Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Milivoj Kurtov

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Milivoj15.09.2017. Prezime Kurtov 15.09.2017.
Stručna sprema SSS15.09.2017.
Zvanje Ekonomist 15.09.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica15.09.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana15.09.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece15.09.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 23211 Pakoštane15.09.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji15.09.2017. Mjesto 23211 Pakoštane15.09.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik15.09.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Pakoštane15.09.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23211 Pakoštane15.09.2017. Ulica Kraljice Jelene 15.09.2017. Kućni broj 7815.09.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852338106015.09.2017. Fax (službeni) +3852338106415.09.2017.
Datum početka mandata 05/06/201715.09.2017. Predviđeni datum kraja mandata 05/06/202115.09.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno15.09.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji15.09.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji15.09.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji15.09.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji15.09.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Općinski načelnik 15.09.2017. Naziv pravne osobe Općina Pakoštane 15.09.2017. OIB pravne osobe 0611333157815.09.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23211 Pakoštane15.09.2017. Ulica Kraljice Jelene 15.09.2017. Kućni broj 7815.09.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 05/06/201615.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa 05/06/201715.09.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 17699,5015.09.2017. Neto iznos (HRK) 13922,7215.09.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji15.09.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji15.09.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 30000,0015.09.2017. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti15.09.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini15.09.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Postoji15.09.2017.

Subvencija/donacija/poticaj

Isplatitelj Agencija za plačanje u poljoprivredi 15.09.2017. OIB isplatitelja 9912223570915.09.2017.
Neto iznos (HRK) 5190,0015.09.2017. Vremenski raspon Na godišnjoj razini15.09.2017.
Vrsta Poticaj15.09.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji15.09.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji15.09.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji15.09.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.09.2017. Nosioc obveze Osobno15.09.2017.
Vjerovnik Partner banka 15.09.2017. Iznos duga 21000,0015.09.2017.
Valuta duga EUR - Euro15.09.2017. Godina zaduženja 201615.09.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 3015.09.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 3185,0015.09.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,0015.09.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.09.2017. Nosioc obveze Osobno15.09.2017.
Vjerovnik Splitska banka 15.09.2017. Iznos duga 230000,0015.09.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna15.09.2017. Godina zaduženja 201215.09.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6515.09.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 33360,0015.09.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,0015.09.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.09.2017. Nosioc obveze Osobno15.09.2017.
Vjerovnik Partner banka 15.09.2017. Iznos duga 115949,3515.09.2017.
Valuta duga EUR - Euro15.09.2017. Godina zaduženja 201015.09.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 13215.09.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1216,0015.09.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,0015.09.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.09.2017. Nosioc obveze Osobno15.09.2017.
Vjerovnik Partner banka 15.09.2017. Iznos duga 85237,7115.09.2017.
Valuta duga EUR - Euro15.09.2017. Godina zaduženja 200815.09.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12015.09.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 931,0015.09.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,0015.09.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji15.09.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji15.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom15.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.09.2017.
Mjesto Pakoštane15.09.2017. Poštanski broj 2321115.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.09.2017. Površina 768,0015.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1400000,0015.09.2017.
Katastarska općina Pakoštane15.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)15.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd15.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.09.2017.
Mjesto Biograd 15.09.2017. Poštanski broj 2321015.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar15.09.2017. Površina 1,1615.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,0015.09.2017.
Katastarska općina BIOGRAD 15.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.09.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)15.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd15.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.09.2017.
Mjesto BIOGRAD15.09.2017. Poštanski broj 23210015.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar15.09.2017. Površina 0,4215.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 80000,0015.09.2017.
Katastarska općina BIOGRAD 15.09.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno15.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.09.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)15.09.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji15.09.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji15.09.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji15.09.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji15.09.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji15.09.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Turistička zajednica Pakoštane 15.09.2017. Sjedište pravne osobe Pakoštane, 15.09.2017.
OIB pravne osobe 7523949218615.09.2017.
Datum učlanjenja 05/06/201715.09.2017. Datum kraja članstva 15.09.2017.
Funkcije Predsjednik turističke zajednice Pakoštane 15.09.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Komunalac 15.09.2017. Sjedište pravne osobe Biograd 15.09.2017.
OIB pravne osobe 7939917478315.09.2017.
Datum učlanjenja 05/06/201715.09.2017. Datum kraja članstva 15.09.2017.
Funkcije član Skupštine 15.09.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Agencija Han Vrana 15.09.2017. Sjedište pravne osobe Vrana 15.09.2017.
OIB pravne osobe 3284316062815.09.2017.
Datum učlanjenja 05/06/201715.09.2017. Datum kraja članstva 15.09.2017.
Funkcije Predsjednik upravnog vijeća 15.09.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: