Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mato Kuzminski

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Mato01.07.2021. Prezime Kuzminski01.07.2021.
Stručna sprema VSS01.07.2021.
Zvanje viši sportski trener streljaštva01.07.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke01.07.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana01.07.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece01.07.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 48324 Koprivnički Bregi01.07.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji01.07.2021. Mjesto 48324 Koprivnički Bregi01.07.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik01.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Koprivnički Bregi01.07.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 48324 Koprivnički Bregi01.07.2021. Ulica Ulica kralja Tomislava01.07.2021. Kućni broj 201.07.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38591283042701.07.2021.
Datum početka mandata 03/06/202101.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 15/05/202501.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Volonterski01.07.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji01.07.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji01.07.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji01.07.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji01.07.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Viši savjetnik za vojnu opremu i oružje01.07.2021. Naziv pravne osobe MORH01.07.2021. OIB pravne osobe 01.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb01.07.2021. Ulica Stančićeva01.07.2021. Kućni broj 601.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 07/04/198101.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/12/202001.07.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Volonterski (HRK) 4789,3701.07.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji01.07.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji01.07.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji01.07.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca MORH01.07.2021. OIB poslodavca HR6648618271401.07.2021.
Bruto iznos (HRK) 6881,8601.07.2021. Neto iznos (HRK) 5204,3901.07.2021.
Datum stupanja u radni odnos 14/06/198901.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa 01.07.2021.
Napomena 01.07.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji01.07.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji01.07.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji01.07.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit01.07.2021. Nositelj obveze Osobno01.07.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka01.07.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 109000,0001.07.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna01.07.2021. Godina zaduženja 202001.07.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 7201.07.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1747,0101.07.2021. Ugovorena kamatna stopa 5,4001.07.2021.
Napomena 01.07.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji01.07.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji01.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća01.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.07.2021.
Mjesto Koprivnički Bregi01.07.2021. Poštanski broj 4832401.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.07.2021. Površina 201,0001.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 900000,0001.07.2021.
Katastarska općina Koprivnički Bregi01.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug01.07.2021. Način stjecanja Na neki drugi način, Zaduženjem kod banke (Kredit)01.07.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Vlastita sredstva i kredit kod banke01.07.2021.
Napomena 01.07.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji01.07.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil01.07.2021. Marka/tip BMW01.07.2021.
Godina proizvodnje 201401.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 100000,0001.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.07.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)01.07.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji01.07.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji01.07.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji01.07.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji01.07.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga zagoraca Podravina01.07.2021. Sjedište pravne osobe Ulica hrvatske državnosti 36, Herešin01.07.2021.
OIB pravne osobe 0969164197001.07.2021.
Datum učlanjenja 04/04/201201.07.2021. Datum kraja članstva 01.07.2021.
Funkcije PREDSJEDNIK UDRUGE ZAGORACA PODRAVINE KOPRIVNICA01.07.2021. Član udruge26.01.2022.
Napomena NA SJEDNICI SKUPŠTINE KOJA ĆE SE ODRŽATI U 07. MJESECU 2021. GODINE TRAŽITI ĆU RAZRJEŠENJE S TE DUŽNOSTI . SKUPŠTINA UDRUGE NIJE SE MOGLA ODRADITI ZBOG EPIDEMIJE COVID 1901.07.2021. Odstupio s dužnosti predsjednika udruge na vlastiti zahtjev 30.12.2021.26.01.2022.