Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Miljenko Cvitanović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Miljenko09.05.2021. Prezime Cvitanović09.05.2021.
Stručna sprema VSS09.05.2021.
Zvanje Diplomirani pravnik09.05.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke09.05.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana09.05.2021.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece09.05.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb09.05.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji09.05.2021.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ravnatelja09.05.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje09.05.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb09.05.2021. Ulica Antuna Mihanovića09.05.2021. Kućni broj 309.05.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851459540309.05.2021.
Datum početka mandata 19/04/202109.05.2021. Predviđeni datum kraja mandata 19/04/202509.05.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno09.05.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji09.05.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji09.05.2021.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji09.05.2021.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji09.05.2021.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj Direkcije za upravljanje ljudskim resursima09.05.2021. Naziv pravne osobe Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga09.05.2021. OIB pravne osobe 4937618140709.05.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb09.05.2021. Ulica Franje Račkoga09.05.2021. Kućni broj 609.05.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/11/201909.05.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 18/04/202109.05.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22658,0009.05.2021. Neto iznos (HRK) 14792,5709.05.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji09.05.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji09.05.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2000,0009.05.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka09.05.2021.
Vremenski raspon Jednokratno09.05.2021.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2254,7509.05.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka09.05.2021.
Vremenski raspon Jednokratno09.05.2021.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 123,6109.05.2021. Pravna osnova Od kapitala09.05.2021.
Vremenski raspon Jednokratno09.05.2021.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 846,7209.05.2021. Pravna osnova Od kapitala09.05.2021.
Vremenski raspon Jednokratno09.05.2021.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 569,2309.05.2021. Pravna osnova povrat poreza09.05.2021.
Vremenski raspon Jednokratno09.05.2021.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji09.05.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji09.05.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit09.05.2021. Nositelj obveze Osobno09.05.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.09.05.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 115546,2209.05.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna09.05.2021. Godina zaduženja 202009.05.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 6009.05.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 2207,0809.05.2021. Ugovorena kamatna stopa 5,5009.05.2021.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji09.05.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji09.05.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji09.05.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil09.05.2021. Marka/tip Toyota Yaris09.05.2021.
Godina proizvodnje 202009.05.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 89000,0009.05.2021.
Oblik vlasništva Osobno09.05.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)09.05.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji09.05.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji09.05.2021.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice09.05.2021. Naziv poslovnog subjekta AD Plastik d.d.09.05.2021.
OIB poslovnog subjekta 4835174062109.05.2021. Sjedište poslovnog subjekta Solin09.05.2021.
Broj dionica 12009.05.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,0009.05.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%09.05.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno09.05.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka09.05.2021.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice09.05.2021. Naziv poslovnog subjekta Valamar Riviera d.d.09.05.2021.
OIB poslovnog subjekta 3620121284709.05.2021. Sjedište poslovnog subjekta Poreč09.05.2021.
Broj dionica 52009.05.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 0,0009.05.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%09.05.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno09.05.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka09.05.2021.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice09.05.2021. Naziv poslovnog subjekta Adris grupa d.d.09.05.2021.
OIB poslovnog subjekta 8202316797709.05.2021. Sjedište poslovnog subjekta Rovinj09.05.2021.
Broj dionica 2909.05.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 10,0009.05.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%09.05.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno09.05.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka09.05.2021.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice09.05.2021. Naziv poslovnog subjekta Podravka prehrambena industrija d.d.09.05.2021.
OIB poslovnog subjekta 1892852325209.05.2021. Sjedište poslovnog subjekta Koprivnica09.05.2021.
Broj dionica 1609.05.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 220,0009.05.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%09.05.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno09.05.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka09.05.2021.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu09.05.2021. Naziv poslovnog subjekta Allianz Equity otvoreni investicijski fond09.05.2021.
OIB poslovnog subjekta 4219417004409.05.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb09.05.2021.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 40487,2509.05.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno09.05.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka09.05.2021.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu09.05.2021. Naziv poslovnog subjekta ZB Global otvoreni investicijski fond09.05.2021.
OIB poslovnog subjekta 2388936304509.05.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb09.05.2021.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 23510,9409.05.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno09.05.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka09.05.2021.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu09.05.2021. Naziv poslovnog subjekta ZB Bond otvoreni investicijski fond09.05.2021.
OIB poslovnog subjekta 2388936304509.05.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb09.05.2021.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 23047,4209.05.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno09.05.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka09.05.2021.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji09.05.2021.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji09.05.2021.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: