Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mato Franković

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Mato 29.10.2016. Prezime Franković29.10.2016.
Stručna sprema VŠS29.10.2016.
Zvanje Asociate in applied science29.10.2016. Associate in applied science Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica29.10.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana29.10.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece29.10.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 20236 Mokošica29.10.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji29.10.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik29.10.2016. Gradonačelnik31.08.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor29.10.2016. Grad Dubrovnik31.08.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb29.10.2016. 20000 Dubrovnik Ulica Markov trg29.10.2016. Pred dvorom Kućni broj 629.10.2016. 1

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852045502129.10.2016. +38520351709
Datum početka mandata 14/10/201629.10.2016. 09/06/2017 09/06/202114.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 16/10/202029.10.2016. 21/06/2020 09/06/202102.05.2019. 10/06/202114.06.2021. 31/05/202516.01.2023.
Način obnašanja dužnosti Volonterski29.10.2016. Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji29.10.2016. Postoji13.08.2020.
Dužnost Zastupnik13.08.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 29.10.2016. Hrvatski sabor13.08.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 29.10.2016. 10000 Zagreb13.08.2020. Ulica 29.10.2016. Trg sv Marka 13.08.2020. Kućni broj 29.10.2016. 613.08.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 29.10.2016. +3852035170913.08.2020.
Datum početka mandata 29.10.2016. 22/07/202013.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 29.10.2016. 22/07/202313.08.2020. 22/07/202416.01.2023.
Način obnašanja dužnosti 29.10.2016. Volonterski13.08.2020. Stvarni datum kraja mandata 29.10.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji29.10.2016. Ne postoji Postoji31.08.2017. Ne postoji02.05.2019.

Druga javna dužnost

Dužnost predsjednik Gradskog vijeća grada Dubrovnika29.10.2016. Naziv pravne osobe Grad Dubrovnik29.10.2016.
OIB pravne osobe 2171249471929.10.2016. Način obnašanja dužnosti Volonterski29.10.2016. Profesionalno
Datum početka dužnosti 07/04/201529.10.2016. 09/06/2017 Datum kraja dužnosti 04/04/201729.10.2016. 21/05/2021
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 20000 Dubrovnik29.10.2016. Ulica Pred dvorom29.10.2016. Kućni broj 129.10.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3852035173029.10.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost Član turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice31.08.2017. Naziv pravne osobe Hrvatska Turistička Zajednica31.08.2017.
OIB pravne osobe 7250136818031.08.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski31.08.2017.
Datum početka dužnosti 31/03/201631.08.2017. Datum kraja dužnosti 31.08.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb31.08.2017. Ulica Iblerov trg 10 31.08.2017. Kućni broj 1031.08.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3852035170931.08.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji29.10.2016. Ne postoji

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Direktor ACI marine Dubrovnik29.10.2016. Naziv pravne osobe ACI d.d29.10.2016. OIB pravne osobe 1719504965929.10.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51410 Opatija29.10.2016. Ulica Maršala Tita29.10.2016. Kućni broj 15129.10.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/05/200929.10.2016. Datum prestanka radnog odnosa 29.10.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji29.10.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor ACI marine Dubrovnik29.10.2016. Naziv pravne osobe ACI d.d29.10.2016. OIB pravne osobe 1719504965929.10.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51410 Opatija29.10.2016. Ulica Maršala Tita29.10.2016. Kućni broj 15129.10.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/05/200929.10.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 29.10.2016. 30/04/2017

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Saborski zastupnik Naziv pravne osobe Hrvatski Sabor OIB pravne osobe 38597506234
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg Svetog Marka Kućni broj 6
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 11/10/2016 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 08/06/2017

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 26597,09 24382,1214.06.2021. 3236,0514.06.2021. 3645,4801.02.2024. Neto iznos (EUR) 17785,58 17029,4414.06.2021. 2260,1414.06.2021. 2681,0301.02.2024.
Volonterski (EUR) 5000,0029.10.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Volonterski (EUR) 1500,0013.08.2020. 199,0813.08.2020. 331,8201.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji29.10.2016. Ne postoji

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj ACI d.d29.10.2016. OIB isplatitelja 1719504965929.10.2016.
Neto iznos mjesečno (EUR) 10200,0029.10.2016. 1353,7729.10.2016. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti29.10.2016.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji29.10.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji29.10.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Dječji vrtići Dubrovnik29.10.2016. Dječji vrtići Mokošica01.02.2024. OIB poslodavca 5256809166729.10.2016.
Bruto iznos (EUR) 94952,5229.10.2016. 7394,5114.06.2021. 981,3514.06.2021. 1499,4701.02.2024. Neto iznos (EUR) 67427,6429.10.2016. 5618,9713.08.2020. 5965,6014.06.2021. 791,6914.06.2021. 1173,1901.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/201429.10.2016. Datum prestanka radnog odnosa 29.10.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji29.10.2016. Postoji01.02.2024.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 133,0001.02.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti01.02.2024.
Vremenski raspon Mjesečno01.02.2024.
Napomena 01.02.2024.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji29.10.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji29.10.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit29.10.2016. Nositelj obveze Osobno29.10.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Luko Matušić29.10.2016. Otp Banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 1365307,0029.10.2016. 181207,3829.10.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna29.10.2016. EUR - Euro29.10.2016. Godina zaduženja 200829.10.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 36029.10.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 8043,5829.10.2016. 7727,17 7019,4602.05.2019. 6382,2114.06.2021. 841,8401.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 5,6929.10.2016. 5,22 4,1002.05.2019. 2,9114.06.2021. 2,8301.02.2024.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit29.10.2016. Nositelj obveze Osobno29.10.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) nema ga29.10.2016. Otp Banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 60000,0029.10.2016. 225000,0002.05.2019. 29862,6302.05.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna29.10.2016. EUR - Euro29.10.2016. Godina zaduženja 201329.10.2016. 201802.05.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 12029.10.2016. 18002.05.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 713,6429.10.2016. 703,48 1808,0002.05.2019. Ugovorena kamatna stopa 7,4329.10.2016. 6,96 5,2502.05.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.02.2019. Nositelj obveze Osobno12.02.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP Banka12.02.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0012.02.2019.
Valuta duga EUR - Euro12.02.2019. Godina zaduženja 201812.02.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 18012.02.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 241,1612.02.2019. Ugovorena kamatna stopa 5,2512.02.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.09.2021. Nositelj obveze Osobno17.09.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Otp Banka17.09.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 200000,0017.09.2021. 26544,5617.09.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna17.09.2021. EUR - Euro17.09.2021. Godina zaduženja 202117.09.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 12017.09.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 2062,1817.09.2021. 273,1901.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 4,3917.09.2021. 4,3501.02.2024.
Napomena 17.09.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.10.2021. Nositelj obveze Osobno08.10.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP Banka 08.10.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 200000,0008.10.2021. 26544,5608.10.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna08.10.2021. EUR - Euro08.10.2021. Godina zaduženja 202108.10.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 12008.10.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 2062,1808.10.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,3908.10.2021.
Napomena 08.10.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji29.10.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji29.10.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan29.10.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.10.2016.
Mjesto Mokošica29.10.2016. Poštanski broj 2023629.10.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.10.2016. Površina 74,1029.10.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 974480,0029.10.2016. 129335,7229.10.2016.
Katastarska općina Mokošica29.10.2016. Vrsta vlasništva Knjižno29.10.2016.
Oblik vlasništva Osobno29.10.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)29.10.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Žuljana14.06.2021. Poštanski broj 2024714.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 2482,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25448,5614.06.2021. 3377,5314.06.2021.
Katastarska općina Žuljana 14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama14.06.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom14.06.2021.
Postotak 23,2514.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Žuljana14.06.2021. Poštanski broj 2024714.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 30,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0014.06.2021. 5308,9114.06.2021.
Katastarska općina Žuljana14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom14.06.2021.
Napomena Radi se o legaliziranoj nezavršenoj samostojećoj zgradi stambene namjene, ukupne građevinske bruto površine 30,00 m2, visine 2,80m, ravne armirano betonske ploče iznad prizemlja, vanjske tlocrtne dužine i širine 6,00 m x 5,00 m, koja se sastoji od neuređenog prizemlja roh bau14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Metohija Poštanski broj 20230
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 90,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 39418,67
Katastarska općina Boljenovići Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Metohija Poštanski broj 20230
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 13681,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 136183,56
Katastarska općina Boljenovići Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Darovnim ugovorom
Postotak 93,75
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji29.10.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.10.2016. Marka/tip audi a629.10.2016.
Godina proizvodnje 200829.10.2016. 2012 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 88000,0029.10.2016. 130000,00 17253,97
Oblik vlasništva Osobno29.10.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)29.10.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac12.02.2019. Marka/tip merry fisher 60512.02.2019.
Godina proizvodnje 201712.02.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0012.02.2019. 220000,0002.05.2019. 29199,0202.05.2019.
Oblik vlasništva Osobno12.02.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.02.2019.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Volkswagen Transporter
Godina proizvodnje 1983 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7000,00 929,06
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil14.06.2021. Marka/tip Jeep Grand Cherokee14.06.2021.
Godina proizvodnje 200114.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0014.06.2021. 2654,4614.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.06.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine14.06.2021. Marka/tip Auto prikolica 14.06.2021.
Godina proizvodnje 201214.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0014.06.2021. 1327,2314.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.06.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil17.09.2021. Marka/tip audi A 617.09.2021.
Godina proizvodnje 201717.09.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,0017.09.2021. 39816,8417.09.2021.
Oblik vlasništva Osobno17.09.2021. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)17.09.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil08.10.2021. Marka/tip Audi A608.10.2021.
Godina proizvodnje 201708.10.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 334000,0008.10.2021. 44329,4208.10.2021.
Oblik vlasništva Osobno08.10.2021. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)08.10.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil01.02.2024. Marka/tip Nissan Pathfinder01.02.2024.
Godina proizvodnje 200701.02.2024. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0001.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno01.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2024.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji29.10.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji29.10.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji29.10.2016.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji29.10.2016. Ne postoji31.08.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe ACI d.d29.10.2016. Sjedište pravne osobe MaršalavTita 151, Opatija29.10.2016.
OIB pravne osobe 1719504965929.10.2016.
Datum učlanjenja 15/07/201629.10.2016. Datum kraja članstva 29.10.2016.
Funkcije Član nadzornog odbora imenovan od strane radničkog vijeća29.10.2016.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska Turistička Zajednica29.10.2016. Sjedište pravne osobe Iblerov trg 10 IVZagreb29.10.2016.
OIB pravne osobe 7250136818029.10.2016.
Datum učlanjenja 31/03/201629.10.2016. Datum kraja članstva 29.10.2016.
Funkcije član turističkog vijeća izabran na skupštini Hrvatske Turističke Zjednice29.10.2016.
Napomena