Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Melita Čičak

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Melita21.11.2017. Prezime Čičak21.11.2017.
Stručna sprema VSS21.11.2017.
Zvanje diplomirana pravnica21.11.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica21.11.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana21.11.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece21.11.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb21.11.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.11.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra21.11.2017. ravnatelj uprave25.02.2021. Ravnatelj uprave25.02.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo rada i mirovinskog sustava21.11.2017. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike16.12.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb21.11.2017. Ulica Ulica grada Vukovara21.11.2017. Petračićeva06.12.2019. Prilaz Ivana Visina16.12.2020. Trg Nevenke Topalušić 03.12.2021. Kućni broj 7821.11.2017. 406.12.2019. 316.12.2020. 103.12.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851610631221.11.2017. +3851369645006.12.2019. +3851555706003.12.2021.
Datum početka mandata 26/10/201721.11.2017. 11/02/202125.02.2021. Predviđeni datum kraja mandata 20/11/202021.11.2017. 22/02/202116.12.2020. 10/02/202525.02.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.11.2017. Stvarni datum kraja mandata 11/02/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji21.11.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji21.11.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Upravnog vijeća21.11.2017. Predsjednica Upravnog vijeća06.12.2019. Naziv pravne osobe Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje21.11.2017.
OIB pravne osobe 8439795662321.11.2017. Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.11.2017. Volonterski09.01.2019. Profesionalno25.02.2021.
Datum početka dužnosti 14/12/201621.11.2017. 15/12/202016.12.2020. Datum kraja dužnosti 21.11.2017. 13/12/202416.12.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb21.11.2017. Ulica Mihanovićeva21.11.2017. Kućni broj 321.11.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851459540121.11.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Upravnog vijeća21.11.2017. Naziv pravne osobe Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb21.11.2017.
OIB pravne osobe 6941059839521.11.2017. Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.11.2017. Volonterski09.01.2019.
Datum početka dužnosti 28/05/201521.11.2017. Datum kraja dužnosti 21.11.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb21.11.2017. Ulica Ilica 21.11.2017. Kućni broj 2921.11.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851646123021.11.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji21.11.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji21.11.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 23062,8421.11.2017. 23165,3402.01.2019. 23267,8406.12.2019. 23370,3416.12.2020. 25495,7425.02.2021. 3501,0224.01.2023. Neto iznos (EUR) 15504,9221.11.2017. 14360,1002.01.2019. 14418,8206.12.2019. 14534,2916.12.2020. 16526,9925.02.2021. 2265,1124.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji21.11.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji21.11.2017. Postoji06.12.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3000,0006.12.2019. 398,1706.12.2019. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti06.12.2019.
Vremenski raspon Jednokratno06.12.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2000,0006.12.2019. 265,4506.12.2019. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti06.12.2019.
Vremenski raspon Jednokratno06.12.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 5947,2016.12.2020. 789,3016.12.2020. Pravna osnova povrat poreza16.12.2020.
Vremenski raspon Jednokratno16.12.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 400000,0024.02.2021. 53089,1224.02.2021. Pravna osnova Od druge djelatnosti24.02.2021.
Vremenski raspon Jednokratno24.02.2021.
Druga djelatnost darovanje majke člana obitelji prvog nasljednog reda 24.02.2021.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1000,0025.02.2021. 132,7225.02.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka25.02.2021.
Vremenski raspon Mjesečno25.02.2021.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 5947,2003.12.2021. 789,3003.12.2021. Pravna osnova povrat poreza03.12.2021.
Vremenski raspon Jednokratno03.12.2021.
Napomena 03.12.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 657,7724.01.2023. Pravna osnova Povrat poreza24.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno24.01.2023.
Napomena 24.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 66,3624.01.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka24.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno24.01.2023.
Napomena 24.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji21.11.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Generali osiguranje d.d.21.11.2017. OIB poslodavca 1084074960421.11.2017.
Bruto iznos (EUR) 1428553,5521.11.2017. 142553,5507.12.2017. 13150,7816.12.2020. 1745,3016.12.2020. Neto iznos (EUR) 96415,1621.11.2017. 7889,1116.12.2020. 1047,0516.12.2020.
Datum stupanja u radni odnos 01/04/200421.11.2017. Datum prestanka radnog odnosa 21.11.2017.
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Merkur osiguranje d.d.03.12.2021. OIB poslodavca 0893783543503.12.2021.
Bruto iznos (EUR) 15000,0003.12.2021. 1990,8403.12.2021. Neto iznos (EUR) 10348,0003.12.2021. 1373,4124.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/202103.12.2021. Datum prestanka radnog odnosa 03.12.2021.
Napomena 03.12.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji21.11.2017. Postoji24.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1014,0024.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak24.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno24.01.2023.
Napomena 13. plać u neto iznosu.24.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1800,0524.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak24.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno24.01.2023.
Napomena Isplata božićnice i bonusa u neto iznosu.24.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji21.11.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji21.11.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.11.2017. Nositelj obveze Osobno21.11.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka Zagreb21.11.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,0021.11.2017. 75000,0006.12.2019. 9954,2106.12.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna21.11.2017. EUR - Euro21.11.2017. Godina zaduženja 201721.11.2017. 201906.12.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 3621.11.2017. 4806.12.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 1541,5821.11.2017. 1792,5006.12.2019. 237,8406.12.2019. Ugovorena kamatna stopa 6,9021.11.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Jamstvo21.11.2017. Nositelj obveze Osobno21.11.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka Zagreb21.11.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 18000,0021.11.2017.
Valuta duga EUR - Euro21.11.2017. Godina zaduženja 200421.11.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 18021.11.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 125,8821.11.2017. Ugovorena kamatna stopa 2,0221.11.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.11.2017. Nositelj obveze Bračni drug21.11.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Sberbank21.11.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 15000,0021.11.2017.
Valuta duga EUR - Euro21.11.2017. Godina zaduženja 201421.11.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12021.11.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 176,7121.11.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,6121.11.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo16.12.2020. Nositelj obveze Bračni drug16.12.2020.
Druga obveza financijski leasing korištenje vozila Citroen C316.12.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ Leasing16.12.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 7962,8416.12.2020.
Valuta duga EUR - Euro16.12.2020. Godina zaduženja 202016.12.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 4816.12.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 136,0216.12.2020. Ugovorena kamatna stopa 6,2016.12.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.11.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.11.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan21.11.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.11.2017.
Mjesto Zagreb21.11.2017. Poštanski broj 1001021.11.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.11.2017. Površina 73,2621.11.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 800000,0021.11.2017. 106178,2521.11.2017.
Katastarska općina Zaprudski Otok21.11.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.11.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug21.11.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom21.11.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji21.11.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.11.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji21.11.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji21.11.2017. Postoji24.02.2021.

Podatci o štednji

Iznos 400000,0024.02.2021. 16152,0024.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna24.02.2021. EUR - Euro24.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno24.02.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom24.02.2021.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji21.11.2017.