Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mihael Kurteš

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Mihael 19.06.2017. Prezime Kurteš19.06.2017.
Stručna sprema VSS19.06.2017.
Zvanje Magistar Ekonomije19.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica19.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana19.06.2017. Oženjen/Udana04.01.2023.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece19.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 53202 Perušić19.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji19.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika19.06.2017. Direktor10.06.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Perušić19.06.2017. PERUŠIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti10.06.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 53202 Perušić19.06.2017. Ulica Trg popa Marka Mesića19.06.2017. Kućni broj 219.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855367918819.06.2017. +3855367926910.06.2022.
Datum početka mandata 25/05/201719.06.2017. 20/12/202110.06.2022. Predviđeni datum kraja mandata 25/05/202119.06.2017. 31/12/202210.06.2022. 21/06/202304.01.2023. 29/02/202402.02.2024.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno19.06.2017. Volonterski10.06.2022. Stvarni datum kraja mandata 21/05/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji19.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji19.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji19.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji19.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Viši stručni suradnik za Javnu nabavu Gospodarstvo i EU fondove19.06.2017. Viši savjetnik za financijsko upravljanje unutarnju kontrolu Javnu nabavu i EU fondove te upravljanje u kriznim situacijama10.06.2022. Naziv pravne osobe Općina Perušić19.06.2017. OIB pravne osobe 2930560056719.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 53202 Perušić19.06.2017. Ulica Trg popa Marka Mesića19.06.2017. Kućni broj 219.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/02/201619.06.2017. 17/06/202110.06.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 19.06.2017. 24/05/201707.09.2017. 10.06.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 10036,2019.06.2017. 13783,0406.07.2018. Neto iznos (EUR) 7111,2419.06.2017. 9153,3406.07.2018.
Volonterski (EUR) 0,0010.06.2022.
Napomena Ne primam nikakvu naknadu s osnove mjesta dužnosti Direktora društva.10.06.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji19.06.2017. Postoji10.06.2022.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Općina Perušić10.06.2022. OIB isplatitelja 2930560056710.06.2022.
Neto iznos mjesečno (EUR) 8975,3010.06.2022. 1191,1910.06.2022. 1372,1202.02.2024. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti10.06.2022.
Napomena Na neto iznos se dodaje još naknada za prijevoz i naknada za topli obrok.10.06.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji19.06.2017. Postoji22.01.2021. Ne postoji24.05.2021. Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1250,0022.01.2021. 165,9022.01.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka22.01.2021.
Vremenski raspon Jednokratno22.01.2021.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 700,0010.06.2022. 92,9110.06.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Jednokratno10.06.2022. Mjesečno02.02.2024.
Napomena Po osnovi kao član Nadzornog odbora Društva, po održanoj sjednici nadzornog odbora.10.06.2022. Po osnovi kao član Nadzornog odbora Društva, na mjesečnoj razini.02.02.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1000,00 132,72 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Jednokratno
Napomena Lokalni izbori isplata Općinskog izbornog povjerenstva.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1100,00 146,00 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Jednokratno
Napomena Isplata za prošireno povjerenstvo za lokalne izbore od strane Ličko-Senjske županije

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 780,00 103,52 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Jednokratno
Napomena Drugi krug lokalnih izbora - prošireno povjerenstvo od strane Ličko-Senjske županije uplata.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 66,3604.01.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka04.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno04.01.2023.
Napomena Po osnovi kao član Skupštine Društva, po održanoj sjednici skupštine. Započelo u prosincu 2022.g.04.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji04.01.2023.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Perušić d.o.o.04.01.2023. OIB poslodavca 7238096740604.01.2023.
Bruto iznos (EUR) 1114,6904.01.2023. 1541,4702.02.2024. Neto iznos (EUR) 818,1304.01.2023. 994,3202.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 13/08/202104.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa 04.01.2023.
Napomena U trošak plaće nije uključen trošak prijevoza i trošak toplog obroka na mjesečnoj razini.04.01.2023.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji04.01.2023. Postoji02.02.2024.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 419,6202.02.2024. Pravna osnova Povrat poreza02.02.2024.
Vremenski raspon Jednokratno02.02.2024.
Napomena 02.02.2024.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 50,0002.02.2024. Pravna osnova Od drugog dohodka02.02.2024.
Vremenski raspon Jednokratno02.02.2024.
Napomena Prihod za člana povjerenstva na izborima na biračkim odborima.02.02.2024.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji19.06.2017. Postoji04.01.2023. Ne postoji02.02.2024.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Općina Perušić04.01.2023. OIB isplatitelja 2930560056704.01.2023.
Neto iznos (EUR) 650,3404.01.2023. Vremenski raspon Jednokratno04.01.2023.
Vrsta Subvencija04.01.2023.
Korisnik Svrha
Napomena Financiranje poslodavca za financiranje godišnje uplate za fakultet - upisnina, daljnje usavršavanje. isplata izvršena u ožujku 2022.g.04.01.2023.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji19.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit19.06.2017. Nositelj obveze Osobno19.06.2017. Bračni drug04.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ19.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 25000,0019.06.2017. 80000,0006.07.2018. 5400,0004.01.2023.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna19.06.2017. EUR - Euro19.06.2017. Godina zaduženja 201619.06.2017. 201706.07.2018. 202204.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 3619.06.2017. 8406.07.2018. 3604.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 798,2619.06.2017. 1258,8906.07.2018. 164,2304.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 9,2819.06.2017. 8,3006.07.2018. 5,9804.01.2023.
Napomena Namjena je kupnja vozila bračnog druga.04.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit19.06.2017. Nositelj obveze Osobno19.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ19.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 2850,0019.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro19.06.2017. Godina zaduženja 201719.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 2419.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 124,7919.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,8119.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit02.02.2024. Nositelj obveze Osobno02.02.2024.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb02.02.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 38500,0002.02.2024.
Valuta duga EUR - Euro02.02.2024. Godina zaduženja 202302.02.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 12002.02.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 425,1102.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 5,8802.02.2024.
Napomena 02.02.2024.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji19.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji19.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji19.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil19.06.2017. Marka/tip Audi A419.06.2017.
Godina proizvodnje 200119.06.2017. 201306.07.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0019.06.2017. 130000,0006.07.2018. 115000,0010.06.2022. 13500,0004.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.06.2017. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)06.07.2018.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.01.2023. Marka/tip Citroen C304.01.2023.
Godina proizvodnje 201804.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 11000,0004.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug04.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.01.2023.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil02.02.2024. Marka/tip Audi A402.02.2024.
Godina proizvodnje 201702.02.2024. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 26000,0002.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno02.02.2024. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)02.02.2024.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji19.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji19.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji19.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji19.06.2017. Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Lika ceste d.o.o. Sjedište pravne osobe Gospić
OIB pravne osobe 92953194406
Datum učlanjenja 02/11/2021 Datum kraja članstva
Funkcije Član Nadzornog odbora.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Usluga d.o.o.04.01.2023. Sjedište pravne osobe Bužimska ulica 10, Gospić04.01.2023.
OIB pravne osobe 9007757925904.01.2023.
Datum učlanjenja 01/10/202004.01.2023. Datum kraja članstva 04.01.2023.
Funkcije Član skupštine 04.01.2023.
Napomena Općina Perušić je suvlasnik u društvu Usluga d.o.o. u visini od 23 % te sukladno društvenom ugovoru ista je zastupljena sa 3 člana u skupštini, Općinsko vijeće je doneslo Odluku o imenovanju mene i još dva člana u skupštinu do opoziva, isteka mandata ili opoziva.04.01.2023.