Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Milivoj Kurtov

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Milivoj15.09.2017. Prezime Kurtov 15.09.2017.
Stručna sprema SSS15.09.2017.
Zvanje Ekonomist 15.09.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica15.09.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana15.09.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece15.09.2017. Nema djece

Podatci o prebivalištu

Grad 23211 Pakoštane15.09.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji15.09.2017. Ne postoji20.10.2021. Postoji27.01.2023. Ne postoji14.02.2024. Mjesto 23211 Pakoštane15.09.2017. 10000 Zagreb27.01.2023.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik15.09.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Pakoštane15.09.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23211 Pakoštane15.09.2017. Ulica Kraljice Jelene 15.09.2017. Kućni broj 7815.09.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852338106015.09.2017.
Datum početka mandata 05/06/201715.09.2017. 21/05/202120.10.2021. Predviđeni datum kraja mandata 05/06/202115.09.2017. 21/05/202520.10.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno15.09.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji15.09.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji15.09.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji15.09.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji15.09.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Općinski načelnik 15.09.2017. Naziv pravne osobe Općina Pakoštane 15.09.2017. OIB pravne osobe 0611333157815.09.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23211 Pakoštane15.09.2017. Ulica Kraljice Jelene 15.09.2017. Kućni broj 7815.09.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 05/06/201615.09.2017. 15/05/202020.10.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 05/06/201715.09.2017. 15/05/202120.10.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 17699,5015.09.2017. 21062,4120.10.2021. 2795,4120.10.2021. 2830,6914.02.2024. Neto iznos (EUR) 13922,7215.09.2017. 14279,9420.10.2021. 1895,1520.10.2021. 1923,6514.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji15.09.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji15.09.2017. Ne postoji20.10.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 30000,0015.09.2017. 3981,6815.09.2017. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti15.09.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini15.09.2017.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji15.09.2017. Postoji20.10.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca KBC Zagreb20.10.2021. OIB poslodavca 4637725734220.10.2021.
Bruto iznos (EUR) 30000,0020.10.2021. 4379,8527.01.2023. Neto iznos (EUR) 18000,0020.10.2021. 2627,9127.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 25/05/200420.10.2021. Datum prestanka radnog odnosa 20.10.2021.
Napomena 20.10.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji15.09.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji15.09.2017. Ne postoji20.10.2021.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plačanje u poljoprivredi 15.09.2017. OIB isplatitelja 9912223570915.09.2017.
Neto iznos (EUR) 5190,0015.09.2017. 688,8315.09.2017. Vremenski raspon Na godišnjoj razini15.09.2017.
Vrsta Poticaj15.09.2017.
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Postoji15.09.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.09.2017. Nositelj obveze Osobno15.09.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Partner banka 15.09.2017. OTP banka20.10.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 21000,0015.09.2017. 300000,0020.10.2021. 39816,8420.10.2021.
Valuta duga EUR - Euro15.09.2017. HRK - Hrvatska Kuna20.10.2021. EUR - Euro20.10.2021. Godina zaduženja 201615.09.2017. 202120.10.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 3015.09.2017. 12020.10.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 3185,0015.09.2017. 3099,0420.10.2021. 411,3120.10.2021. Ugovorena kamatna stopa 5,0015.09.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.09.2017. Nositelj obveze Osobno15.09.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Splitska banka 15.09.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 230000,0015.09.2017. 30526,2515.09.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna15.09.2017. EUR - Euro15.09.2017. Godina zaduženja 201215.09.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6515.09.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 33360,0015.09.2017. 4427,6315.09.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,0015.09.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.09.2017. Nositelj obveze Osobno15.09.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Partner banka 15.09.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 115949,3515.09.2017.
Valuta duga EUR - Euro15.09.2017. Godina zaduženja 201015.09.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 13215.09.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1216,0015.09.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,0015.09.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.09.2017. Nositelj obveze Osobno15.09.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Partner banka 15.09.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 85237,7115.09.2017.
