Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Miljenko Horvat

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Miljenko30.06.2017. Prezime Horvat 30.06.2017. Horvat08.07.2021.
Stručna sprema VSS30.06.2017.
Zvanje Projektant informacijskih sistema30.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska seljačka stranka30.06.2017. Nisam član stranke29.03.2023.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana30.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece30.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 40320 Donji Kraljevec30.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji30.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik30.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Donji Kraljevec30.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 40320 Donji Kraljevec30.06.2017. Ulica Kolodvorska30.06.2017. Kućni broj 52d30.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854065528130.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201730.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 29/05/202130.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno30.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji30.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji30.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji30.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji30.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 10000,0030.06.2017. 14850,0014.01.2020. 1970,9314.01.2020. 2579,3209.02.2024. Neto iznos (EUR) 7100,0030.06.2017. 10000,0014.01.2020. 1327,2314.01.2020. 1762,7609.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji30.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji30.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji30.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca HORVAT d.o.o.30.06.2017. OIB poslodavca 8475191998430.06.2017.
Bruto iznos (EUR) 49220,0030.06.2017. 6000,0014.01.2020. 796,3414.01.2020. Neto iznos (EUR) 39320,0030.06.2017. 4300,0014.01.2020. 570,7114.01.2020.
Datum stupanja u radni odnos 24/02/199230.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 30.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji30.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji30.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji30.06.2017. Ne postoji14.01.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.06.2017. Nositelj obveze Osobno30.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ30.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,0030.06.2017. 6636,1430.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna30.06.2017. EUR - Euro30.06.2017. Godina zaduženja 201430.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6030.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1000,0030.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,0030.06.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji30.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji30.06.2017. Postoji14.01.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom14.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.01.2020.
Mjesto Donji Kraljevec14.01.2020. Poštanski broj 4032014.01.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.01.2020. Površina 1364,0014.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000000,0014.01.2020. 132722,8114.01.2020.
Katastarska općina Donji Kraljevec14.01.2020. Vrsta vlasništva Knjižno14.01.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama14.01.2020. Način stjecanja Nasljedstvom14.01.2020.
Postotak 50,0014.01.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom14.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.01.2020.
Mjesto Donji Kraljevec14.01.2020. Poštanski broj 4032014.01.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.01.2020. Površina 727,0014.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 800000,0014.01.2020. 106178,2514.01.2020.
Katastarska općina Donji Kraljevec14.01.2020. Vrsta vlasništva Knjižno14.01.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama14.01.2020. Način stjecanja Nasljedstvom14.01.2020.
Postotak 45,0014.01.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji30.06.2017. Postoji14.01.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil14.01.2020. Marka/tip Škoda14.01.2020. KIA
Godina proizvodnje 201614.01.2020. 2023 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0014.01.2020. 40000,00
Oblik vlasništva Osobno14.01.2020. Način stjecanja Prodajom imovine14.01.2020. Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji30.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji30.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio30.06.2017. Naziv poslovnog subjekta HORVAT d.o.o30.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 8475191998430.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Donji Kraljevec30.06.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 0,2530.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu30.06.2017.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 30.06.2017. 30.06.2017. 30.06.2017. 30.06.2017. 30.06.2017. 30.06.2017. 30.06.2017. OIB 30.06.2017. 30.06.2017. 30.06.2017. 30.06.2017. 30.06.2017. 30.06.2017. 30.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Suvlasnik s trećim osobama30.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala30.06.2017.
Postotak 0,2530.06.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji30.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji30.06.2017. Postoji29.03.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe LD Srnjak Donji Kraljevec Goričan29.03.2023. Sjedište pravne osobe Goričan, Dravska 5129.03.2023.
OIB pravne osobe 5807554018729.03.2023.
Datum učlanjenja 10/05/200529.03.2023. Datum kraja članstva 29.03.2023.
Funkcije 29.03.2023.
Napomena 29.03.2023.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: