Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mihael Zmajlović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Mihael22.02.2016. Prezime Zmajlović 22.02.2016.
Stručna sprema VSS22.02.2016.
Zvanje diplomirani ekonomist22.02.2016. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske22.02.2016. Socijaldemokratska partija Hrvatske22.02.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana22.02.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece22.02.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10450 Jastrebarsko22.02.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji22.02.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik22.02.2016. Ministar22.02.2016. Zastupnik26.02.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor22.02.2016. Ministarstvo Zaštite Okoliša I Prirode22.02.2016. Hrvatski Sabor26.02.2016. Hrvatski sabor26.02.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb22.02.2016. Ulica Trg sv. Marka22.02.2016. Radnička cesta22.02.2016. Trg sv. Marka26.02.2016. Kućni broj 622.02.2016. 8022.02.2016. 626.02.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456931322.02.2016. +3851371717522.02.2016. +3851456931326.02.2016.
Datum početka mandata 30/01/201622.02.2016. 13/06/201222.02.2016. 30/01/201626.02.2016. 14/10/201619.10.2016. Predviđeni datum kraja mandata 01/12/201922.02.2016. 22/02/201922.02.2016. 01/12/201926.02.2016. 14/10/202019.10.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno22.02.2016. Stvarni datum kraja mandata 22/01/2016 22/07/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji22.02.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji22.02.2016. Postoji05.02.2018.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Skupštine05.02.2018. Naziv pravne osobe Zagrebačka županija05.02.2018.
OIB pravne osobe 0713226955305.02.2018. Način obnašanja dužnosti Volonterski05.02.2018.
Datum početka dužnosti 20/06/201705.02.2018. Datum kraja dužnosti 05.02.2018.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb05.02.2018. Ulica Ulica grada Vukovara05.02.2018. Kućni broj 72/V05.02.2018.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851600940105.02.2018.
e-mail (službeni) 05.02.2018. Mobitel (službeni) 05.02.2018.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji22.02.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji22.02.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 29000,0022.02.2016. 31000,0022.02.2016. 29000,0026.02.2016. 30000,0019.10.2016. 26750,0005.02.2018. 26850,0001.01.2019. Neto iznos (HRK) 16500,0022.02.2016. 17500,0022.02.2016. 16500,0026.02.2016. 17000,0019.10.2016. 19400,0005.02.2018. 17970,0001.01.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji22.02.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji22.02.2016. Postoji01.01.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0001.01.2019. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak01.01.2019.
Vremenski raspon Mjesečno01.01.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji22.02.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji22.02.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Dječji vrtić Radost Jastrebarsko22.02.2016. OIB poslodavca 2561057692722.02.2016.
Bruto iznos (HRK) 90000,0022.02.2016. 9038,5028.07.2020. Neto iznos (HRK) 75000,0022.02.2016. 6585,0028.07.2020.
Datum stupanja u radni odnos 01/01/200622.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa 22.02.2016.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji22.02.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji22.02.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit22.02.2016. Nositelj obveze Osobno22.02.2016.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) RBA22.02.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 10000,0022.02.2016.
Valuta duga EUR - Euro22.02.2016. Godina zaduženja 201422.02.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 2422.02.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 448,0022.02.2016. Ugovorena kamatna stopa 7,0522.02.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit22.02.2016. Nositelj obveze Osobno22.02.2016.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) RBA22.02.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 12000,0022.02.2016. 100000,0002.05.2019.
Valuta duga EUR - Euro22.02.2016. HRK - Hrvatska Kuna02.05.2019. Godina zaduženja 201422.02.2016. 201902.05.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 4822.02.2016. 3602.05.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 282,0022.02.2016. 3016,0002.05.2019. Ugovorena kamatna stopa 5,9722.02.2016. 5,4302.05.2019.

Obveza

Vrsta obveze Drugo22.02.2016. Nositelj obveze Bračni drug22.02.2016.
Druga obveza Leasing22.02.2016.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) VB Leasing22.02.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 8371,0022.02.2016.
Valuta duga EUR - Euro22.02.2016. Godina zaduženja 201422.02.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 3622.02.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 252,0022.02.2016. Ugovorena kamatna stopa 7,5222.02.2016.

Obveza

Vrsta obveze Drugo05.02.2018. Nositelj obveze Osobno05.02.2018.
Druga obveza Ugovor o operativnom leasingu05.02.2018.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) UniCredit Leasing Croatia d.o.o.05.02.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 17760,0005.02.2018.
Valuta duga EUR - Euro05.02.2018. Godina zaduženja 201705.02.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 4805.02.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 370,0005.02.2018. Ugovorena kamatna stopa 5,0005.02.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji22.02.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji22.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište22.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.02.2016.
Mjesto Jastrebarsko22.02.2016. Poštanski broj 1045022.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.02.2016. Površina 3188,0022.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 480000,0022.02.2016.
Katastarska općina Plešivička Reka22.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno22.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno22.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.02.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji22.02.2016. Ne postoji05.02.2018. Postoji02.05.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil22.02.2016. Marka/tip Toyota Auris22.02.2016.
Godina proizvodnje 201322.02.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 13000,0022.02.2016. 90000,0026.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug22.02.2016. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)22.02.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil02.05.2019. Marka/tip Fiat 50002.05.2019.
Godina proizvodnje 201602.05.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0002.05.2019.
Oblik vlasništva Osobno02.05.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.05.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji22.02.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji22.02.2016. Ne postoji28.07.2020.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice22.02.2016. Naziv poslovnog subjekta Ledo d.d.22.02.2016.
OIB poslovnog subjekta 8795594758122.02.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb22.02.2016.
Broj dionica 422.02.2016. 2405.02.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 380,0022.02.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%22.02.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno22.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.02.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji22.02.2016.

Podatci o štednji

Iznos 250000,0022.02.2016. Valuta HRK - Hrvatska Kuna22.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno22.02.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala22.02.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala22.02.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji22.02.2016.