Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Milena Granatir

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Milena Prezime Granatir
Stručna sprema SSS
Zvanje tkalac Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 40315 Mursko Središće13.10.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji13.10.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Vratišinec

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 40316 VRATIŠINEC Ulica DR .VINKA ŽGANCA Kućni broj 2

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38540866006
Datum početka mandata 21/05/2017 Predviđeni datum kraja mandata 21/05/2021
Način obnašanja dužnosti Volonterski Stvarni datum kraja mandata 16/05/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto SKLADIŠTAR Naziv pravne osobe ČATEKS d.d. OIB pravne osobe 16536095427
Sjedište pravne osobe
Mjesto 40000 Čakovec Ulica ZRINSKO FRANKOPANSKA Kućni broj 25
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 05/09/1989 Datum prestanka radnog odnosa

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji13.10.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto SKLADIŠTE Naziv pravne osobe ČATEKS d.d. OIB pravne osobe 16536095427
Sjedište pravne osobe
Mjesto 40000 Čakovec Ulica zrinsko frankopanska Kućni broj 25
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 05/09/1989 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 1000,00

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj čateks d.d. OIB isplatitelja 16536095427
Neto iznos mjesečno (HRK) 3400,00 5300,0015.06.2021. Pravna osnova Od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca TONELO OIB poslodavca NEMA OIB
Bruto iznos (HRK) 180000,00 19000,0015.06.2021. Neto iznos (HRK) 140000,00 16000,0015.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 05/05/2005 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ERSTE STEIMARKISHE BANK Iznos duga (početni iznos glavnice) 117820,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 1500,00 Ugovorena kamatna stopa 8,00
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.06.2021. Nositelj obveze Osobno15.06.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ERSTE STEIMARKISHE BANK15.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 72000,0015.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna15.06.2021. Godina zaduženja 201915.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 8415.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1027,0315.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 5,7015.06.2021.
Napomena 15.06.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto GORNJI KRALJEVEC Poštanski broj 40315
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4320,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 300000,00
Katastarska općina GORNJI KRALJEVEC Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Darovnim ugovorom
Postotak 50,00
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma13.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.10.2017.
Mjesto BATVAČI13.10.2017. Poštanski broj 5221513.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.10.2017. Površina 428,0013.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0013.10.2017.
Katastarska općina VODNJAN13.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.10.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.10.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.10.2017.
Postotak 50,0013.10.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak13.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.10.2017.
Mjesto GORNJI KRALJEVEC13.10.2017. Poštanski broj 4031513.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.10.2017. Površina 3079,0013.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0013.10.2017.
Katastarska općina GORNJI KRALJEVEC13.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.10.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom13.10.2017.
Postotak 35,0013.10.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište13.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.10.2017.
Mjesto GORNJI KRALJEVEC13.10.2017. Poštanski broj 4031513.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.10.2017. Površina 5062,0013.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0013.10.2017.
Katastarska općina GORNJI KRALJEVEC13.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.10.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.10.2017. Način stjecanja Na neki drugi način13.10.2017.
Postotak 50,0013.10.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine NASLJEDSTVOM KUPOVINOM13.10.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)13.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.10.2017.
Mjesto GORNJI KRALJEVEC13.10.2017. Poštanski broj 4031513.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.10.2017. Površina 2158,0013.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0013.10.2017.
Katastarska općina GORNJI KRALJEVEC13.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno13.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom13.10.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma13.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.10.2017.
Mjesto GORNJI KRALJEVEC13.10.2017. Poštanski broj 4031513.10.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar13.10.2017. Površina 10000,0013.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0013.10.2017.
Katastarska općina BREŽNI KOTAR13.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.10.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom13.10.2017.
Postotak 12,0013.10.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip peugeot cc 206
Godina proizvodnje 200513.10.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.10.2017. Marka/tip ROVER 2513.10.2017.
Godina proizvodnje 200013.10.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7000,0013.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno13.10.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.10.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.10.2017. Marka/tip ROVER 7513.10.2017.
Godina proizvodnje 200313.10.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0013.10.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug13.10.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.10.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil15.06.2021. Marka/tip NISAN15.06.2021.
Godina proizvodnje 201315.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0015.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno15.06.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)15.06.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji Postoji15.06.2021.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice15.06.2021. Naziv poslovnog subjekta ČATEKS ČAKOVEC15.06.2021.
OIB poslovnog subjekta 1653609542715.06.2021. Sjedište poslovnog subjekta ČAKOVEC15.06.2021.
Broj dionica 95015.06.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 150,0015.06.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%15.06.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno15.06.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)15.06.2021.
Napomena 15.06.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji13.10.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe DVD GORNJI KRALJEVEC13.10.2017. Sjedište pravne osobe POLJSKA 213.10.2017.
OIB pravne osobe 3779019901013.10.2017.
Datum učlanjenja 10/02/201513.10.2017. Datum kraja članstva 13.10.2017.
Funkcije TAJNIK13.10.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe KUU DRUŠTVO ŽENA13.10.2017. Sjedište pravne osobe GORNJI KRALJEVEC 13.10.2017.
OIB pravne osobe 6346249322513.10.2017.
Datum učlanjenja 05/04/201413.10.2017. Datum kraja članstva 13.10.2017.
Funkcije TAJNIK13.10.2017.
Napomena
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: