508/1,5603,5604,5937/8,5937/9,5977/2,5977/8,5998/1,5998/2,5998/3,6000/1,6001,6023 i 6024 zk.ul.436, k.o. dragljane: 6030,6031.6032,6090/1,6091,6092,6093,6094,6095,6096,6097,6098,6101/1,6106,6107,6108,6109,6110,6111,6143,6144,6145,6146,6147 zk.ul.437, k.o. dragljane: 6156/1,6157,6158,6159,6160/2,6161/2,6162,6178,6179,6180,6218/1,6242/2,6245/1,6253,6254,6275/1,6276/1,6277,6282/1,6282/2,6282/3,6318 zk.ul.438, k.o. dragljane: 90,92,97,110/1,110/2,110/5,110/7,142/2 zk.ul.443 k.o. dragljane: 93,94,107,108,109,110/4,293/1,444/3,1815/1,1815/2,1915,2895,2896,3581,3582,3586,3777/4,4954,4957/2,4958,4959/2,4959/3,4970,4971,4972,4973,4974,5039/2,5054,5055,5056,5605,6281/3,6281/4,6283,6284,6285 zk.ul 444, k.o. dragljane: 5607,5608,5609,5610,5611,5623,5624,5846,5847,5849,5937/4,5937/7,5937/10,5937/11,5964/2,5977/1,5977/5,5977/7,5992/1,5992/2,5993,5999/1,5999/2,6000/2,6033,6034,6059,6121,6138 zk ul.445, k.o. dragljane: 6160/1,6161/1,6163,6164,6165,6168,6169,6242/1,6244/2,6244/3,6246,6263/1,6264,6268,6275/4,6278,6280,6281/1,6281/2,6365,6366,6367,6368,6369,6370 Izvanknjižno vlasništvo, suvlasnički dio 1/3 na nekretninama upisanim u posjedovni list 140 k.o. dragljane: 363/4,367/5,1258/1,1474/2,1529/4,1815/2,1913,2344/2,2506/3,3583,4955,4972,5031,5039/1,5039/3,5044,5617,5618,5619,5621,5625,5888/1,5937/8,5937/15,5937/16,5964/1,5964/2,5965,5980,6033,6034,6035,6098,6099,6102,6103,6106,6109,6160/2,6164,6168,6215,6225,6235/2,6244/1,6246,6282/2,6290,6291/1,6291/2,6295/1,6296/1,6297,6304/1,6304/2,6342,6343,6439 nekretnine upisane u posjedovni list br 393 k.o. dragljane: 6124,6125,6139,6140 manje zahtjevna zgrada ukupne građevinske bruto površine 372,17 m četvornih/stambeno poslovna zgrada: suteren, prizemlje i kat ( bez vlasničkog lista) - građevina neuvjetna za život pomoćna zgrada 19,44 m četvornih bez vlasničkog lista , obje izgrađene na parceli 5888/1 k.o. dragljane ( vlasništvo RH), ne postoji ZK izvadak11.12.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.08.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.08.2022. Marka/tip VW TORURAN23.08.2022.
Godina proizvodnje 200323.08.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0023.08.2022. 3981,6823.08.2022.
Oblik vlasništva Osobno23.08.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.08.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil15.02.2024. Marka/tip RENAULT15.02.2024.
Godina proizvodnje 201715.02.2024. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8000,0015.02.2024.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug15.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.02.2024.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.08.2022.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip AUTOMOBIL RENAULT MEGANE
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8000,00
Oblik vlasništva Životni partner Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji23.08.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji23.08.2022.

Podatci o štednji

Iznos 17000,0023.08.2022. 21000,00 Valuta EUR - Euro23.08.2022.
Oblik vlasništva Osobno23.08.2022. Način stjecanja Nasljedstvom23.08.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU23.08.2022.

Podatci o štednji

Iznos 1500,0023.08.2022. 2900,00 Valuta EUR - Euro23.08.2022.
Oblik vlasništva Dijete23.08.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.08.2022. Od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 23.08.2022.

Podatci o štednji

Iznos 1200,0023.08.2022. 2600,00 Valuta EUR - Euro23.08.2022.
Oblik vlasništva Dijete23.08.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.08.2022.
Napomena 23.08.2022.

Podatci o štednji

Iznos 300,0015.02.2024. Valuta EUR - Euro15.02.2024.
Oblik vlasništva Dijete15.02.2024. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.02.2024.
Napomena 15.02.2024.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji23.08.2022.