Valuta duga EUR - Euro15.09.2017. Godina zaduženja 200815.09.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12015.09.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 931,0015.09.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,0015.09.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Leasing20.10.2021. Nositelj obveze Osobno20.10.2021.
Predmet leasinga osobni automobil20.10.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Euroherc20.10.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 190000,0020.10.2021. 25217,3320.10.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna20.10.2021. EUR - Euro20.10.2021. Godina zaduženja 202120.10.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 6020.10.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 3585,7220.10.2021. 475,8120.10.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,0020.10.2021.
Napomena 20.10.2021. MERCEDES E KLASE, GODINA PROIZVODNJE 2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji15.09.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji15.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom15.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.09.2017.
Mjesto Pakoštane15.09.2017. Poštanski broj 2321115.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.09.2017. Površina 768,0015.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1400000,0015.09.2017. 150000,0020.10.2021. 6777000,00 899462,47
Katastarska općina Pakoštane15.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)15.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena ČESTICA NASLJEĐENA OD OCA ŠIME KURTOV, OIB: 87720922589 27.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd15.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.09.2017.
Mjesto Biograd 15.09.2017. Pakoštane20.10.2021. Poštanski broj 2321015.09.2017. 2321120.10.2021.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar15.09.2017. m2 - metar kvadratni20.10.2021. Površina 1,1615.09.2017. 1286,0020.10.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 400000,0015.09.2017. 48225,0020.10.2021. 6400,5620.10.2021.
Katastarska općina BIOGRAD 15.09.2017. Pakoštane20.10.2021. Vrsta vlasništva Knjižno15.09.2017. Vanknjižno20.10.2021.
Oblik vlasništva Osobno15.09.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)15.09.2017. Nasljedstvom20.10.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena NASLJEĐENO OD OCA ŠIME KURTOV, OIB: 87720922589 27.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd15.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.09.2017.
Mjesto BIOGRAD15.09.2017. Pakoštane20.10.2021. Poštanski broj 23210015.09.2017. 2321120.10.2021.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar15.09.2017. m2 - metar kvadratni20.10.2021. Površina 0,4215.09.2017. 1230,0020.10.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0015.09.2017. 46125,0020.10.2021. 6121,8420.10.2021.
Katastarska općina BIOGRAD 15.09.2017. Pakoštane20.10.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno15.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.09.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)15.09.2017. Nasljedstvom20.10.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena NASLJEĐENO OD OCA ŠIME KURTOV, OIB: 87720922589 27.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište20.10.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.10.2021.
Mjesto Pakoštane20.10.2021. Poštanski broj 2321120.10.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.10.2021. Površina 701,0020.10.2021. 767,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0020.10.2021. 1150500,00 152697,59
Katastarska općina Pakoštane20.10.2021. Vrsta vlasništva Knjižno20.10.2021.
Oblik vlasništva Osobno20.10.2021. Način stjecanja Nasljedstvom20.10.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 20.10.2021. NASLJEĐENO OD OCA ŠIME KURTOV, OIB: 87720922589 27.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom20.10.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.10.2021.
Mjesto Pakoštane20.10.2021. Poštanski broj 2321120.10.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.10.2021. Površina 767,0020.10.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0020.10.2021. 1150500,00 152697,59
Katastarska općina Pakoštane20.10.2021. Vrsta vlasništva Knjižno20.10.2021.
Oblik vlasništva Osobno20.10.2021. Način stjecanja Nasljedstvom20.10.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 20.10.2021. NASLJEĐENO OD OCA ŠIME KURTOV, OIB: 87720922589 27.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd20.10.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.10.2021.
Mjesto Pakoštane20.10.2021. Poštanski broj 2321120.10.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.10.2021. Površina 1150,0020.10.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 43125,0020.10.2021. 5723,6720.10.2021.
Katastarska općina Pakoštane20.10.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno20.10.2021.
Oblik vlasništva Osobno20.10.2021. Način stjecanja Nasljedstvom20.10.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 20.10.2021. NASLJEĐENO OD OCA ŠIME KURTOV, OIB: 87720922589 27.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd20.10.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.10.2021.
Mjesto Pakoštane20.10.2021. Poštanski broj 2321120.10.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.10.2021. Površina 5207,0020.10.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 42712,5020.10.2021. 5668,8620.10.2021.
Katastarska općina Pakoštane20.10.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno20.10.2021.
Oblik vlasništva Osobno20.10.2021. Način stjecanja Nasljedstvom20.10.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 20.10.2021. NASLJEĐENO OD OCA ŠIME KURTOV, OIB: 87720922589 27.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd20.10.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.10.2021.
Mjesto Pakoštane20.10.2021. Poštanski broj 2321120.10.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.10.2021. Površina 1124,0020.10.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 42150,0020.10.2021. 5594,2720.10.2021.
Katastarska općina Pakoštane20.10.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno20.10.2021.
Oblik vlasništva Osobno20.10.2021. Način stjecanja Nasljedstvom20.10.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 20.10.2021. NASLJEĐENO OD OCA ŠIME KURTOV, OIB: 87720922589 27.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd20.10.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.10.2021.
Mjesto Pakoštane20.10.2021. Poštanski broj 2321120.10.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.10.2021. Površina 917,0020.10.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 34387,5020.10.2021. 4563,9420.10.2021.
Katastarska općina Pakoštane20.10.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno20.10.2021.
Oblik vlasništva Osobno20.10.2021. Način stjecanja Nasljedstvom20.10.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 20.10.2021. NASLJEĐENO OD OCA ŠIME KURTOV, OIB: 87720922589 27.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pakoštane Poštanski broj 23211
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 767,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1150500,00 152697,59
Katastarska općina Pakoštane Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena NASLJEĐENO OD OCA ŠIME KURTOV, OIB: 87720922589, DVA BROJA ZK ULOŠKA 3482 I 1834 DVA BROJA ZK ULOŠKA 3482 I 183427.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan08.02.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.02.2022.
Mjesto Zagreb08.02.2022. Poštanski broj 1000008.02.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.02.2022. Površina 104,9208.02.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000000,0008.02.2022. 265445,6208.02.2022.
Katastarska općina Maksimir08.02.2022. Vrsta vlasništva Knjižno08.02.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug08.02.2022. Način stjecanja Nasljedstvom08.02.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena NASLJEĐENO OD OCA PETAR LOVRIĆ OIB 2053566715508.02.2022. 27.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji15.09.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji15.09.2017. Postoji08.02.2022.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine08.02.2022. Marka/tip MOTORNA BRODICA TIP IMPERIAL08.02.2022.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 375000,0008.02.2022. 24000,0027.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug08.02.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada08.02.2022.
Napomena 08.02.2022.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine14.02.2024. Marka/tip Osobni automobil Mercedes E klase14.02.2024.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0014.02.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug14.02.2024. Način stjecanja Kupnjom od štednje14.02.2024.
Napomena 14.02.2024.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji15.09.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji15.09.2017. Postoji08.02.2022.

Podatci o štednji

Iznos 250000,0008.02.2022. 225000,0027.01.2023. Valuta EUR - Euro08.02.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug08.02.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada08.02.2022.
Napomena 08.02.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji15.09.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Turistička zajednica Pakoštane 15.09.2017. Sjedište pravne osobe Pakoštane, 15.09.2017.
OIB pravne osobe 7523949218615.09.2017.
Datum učlanjenja 05/06/201715.09.2017. 18/08/202020.10.2021. Datum kraja članstva 15.09.2017.
Funkcije Predsjednik turističke zajednice Pakoštane 15.09.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Komunalac 15.09.2017. Sjedište pravne osobe Biograd 15.09.2017.
OIB pravne osobe 7939917478315.09.2017.
Datum učlanjenja 05/06/201715.09.2017. Datum kraja članstva 15.09.2017.
Funkcije član Skupštine 15.09.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Agencija Han Vrana 15.09.2017. Sjedište pravne osobe Vrana 15.09.2017.
OIB pravne osobe 3284316062815.09.2017.
Datum učlanjenja 05/06/201715.09.2017. Datum kraja članstva 15.09.2017.
Funkcije Predsjednik upravnog vijeća 15.09.2017.
Napomena