Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Milka Beus

Zbirna imovinska kartica obveznika

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Milka23.08.2022. Prezime Beus23.08.2022.
Stručna sprema Stručni Specijalist23.08.2022.
Zvanje stručni specijalist ekonomije23.08.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke23.08.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena23.08.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.08.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 21276 Duge Njive23.08.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.08.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor23.08.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti PODUZETNIČKI CENTAR VRGORAC d.o.o. za poslovne usluge, Vrgorac23.08.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21276 VRGORAC23.08.2022. Ulica HRVATSKIH VELIKANA23.08.2022. Kućni broj 6223.08.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3859888231323.08.2022.
Datum početka mandata 25/12/202123.08.2022. Predviđeni datum kraja mandata 14/02/202723.08.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.08.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji23.08.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji23.08.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.08.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji23.08.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto DIREKTOR23.08.2022. Naziv pravne osobe PODUZETNIČKI CENTAR VRGORAC D.O.O.23.08.2022. OIB pravne osobe 1161037890123.08.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21276 VRGORAC23.08.2022. Ulica HRVATSKIH VELIKANA23.08.2022. Kućni broj 6223.08.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 14/02/201723.08.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 23.08.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 16165,0023.08.2022. Neto iznos (HRK) 11901,9623.08.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.08.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji23.08.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji23.08.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji23.08.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.08.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji23.08.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište23.08.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.08.2022.
Mjesto VRGORAC23.08.2022. Poštanski broj 2127623.08.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.08.2022. Površina 425,0023.08.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 80000,0023.08.2022.
Katastarska općina VRGORAC23.08.2022. Vrsta vlasništva Knjižno23.08.2022.
Oblik vlasništva Osobno23.08.2022. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava23.08.2022.
Napomena PREMA RJEŠENJU O NASLJEĐIVANJU IZA SMRTI OCA, SLAVKO VUJČIĆ O-327/20 UPP/OS-75/20 NASLJEDILA SAM KNJIŽNO VLASNIŠTVO NAD POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTIMA KOJE SE VODI U SUVLASNIČKIM DIJELOVIMA ( NPR 1/88) , A ZA KOJE NE ZNAM ZK IZVATKE NITI KNJIŽNE UDJELE BUDUĆI DA VLASNIČKI UDJELI NISU RJEŠENI VEĆ SE POLJOPRIVREDNA ZEMLJA VODI NA 50-TAK SUVLASNIKA. NADALJE VLASNIŠTVO NA LEGALIZIRANOJ KUĆI, ODNOSNO NA NEZAKONITO OZVEDENOJ GRAĐEVINI KOJA NEMA FORMIRANU PARCELU KAO NI VLASNIČKI LIST.23.08.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.08.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.08.2022. Marka/tip VW TORURAN23.08.2022.
Godina proizvodnje 200323.08.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0023.08.2022.
Oblik vlasništva Osobno23.08.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.08.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.08.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji23.08.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji23.08.2022.

Podatci o štednji

Iznos 17000,0023.08.2022. Valuta EUR - Euro23.08.2022.
Oblik vlasništva Osobno23.08.2022. Način stjecanja Nasljedstvom23.08.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU23.08.2022.

Podatci o štednji

Iznos 1500,0023.08.2022. Valuta EUR - Euro23.08.2022.
Oblik vlasništva Dijete23.08.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.08.2022.
Napomena 23.08.2022.

Podatci o štednji

Iznos 1200,0023.08.2022. Valuta EUR - Euro23.08.2022.
Oblik vlasništva Dijete23.08.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.08.2022.
Napomena 23.08.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji23.08.2022.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: