Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mato Franković

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Mato 29.10.2016. Prezime Franković29.10.2016.
Stručna sprema VŠS29.10.2016.
Zvanje Asociate in applied science29.10.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica29.10.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana29.10.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece29.10.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 20236 Mokošica29.10.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji29.10.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik29.10.2016. Gradonačelnik31.08.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor29.10.2016. Grad Dubrovnik31.08.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb29.10.2016. 20000 Dubrovnik Ulica Markov trg29.10.2016. Pred dvorom Kućni broj 629.10.2016. 1

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852045502129.10.2016. +38520351709 Fax (službeni) 29.10.2016. +38520321528
Datum početka mandata 14/10/201629.10.2016. 09/06/2017 Predviđeni datum kraja mandata 16/10/202029.10.2016. 21/06/2020 09/06/202102.05.2019.
Način obnašanja dužnosti Volonterski29.10.2016. Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji29.10.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji29.10.2016. Ne postoji Postoji31.08.2017. Ne postoji02.05.2019.

Druga javna dužnost

Dužnost predsjednik Gradskog vijeća grada Dubrovnika29.10.2016. Naziv pravne osobe Grad Dubrovnik29.10.2016.
OIB pravne osobe 2171249471929.10.2016. Način obnašanja dužnosti Volonterski29.10.2016. Profesionalno
Datum početka dužnosti 07/04/201529.10.2016. 09/06/2017 Datum kraja dužnosti 04/04/201729.10.2016. 21/05/2021
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 20000 Dubrovnik29.10.2016. Ulica Pred dvorom29.10.2016. Kućni broj 129.10.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3852035173029.10.2016. Fax (službeni) 29.10.2016.
e-mail (službeni) mfrankovic@dubrovnik.hr29.10.2016. mayor@dubrovnik.hr Mobitel (službeni) +38599245589129.10.2016. +385997302396

Druga javna dužnost

Dužnost Član turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice31.08.2017. Naziv pravne osobe Hrvatska Turistička Zajednica31.08.2017.
OIB pravne osobe 7250136818031.08.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski31.08.2017.
Datum početka dužnosti 31/03/201631.08.2017. Datum kraja dužnosti 31.08.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb31.08.2017. Ulica Iblerov trg 10 31.08.2017. Kućni broj 1031.08.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3852035170931.08.2017. Fax (službeni) 31.08.2017.
e-mail (službeni) gradonacelnik@dubrovnik.hr31.08.2017. Mobitel (službeni) 31.08.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji29.10.2016. Ne postoji

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Direktor ACI marine Dubrovnik29.10.2016. Naziv pravne osobe ACI d.d29.10.2016. OIB pravne osobe 1719504965929.10.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51410 Opatija29.10.2016. Ulica Maršala Tita29.10.2016. Kućni broj 15129.10.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/05/200929.10.2016. Datum prestanka radnog odnosa 29.10.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji29.10.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Direktor ACI marine Dubrovnik29.10.2016. Naziv pravne osobe ACI d.d29.10.2016. OIB pravne osobe 1719504965929.10.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51410 Opatija29.10.2016. Ulica Maršala Tita29.10.2016. Kućni broj 15129.10.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/05/200929.10.2016. Datum prestanka radnog odnosa 29.10.2016. 30/04/2017

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Saborski zastupnik Naziv pravne osobe Hrvatski Sabor OIB pravne osobe 38597506234
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg Svetog Marka Kućni broj 6
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 11/10/2016 Datum prestanka radnog odnosa 08/06/2017

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 26597,09 Neto iznos (HRK) 17785,58
Volonterski (HRK) 5000,0029.10.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji29.10.2016. Ne postoji

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj ACI d.d29.10.2016. OIB isplatitelja 1719504965929.10.2016.
Neto iznos mjesečno (HRK) 10200,0029.10.2016. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti29.10.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji29.10.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji29.10.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu

Postoji zaposlenje Postoji29.10.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini

Naziv poslodavca Dječji vrtići Dubrovnik29.10.2016. OIB poslodavca 5256809166729.10.2016.
Bruto iznos (HRK) 94952,5229.10.2016. Neto iznos (HRK) 67427,6429.10.2016.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/201429.10.2016. Datum prestanka radnog odnosa 29.10.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji29.10.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji29.10.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit29.10.2016. Nosioc obveze Osobno29.10.2016.
Vjerovnik Luko Matušić29.10.2016. Otp Banka Iznos duga 1365307,0029.10.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna29.10.2016. Godina zaduženja 200829.10.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 36029.10.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 8043,5829.10.2016. 7727,17 7019,4602.05.2019. Ugovorena kamatna stopa 5,6929.10.2016. 5,22 4,1002.05.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit29.10.2016. Nosioc obveze Osobno29.10.2016.
Vjerovnik nema ga29.10.2016. Otp Banka Iznos duga 60000,0029.10.2016. 225000,0002.05.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna29.10.2016. Godina zaduženja 201329.10.2016. 201802.05.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 12029.10.2016. 18002.05.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 713,6429.10.2016. 703,48 1808,0002.05.2019. Ugovorena kamatna stopa 7,4329.10.2016. 6,96 5,2502.05.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.02.2019. Nosioc obveze Osobno12.02.2019.
Vjerovnik OTP Banka12.02.2019. Iznos duga 30000,0012.02.2019.
Valuta duga EUR - Euro12.02.2019. Godina zaduženja 201812.02.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 18012.02.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 241,1612.02.2019. Ugovorena kamatna stopa 5,2512.02.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji29.10.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji29.10.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan29.10.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.10.2016.
Mjesto Mokošica29.10.2016. Poštanski broj 2023629.10.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.10.2016. Površina 74,1029.10.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 974480,0029.10.2016.
Katastarska općina Mokošica29.10.2016. Vrsta vlasništva Knjižno29.10.2016.
Oblik vlasništva Osobno29.10.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)29.10.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji29.10.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.10.2016. Marka/tip audi a629.10.2016.
Godina proizvodnje 200829.10.2016. 2012 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 88000,0029.10.2016. 130000,00
Oblik vlasništva Osobno29.10.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)29.10.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac12.02.2019. Marka/tip merry fisher 60512.02.2019.
Godina proizvodnje 201712.02.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0012.02.2019. 220000,0002.05.2019.
Oblik vlasništva Osobno12.02.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.02.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji29.10.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji29.10.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji29.10.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji29.10.2016. Ne postoji31.08.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe ACI d.d29.10.2016. Sjedište pravne osobe MaršalavTita 151, Opatija29.10.2016.
OIB pravne osobe 1719504965929.10.2016.
Datum učlanjenja 15/07/201629.10.2016. Datum kraja članstva 29.10.2016.
Funkcije Član nadzornog odbora imenovan od strane radničkog vijeća29.10.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska Turistička Zajednica29.10.2016. Sjedište pravne osobe Iblerov trg 10 IVZagreb29.10.2016.
OIB pravne osobe 7250136818029.10.2016.
Datum učlanjenja 31/03/201629.10.2016. Datum kraja članstva 29.10.2016.
Funkcije član turističkog vijeća izabran na skupštini Hrvatske Turističke Zjednice29.10.2016.