Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Melita Birčić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Melita12.05.2022. Prezime Birčić12.05.2022.
Stručna sprema Sveučilišni Magistar12.05.2022.
Zvanje Magistar ekonomije12.05.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke12.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana12.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece12.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 48000 Koprivnica12.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji12.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj12.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije12.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 48000 Koprivnica12.05.2022. Ulica Florijanski trg12.05.2022. Kućni broj 412.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854862197812.05.2022.
Datum početka mandata 23/09/202012.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 22/09/202412.05.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno12.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji12.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji12.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji12.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji12.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto RAVNATELJ12.05.2022. Naziv pravne osobe PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO-KRIEŽVAČKE ŽUPANIJE12.05.2022. OIB pravne osobe 7257933438312.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 48000 Koprivnica12.05.2022. Ulica FLORIJANSKI TRG12.05.2022. Kućni broj 412.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 23/09/201612.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 22/09/202012.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 18693,0012.05.2022. 2591,7030.01.2023. Neto iznos (EUR) 12763,5212.05.2022. 1764,8630.01.2023.
Napomena Prosječna mjesečna plaća u 2022. godini iznosila je bruto iznos 2609,38 EUR; neto iznos 1776,18 EUR.30.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji12.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji12.05.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji12.05.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca KIRCEK d.o.o.12.05.2022. OIB poslodavca 5826134239612.05.2022.
Bruto iznos (EUR) 0,0012.05.2022. Neto iznos (EUR) 0,0012.05.2022.
Datum stupanja u radni odnos 15/02/201912.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa 12.05.2022.
Napomena Plaća bračnog druga je od strane poslodavca utvrđena poslovnom tajnom, a podaci o iznosima dostavljeni su Povjerenstvu.12.05.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji12.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji12.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji12.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.05.2022. Nositelj obveze Osobno12.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP BANKA12.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 300000,0012.05.2022. 39816,8412.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.05.2022. EUR - Euro12.05.2022. Godina zaduženja 202112.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 8412.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 300000,0012.05.2022. 4309,59 571,90 Ugovorena kamatna stopa 5,4912.05.2022.
Napomena 12.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Ugovorena polica osiguranja12.05.2022. Nositelj obveze Osobno12.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) CROATIA OSIGURANJE d.d.12.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 3474,3612.05.2022.
Valuta duga EUR - Euro12.05.2022. Godina zaduženja 201312.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12012.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 40,6412.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 0,0012.05.2022.
Napomena 12.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.05.2022. Nositelj obveze Bračni drug12.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ERSTESTEIERMARKISCHE BANK D.D.12.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 225000,0012.05.2022. 39816,8430.01.2023.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.05.2022. EUR - Euro12.05.2022. Godina zaduženja 202012.05.2022. 202230.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 9612.05.2022. 8430.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 2924,0612.05.2022. 566,3330.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,7012.05.2022. 5,1930.01.2023.
Napomena 12.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji12.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji12.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom12.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.05.2022.
Mjesto KOPRIVNICA12.05.2022. Poštanski broj 4800012.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.05.2022. Površina 1310,0012.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,0012.05.2022. 199084,2112.05.2022.
Katastarska općina KOPRIVNICA12.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno12.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug12.05.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom12.05.2022.
Napomena 12.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd12.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.05.2022.
Mjesto KOPRIVNICA12.05.2022. Poštanski broj 4800012.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.05.2022. Površina 780,0012.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0012.05.2022. 4645,3012.05.2022.
Katastarska općina KOPRIVNICA12.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno12.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno12.05.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom12.05.2022.
Napomena 12.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd12.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.05.2022.
Mjesto KOPRIVNICA12.05.2022. Poštanski broj 4800012.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.05.2022. Površina 721,0012.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0012.05.2022. 9954,2112.05.2022.
Katastarska općina KOPRIVNICA12.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno12.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug12.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.05.2022.
Napomena 12.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji12.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.05.2022. Marka/tip RENAULT KADJAR12.05.2022.
Godina proizvodnje 201712.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0012.05.2022. 13272,2812.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug12.05.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.05.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.05.2022. Marka/tip ALFA ROMEO 14712.05.2022.
Godina proizvodnje 200412.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0012.05.2022. 1990,8412.07.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug12.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.05.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.01.2023. Marka/tip Renault Megane30.01.2023.
Godina proizvodnje 201230.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7565,2030.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug30.01.2023. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)30.01.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji12.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji12.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji12.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji12.05.2022.