Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Milan Kujundžić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Milan11.11.2016. Prezime Kujundžić11.11.2016.
Stručna sprema Doktor Znanosti11.11.2016.
Zvanje doktor medicine11.11.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica11.11.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana11.11.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece11.11.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb11.11.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji11.11.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik11.11.2016. Ministar18.11.2016. Zastupnik04.03.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor11.11.2016. Ministarstvo zdravstva18.11.2016. Hrvatski sabor04.03.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb11.11.2016. Ulica Trg sv. Marka 11.11.2016. Ksaver18.11.2016. Trg Setog Marka04.03.2020. Kućni broj 611.11.2016. 200a18.11.2016. 604.03.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456922211.11.2016. +3851467708918.11.2016. +3851456922204.03.2020. Fax (službeni) +3851630300811.11.2016. +3851467709118.11.2016. 04.03.2020.
Datum početka mandata 14/10/201611.11.2016. 19/10/201618.11.2016. 07/02/202004.03.2020. Predviđeni datum kraja mandata 14/10/202011.11.2016. 19/10/202018.11.2016. 16/10/202004.03.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.11.2016. Volonterski17.11.2016. Profesionalno18.11.2016. Volonterski04.03.2020. Stvarni datum kraja mandata 18/10/2016 28/01/2020 22/07/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji11.11.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji11.11.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji11.11.2016. Postoji04.03.2020.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto redovni profesor04.03.2020. Naziv pravne osobe Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet04.03.2020. OIB pravne osobe 4500168659804.03.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb04.03.2020. Ulica Šalata04.03.2020. Kućni broj 304.03.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 29/01/202004.03.2020. Datum prestanka radnog odnosa 04.03.2020.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto pročelnik Zavoda za gastroenterologiju04.03.2020. Naziv pravne osobe Klinička bolnica Dubrava Zagreb04.03.2020. OIB pravne osobe 3220614837104.03.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb04.03.2020. Ulica Avenija Gojka Šuška04.03.2020. Kućni broj 604.03.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 29/01/202004.03.2020. Datum prestanka radnog odnosa 04.03.2020.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji11.11.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto redovni profesor11.11.2016. ministar 04.03.2020. Naziv pravne osobe Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet11.11.2016. Ministarstvo zdravstva04.03.2020. OIB pravne osobe 4500168659811.11.2016. 8836224849204.03.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.11.2016. Ulica Šalata11.11.2016. Ksaver04.03.2020. Kućni broj 311.11.2016. 200a04.03.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 26/10/200511.11.2016. 01/02/200818.11.2016. 19/10/201604.03.2020. Datum prestanka radnog odnosa 11.11.2016. 18/10/201618.11.2016. 28/01/202004.03.2020.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto pročelnik Zavoda za gastroenterologiju18.11.2016. Naziv pravne osobe Klinička bolnica Dubrava18.11.2016. OIB pravne osobe 3220614837118.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb18.11.2016. Ulica Avenija Gojka Šuška18.11.2016. Kućni broj 618.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 04/11/199618.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa 18/10/201618.11.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 1500,0011.11.2016. 28969,6118.11.2016. 29344,2202.03.2020. Neto iznos (HRK) 1500,0011.11.2016. 16137,8418.11.2016. 17959,9502.03.2020.
Volonterski (HRK) 0,0017.11.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji11.11.2016. Ne postoji18.11.2016. Postoji04.03.2020.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet11.11.2016. OIB isplatitelja 5902094324011.11.2016.
Neto iznos mjesečno (HRK) 8200,0011.11.2016. Pravna osnova Od nesamostalnog rada11.11.2016.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Klinička bolnica Dubrava11.11.2016. OIB isplatitelja 3220614837111.11.2016.
Neto iznos mjesečno (HRK) 10300,0011.11.2016. Pravna osnova Od nesamostalnog rada11.11.2016.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet04.03.2020. OIB isplatitelja 5902094324004.03.2020.
Neto iznos mjesečno (HRK) 11052,2404.03.2020. Pravna osnova Od nesamostalnog rada04.03.2020.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Klinička bolnica Dubrava Zagreb04.03.2020. OIB isplatitelja 3220614837104.03.2020.
Neto iznos mjesečno (HRK) 13158,9504.03.2020. Pravna osnova Od nesamostalnog rada04.03.2020.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji11.11.2016. Postoji18.11.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 00,0018.11.2016. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti18.11.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.11.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 00,0018.11.2016. Pravna osnova Od druge djelatnosti18.11.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.11.2016.
Druga djelatnost poslovi gastroenterologa18.11.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0004.03.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak04.03.2020.
Vremenski raspon Mjesečno04.03.2020.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji11.11.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji11.11.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Poliklinika Croatia zdravstveno osiguranje11.11.2016. OIB poslodavca 4530281277511.11.2016.
Bruto iznos (HRK) 33000,0011.11.2016. 396000,0016.11.2016. 42200,00 36300,0002.03.2020. Neto iznos (HRK) 17800,0011.11.2016. 213600,0016.11.2016. 21892,00 21948,6702.03.2020.
Datum stupanja u radni odnos 08/08/201111.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa 11.11.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji11.11.2016. Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 35000,0023.01.2020. Pravna osnova Od druge djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Druga djelatnost ukupni bonus za 2017. 2018. i 2019. godinu iznosi 105000 kuna 23.01.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 370000,00 Pravna osnova Od druge djelatnosti
Vremenski raspon Jednokratno
Druga djelatnost Rješenje o nasljedstvu nakon smrti majke

Podatci o obvezama

Obveze Postoji11.11.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit11.11.2016. Nosioc obveze Bračni drug11.11.2016.
Vjerovnik OTP banka11.11.2016. Iznos duga 65000,0011.11.2016.
Valuta duga EUR - Euro11.11.2016. Godina zaduženja 201611.11.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 12011.11.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 627,3411.11.2016. Ugovorena kamatna stopa 2,9911.11.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.12.2019. Nosioc obveze Bračni drug12.12.2019.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb12.12.2019. Iznos duga 100000,0012.12.2019.
Valuta duga EUR - Euro12.12.2019. Godina zaduženja 201912.12.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 7212.12.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 1500,0012.12.2019. Ugovorena kamatna stopa 2,0012.12.2019.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica Nosioc obveze Bračni drug
Vjerovnik Miro Palac Iznos duga 300000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2019
Rok vraćanja u mjesecima 023.01.2020. 2402.03.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 0,0023.01.2020. Ugovorena kamatna stopa 0,00

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji11.11.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji11.11.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman11.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.11.2016.
Mjesto Novalja11.11.2016. Poštanski broj 5329111.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.11.2016. Površina 50,0011.11.2016. 67,7202.03.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,0011.11.2016. 750000,0023.01.2020.
Katastarska općina Novalja11.11.2016. Novalja - I02.03.2020. Vrsta vlasništva Knjižno11.11.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug11.11.2016. Osobno02.03.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.11.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća11.11.2016. Kuća sa okućnicom02.03.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.11.2016.
Mjesto Zagreb11.11.2016. Poštanski broj 1000011.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.11.2016. Površina 131,9111.11.2016. 375,4702.03.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 900000,0011.11.2016. 1500000,0023.01.2020.
Katastarska općina Markuševec11.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno11.11.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug11.11.2016. Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama02.03.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)11.11.2016.
Postotak 50,0002.03.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća11.11.2016. Kuća sa okućnicom02.03.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.11.2016.
Mjesto Ivanbegovina11.11.2016. Poštanski broj 2125211.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.11.2016. Površina 100,0011.11.2016. 1238,0002.03.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,0011.11.2016. 650000,0023.01.2020.
Katastarska općina Imotski11.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno11.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno11.11.2016. Način stjecanja Nasljedstvom11.11.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom12.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.12.2019.
Mjesto Zagreb12.12.2019. Poštanski broj 1000012.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.12.2019. Površina 288,0012.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1462500,0012.12.2019.
Katastarska općina Grad Zagreb12.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno12.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug12.12.2019. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)12.12.2019. Na neki drugi način, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Drugi način stjecanja nekretnine štednja

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)02.03.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.03.2020.
Mjesto Zagreb02.03.2020. Poštanski broj 1000002.03.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv02.03.2020. Površina 100,0002.03.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 160000,0002.03.2020.
Katastarska općina Markuševec02.03.2020. Vrsta vlasništva Knjižno02.03.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama02.03.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)02.03.2020.
Postotak 50,0002.03.2020.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji11.11.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.11.2016. Marka/tip Audi A411.11.2016.
Godina proizvodnje 200811.11.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0011.11.2016. 45000,0023.01.2020.
Oblik vlasništva Osobno11.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.11.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji11.11.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji11.11.2016. Postoji02.03.2020.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice02.03.2020. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom d.d.02.03.2020.
OIB poslovnog subjekta 8179314656002.03.2020. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb02.03.2020.
Broj dionica 6902.03.2020. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 00,0002.03.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Udio manji od 0.5%02.03.2020.
Oblik vlasništva Osobno02.03.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.03.2020.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice02.03.2020. Naziv poslovnog subjekta HNK Haduk š.d.d.02.03.2020.
OIB poslovnog subjekta 0478551659002.03.2020. Sjedište poslovnog subjekta Split02.03.2020.
Broj dionica 202.03.2020. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 500,0002.03.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Udio manji od 0.5%02.03.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug02.03.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.03.2020.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji11.11.2016.

Podatci o štednji

Iznos 50000,0011.11.2016. Valuta HRK - Hrvatska Kuna11.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno11.11.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.11.2016.

Podatci o štednji

Iznos 30000,0011.11.2016. Valuta EUR - Euro11.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno11.11.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.11.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji11.11.2016.