Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Milijan Brkić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Milijan Prezime Brkić
Stručna sprema VSS
Zvanje DIPLOMIRANI KRIMINALIST Stručni specijalist kriminalistike15.04.2020. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana Razveden/Razvedena25.09.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik Potpredsjednik16.11.2016. Zastupnik15.04.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica TRG SVETOG MARKA Kućni broj 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569477 +3851456945611.11.2016. +3851456947715.04.2020. Fax (službeni) 22.02.2016. +3851630389311.11.2016. +3851456953715.04.2020.
Datum početka mandata 28/12/2015 14/10/201611.11.2016. 19/03/202015.04.2020. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/2019 14/10/202011.11.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji Ne postoji15.04.2020.

Druga javna dužnost

Dužnost Glavni tajnik Naziv pravne osobe HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
OIB pravne osobe 04150008463 Način obnašanja dužnosti Profesionalno
Datum početka dužnosti 25/05/2012 Datum kraja dužnosti
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb Ulica TRG u00c5u00bdRTAVA FAŠIZMA Kućni broj 4
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38514653203 Fax (službeni)
e-mail (službeni) tajnistvo@hdz.hr Mobitel (službeni)

Druga javna dužnost

Dužnost Zamjenik11.11.2016. ZAMJENIK PREDSJEDNIKA25.09.2017. Naziv pravne osobe HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA11.11.2016.
OIB pravne osobe 0415000846311.11.2016. Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.11.2016. Volonterski25.09.2017.
Datum početka dužnosti 28/05/201611.11.2016. Datum kraja dužnosti 11.11.2016.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb11.11.2016. Ulica TRG u00c5u00bdRTAVA FAŠIZMA11.11.2016. Kućni broj 411.11.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851456320311.11.2016. Fax (službeni) 11.11.2016.
e-mail (službeni) tajnistvo@hdz.hr11.11.2016. Mobitel (službeni) 11.11.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto GLAVNI TAJNIK Naziv pravne osobe HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA OIB pravne osobe 04150008463
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica TRG u00c5u00bdRTAVA FAŠIZMA Kućni broj 4
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 25/05/2012 Datum prestanka radnog odnosa 04/06/201611.11.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto SABORSKI ZASTUPNIK11.11.2016. Naziv pravne osobe HRVATSKI SABOR11.11.2016. OIB pravne osobe 3859750623411.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.11.2016. Ulica TRG SVETOG MARKA11.11.2016. Kućni broj 611.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 28/12/201511.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa 31/01/201611.11.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto ZAMJENIK11.11.2016. ZAMJENIK PREDSJEDNIKA25.09.2017. Naziv pravne osobe HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA11.11.2016. OIB pravne osobe 0415000846311.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.11.2016. Ulica TRG u00c5u00bdRTAVA FAŠIZMA11.11.2016. Kućni broj 411.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 28/05/201611.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa 11.11.2016. 13/10/201625.09.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Potpredsjednik15.04.2020. Naziv pravne osobe HRVATSKI SABOR15.04.2020. OIB pravne osobe 3859750623415.04.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb15.04.2020. Ulica TRG SVETOG MARKA15.04.2020. Kućni broj 615.04.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 14/10/201615.04.2020. Datum prestanka radnog odnosa 19/03/202015.04.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 23062,84 31246,4311.11.2016. 31385,3025.09.2017. 23472,8415.04.2020. Neto iznos (HRK) 16513,59 21133,4811.11.2016. 22263,0525.09.2017. 16619,5515.04.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji14.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 18000,0014.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak14.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini14.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 120,0001.02.2019. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak01.02.2019.
Vremenski raspon Mjesečno01.02.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3211,4229.10.2019. 2908,0215.04.2020. Pravna osnova Od osiguranja29.10.2019.
Vremenski raspon Mjesečno29.10.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca KLOBUK MB DOO KLOBUK MB d.o.o.29.02.2016. OIB poslodavca 44582984983
Bruto iznos (HRK) 53339,42 Neto iznos (HRK) 40451,27
Datum stupanja u radni odnos 20/02/2002 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik PRIVREDNA BANKA Iznos duga 200000,0022.02.2016.
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2008
Rok vraćanja u mjesecima 360 Iznos mjesečnog anuiteta 739,00 Ugovorena kamatna stopa 2,0022.02.2016.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik ANTE GAŠPAR Iznos duga 571350,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2007
Rok vraćanja u mjesecima 00 Iznos mjesečnog anuiteta 00,00 Ugovorena kamatna stopa 00,00

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Bračni drug
Vjerovnik KABA Iznos duga 162059,0022.02.2016. 94059,0011.11.2016.
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2007
Rok vraćanja u mjesecima 300 Iznos mjesečnog anuiteta 9500,0022.02.2016. 1240,0029.02.2016. Ugovorena kamatna stopa 5,7522.02.2016.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica11.11.2016. Nosioc obveze Bračni drug11.11.2016.
Vjerovnik JOZO BRKIĆ11.11.2016. Iznos duga 68000,0011.11.2016.
Valuta duga EUR - Euro11.11.2016. Godina zaduženja 201611.11.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 0011.11.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 00,0011.11.2016. Ugovorena kamatna stopa 00,0011.11.2016.

Obveza

Vrsta obveze Drugo25.09.2017. Nosioc obveze Osobno25.09.2017.
Druga obveza Alimentacija i troškovi25.09.2017.
Vjerovnik Dijete25.09.2017. Iznos duga 0,0025.09.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna25.09.2017. Godina zaduženja 201725.09.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 0025.09.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 7000,0025.09.2017. Ugovorena kamatna stopa 0,0025.09.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit01.02.2019. Nosioc obveze Osobno01.02.2019.
Vjerovnik HRVATSKA POŠTANSKA BANKA01.02.2019. Iznos duga 150000,0001.02.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna01.02.2019. Godina zaduženja 201801.02.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 12001.02.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 1602,0001.02.2019. Ugovorena kamatna stopa 5,1501.02.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto ZAGREB Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 143,62
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500000,00
Katastarska općina GRAD ZAGREB VRAPČE NOVO29.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto SVETI ROK Poštanski broj 53444
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 800,00 730,0014.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,00
Katastarska općina SVETI ROK Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Osobno14.12.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Postotak 20,00

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto ZAGREB Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 63,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700000,00
Katastarska općina ZAGREB Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto ZAGREB Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 30,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 80000,0022.02.2016.
Katastarska općina ZAGREB Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji Postoji08.03.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl08.03.2019. Marka/tip Harley-Davidson08.03.2019.
Godina proizvodnje 201808.03.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 230000,0008.03.2019.
Oblik vlasništva Osobno08.03.2019. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)08.03.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta KABA
OIB poslovnog subjekta 08106331075 Sjedište poslovnog subjekta KARLOVAC
Broj dionica 3809 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,00
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Novčanom pozajmicom

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta PRFC
OIB poslovnog subjekta 39508009387 Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB
Broj dionica 89 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 10,00
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti Zaduženjem kod banke (Kredit)29.02.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta BZJU
OIB poslovnog subjekta 66671729980 Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB
Broj dionica 45 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 300,00
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti Zaduženjem kod banke (Kredit)29.02.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta DIOKI
OIB poslovnog subjekta 71451172026 Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB
Broj dionica 388 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 240,00
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti Zaduženjem kod banke (Kredit)29.02.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta HRVATSKI TELEKOM
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB
Broj dionica 69 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,00
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti Zaduženjem kod banke (Kredit)29.02.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta MIV
OIB poslovnog subjekta 95240603723 Sjedište poslovnog subjekta VARAu00c5u00bdDIN
Broj dionica 21 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 3700,00
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti Zaduženjem kod banke (Kredit)29.02.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio29.02.2016. Naziv poslovnog subjekta Klobuk MB d.o.o.29.02.2016.
OIB poslovnog subjekta 4458298498329.02.2016. Sjedište poslovnog subjekta Pavlenski put 5c29.02.2016.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0029.02.2016.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos29.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug29.02.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)29.02.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji